#0297: Tech for morgendagens velferdssamfunn - LØRN.TECH

Tema: TECH4GOOD

#0297: Tech for morgendagens velferdssamfunn

Expørt: Kristina Tuhus

Medgründer

fra Nyby

Med lørner Silvija Seres

Kan vi løse store samfunnsutfordringer gjennom ny organisering? Og hvordan kan en ny type digital plattform for samhandling skape nye muligheter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer i Nyby Kristina Tuhus, om morgendagens velferdssamfunn.

Noen kjappe med ekspørt Kristina Tuhus

Navn
Kristina Tuhus

Tittel og selskap
Medgründer og CFO & head of customer success i Nyby 

Utdanning og hobby?
Master of finance, ESCP-EAP paris. Hobby: selvfølgelig det å bygge startup + rådgi andre startups og prosjekter, men også høre god musikk og festivaler og konserter 

SoMe tagger og linker?
#nyby – – @yournybynyby.no – @ktuhus

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i tech4good?
Grunder av Nyby, en sosial tech startup. Ble interessert i “good tech”/social impact fra Tech etter å ha både sett fremvekst av digitale plattformer i parallell med utfordringer i samfunnet med folk som faller utenfor (uførhet, ensomhet, ikke nok dekning av omsorgsbehov). Med tech kan man skalere stort, interessant å se kraften i digitale plattformer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester og frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man  

Hva fokuserer du på innen tech4good?
til menneskemøter! Bruke teknologi ikke for teknologiens skyld, men for å skalere antall menneskemøter! Man møtes rundt oppgaver som trengs å løses (f.eks en eldre dame trenger følgehjelp til lege), men samtidig sørger man for at folk som faller utenfor kan føle seg nyttige ved å bidra/hjelpe.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi ser at hvert enkelt møte vi får til gjør en forskjell i hver enkelts liv! Og fordi det er utrolig spennende å bygge opp virksomheten som står bak å få til disse møtene.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Utfordringen rundt det å beholde personvern og sikkerhet opp i mot det å klare å nyttiggjøre seg ny teknologi. Jeg er nok en teknologioptimist, men tryggheten til at informasjon ikke misbrukt er helt avgjørende, så her ligger både utfordring og mulighet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Nyby!

Dine andre favoritteksempler på XX-tech internasjonalt og nasjonalt?
Mange gode eksempler på social tech eller good tech, men jeg har også lyst til å løfte frem green tech og “too good to go” som reduserer matsvinn! De sitter på Tøyen Startup Village sammen med oss 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om den nordiske velferdsmodellen slik den ble bygget opp til å være en av verdens beste velferdsmodeller! Denne er grunnlaget for at vi tror på at Nyby kan eksporteres internasjonalt også. Med de verdiene vi har her i landet + kraften i digitale plattformer så kan vi få til modellen også digitalt! Verdens beste velferdssamfunn der aller er inkludert og løfter sammen! Ellers er selvfølgelig kunnskap om teknologi i kombinasjon med empati og god forståelse av menneskers beveggrunner viktig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Nyby 🙂 

Anbefalt lesing/seing om yech4good?
Om man ønsker skremselsscenarier: Black mirror TV-serie. Om man ønsker inspirasjon og miks av optimisme og realisme: Sammendrag fra SXSW-festival

Et favoritt fremtidssitat?
Vår CTO synes jeg har et fint motto: “Living in the future, building what’s missing” – jeg er ikke utvikler selv, men liker innstillingen, være visjonær og bidra til å flytte verden fremover!

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må bruke kraften i digitale plattformer til noe mer enn å låne drillen til naboen – sjekk ut Nyby i din kommune! 

 

Dette lørner du:

Velferd
Plattform
Samhandling
Teknologi

Anbefalt litteratur:

Vi jobber med en plattform som muliggjør trygg selvorganisering av tjenester på tvers av kommunale tjenester, frivillighet og andre aktører. Nøkkelen er å både lytte til behovene til kundene, men samtidig vise vei for hva man kan få til om man tenker litt utenfor boksen. Ved å knytte sammen mennesker direkte i en digital plattform kan man få til menneskemøter.

Kristina Tuhus

Dette er Nyby

Informasjon kommer…

Refleksjon

Vi må rekruttere flere inn i helseomsorgen, men overraskende er det kanskje å vende blikket mot frivillig innsats for å løse det. Hvordan skal samfunnet ovenfra stimulere til frivillig innsats for å øke tilbudssiden? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0749

Teknologisk revolusjon

Ekspørt:

Sigve Brekke

Konsernsjef

Fra Telenor

#0748

En digital reise

Ekspørt:

Heidi Austlid

Adm. Direktør

Fra IKT-Norge

#0747

Teknikk slår politikk

Ekspørt:

Hilde Nagell og Eirik Løkke

Rådgiver

Fra Agenda & Civita

#0704

Innovasjon i norsk industriproduksjon

Ekspørt:

Karl Martin Eggen

Administrerende direktør

Fra Duun Industrier