#0298: Digital identitet - LØRN.TECH

Tema: TECH4GOOD

#0298: Digital identitet

Expørt: Kjetil Hustveit

Gründer

fra Stiftelsen Digipomps

Med lørner Silvija Seres

Hvordan tar vi vare på vår digitale identitet? Og hvordan forvalter vi våre data på best mulig måte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kjetil Hustveit fra Stiftelsen Digipomps, om hvordan de arbeider for å beskytte vår digitale fremtid.

Noen kjappe med ekspørt Kjetil Hustveit

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å overbevise flest mulig om at det er en måte å lage en digital fremtid på som er til det beste for alle mennesker, og at vi vet hvordan det kan løses. Slik at vi kan få finansiert opp en løsning for at kommersielle brukere kan få fri og gratis tilgang til funksjonalitet, for å ivareta sin egen digitale identitet og tilhørende data. 

Hva fokuserer du på innen personvern?
Nå er fokuset på å få aktører fra myndigheter og næringsliv til å se verdien i å bruke en slik personvernsplattform til å dele data via å gå igjennom brukerne.  

Hvorfor er det spennende?
Dette er spennende fordi det kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted for alle. Det man kan kalle innføringen av planetens digisfære er helt i starten og vi har muligheten til å gjøre dette på god måte, som vil bety mye for menneskeheten i fremtiden. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det å ha en god løsning for håndtering av persondata kan gi myndigheter og næringsliv, som spør på riktig måte, tilgang til mer data enn det som er mulig. Bare de samler det de får tak i innenfor rammene av sin egen silo. 

Dine andre favoritteksempler på personvern internasjonalt og nasjonalt?
DigiD, som er et prosjektsamarbeidet mellom Røde Kors, Redd Barna, Flykningshjelpen og Kirkens Nødhjelp med støtte fra Innovasjon Norge. Dette skal hjelpe 1,5 milliarder mennesker i verden uten noen anerkjent ID. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I et litt langt perspektiv tror jeg det å bry seg om andre mennesker kommer til å bli viktigere enn noe annet. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har et samfunn som har en høy grad av tillit. 

Et favoritt fremtidssitat?
Start small, think big. Don’t worry about too many things at once. Take a handful of simple things to begin with, and then progress to more complex ones. Think about not just tomorrow, but the future. Put a ding in the universe. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi går ikke nødvendigvis mot en fremtidig digital dystopi, men er vi ikke bevisst på hva vi gjør er utfallet litt tilfeldig. 

Dette lørner du:

GDPR
Digital ID
Data

Anbefalt litteratur:

Se dokumentarer eller les om hvordan din persondata blir brukt i dag

Vi går ikke nødvendigvis mot en fremtidig digital dystopi, men er vi ikke bevisst på hvordan vi håndterer våre personopplysninger og hvilke løsninger vi går for er utfallet tilfeldig.

Kjetil Hustveit

Dette er Stiftelsen Digipomps

Informasjon kommer…

Refleksjon

Det mangler forståelse for deling av personlig data i dag. Hvordan skal vi klare å forstå at det er viktig å være sin egen eier over sin egen data? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution