#0299 - Fremtidens politi - LØRN.TECH

Tema: REGTECH

#0299 – Fremtidens politi

Expørt: c

Politiinspektør

fra Politiet

Med lørner Silvija Seres

Hva skal politiets rolle være i smarte byer? Og hvordan kan politiet finne kriminelle mønstre gjennom bruk av stordata? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med politiinspektør Anne-Catherine Gustafson om hvordan vi kan forebygge kriminalitet og hvordan norsk politi skal sikre velferden.

Noen kjappe med ekspørt c

Navn
Anne-Catherine Gustafson

Tittel 
Politiinspektør og virksomhetsutvikler offentlig/privat samarbeid 

Utdanning 
Politihøgskolen (PHS), lederutdanning PHS, BI og HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag), utvikling av ledergrupper (AFF) 

 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i regtech? 
Jeg er nysgjerrig og engasjert, og etter snart 30 år i etaten brenner jeg fremdeles for politiet, samfunnsoppdraget vårt, innovasjon, mangfold og offentlig/privat samarbeid. Jeg ble interessert i innovasjon gjennom lederstudier på PHS i 2012, da jeg skrev en oppgave om innovasjon i politiet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi bidrar til å utvikle, styre og lede norsk politi inn i en ny tid. Kriminalitetsforebygging er vår primære strategi, og det er et paradigmeskifte. Politireformen er en dyd av nødvendighet – og særs viktig for at vi skal klare å levere på samfunnsoppdraget vårt.  

Hva fokuserer du på innen regtech? 
Innovasjon og offentlig/privat samarbeid. 

Hvorfor er det så spennende? 
Det er spennende fordi det ligger et stort potensial der som vi må bli flinkere til å utnytte. Det finnes et hav av ressurser der ute, og vi må finne ut hvem vi skal samarbeide med for å skape merverdi. Forebygging av kriminalitet er en oppgave som tilligger oss alle, men vi i politiet må bli flinkere til å sette andre bedre i stand til å forebygge kriminalitet.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en motsetning, men når det gjelder innovasjon generelt,  er balansen og skjæringspunktet mellom kreativitet og struktur interessante – nettopp for at vi skal kunne måle effektene på sikt. Det er også interessant å jobbe med innovasjon i et byråkratisk system. Tverrfaglig samarbeid, både internt og eksternt, er helt avgjørende for å lykkes. En annen viktig motsetning er selvsagt personvern mot sikkerhet.

Hvilke prosjekter har du jobbet med det siste året? 

  • Formalisering av samarbeidet med sikkerhetsbransjen (vektersegmentet) i form av en intensjonsavtale nasjonalt og operasjonalisering ved samarbeidsavtaler lokalt.  
  •  DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) – et samarbeid med finansinstitusjonene der vi skal utveksle opplysninger automatisert og digitalisert. I dag gjøres dette manuelt.   
  • Politiets rolle i utviklingen av byer – smarte byer er ikke smarte om de ikke er trygge. 
  • Forebygging av innsidetrusselen i norske offentlige og private virksomheter. 
  • Politiets tilstedeværelse på internett – trygghet i det digitale rom. 

Har du andre gode eksempler på regtech nasjonalt og internasjonalt? 
Internasjonalt har Interpol bygd opp en egen innovasjonslab i Singapore med stort fokus på innovasjon gjennom offentlig/privat samarbeid.   

Nasjonalt har Oslo politidistrikt i lang tid hatt et godt samarbeid med sikkerhetsbransjen. Det har gjort oss trygge på at et tettere samarbeid er både riktig og viktig for samfunnsoppdraget vårt.  

Samarbeidet i Norge unikt, og Europarådet har ønsket å se nærmere på hvordan vi har formalisert det og hvordan vi videreutvikler det. Moro! 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Samhandlings- og relasjonskompetanse og nettverksledelse.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Finansbransjen er et godt eksempel på samarbeid på mellom bankene om å dele kunnskap om trusselbildet. De har vært åpne med hverandre om hva de har blitt utsatt for og deler kunnskap slik at de kan iverksette forebyggende tiltak raskt. Dette samarbeidet er unikt i både Europa og resten av verden, og det bidrar til en åpenhetskultur som vi er helt avhengige av for å klare å forebygge og håndtere kriminalitet – spesielt i det digitale rom.   

I tillegg har vi et unikt samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet for å forebygge og bekjempe kriminalitet.  

Kan du anbefale noe stoff om regtech? 
Kathrine Aspaas‘ bøker «Raushetens tid» og «Den emosjonelle revolusjonen» er viktige bidragsytere i en ny tid der teknologien vil være svaret på mye. Økt bruk av «hardware» krever «myke ferdigheter» – kanskje i enda større grad enn i dag.

Ditt beste fremtidssitat? 
«Venter vi lenge nok, blir muligheter til trusler.»   

Hva er det viktigste poenget fra det vi har snakket om nå? 
Det er alles oppgave å forebygge kriminalitet – men vi i politiet har et særlig ansvar for å sette både folk, kommuner, næringsliv og samfunnet i bedre i stand til å velge gode, forebyggende tiltak. Dette krever formalisert og strukturert samarbeid og samhandling som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet.  

 

Dette lørner du:

Smarte byer
Forebygging
Bigdata
Velferd
Sikkerhet

Anbefalt litteratur:

Venter vi lenge nok blir muligheter til trusler.

c

Dette er Politiet

Informasjon kommer…

Refleksjon

I et stadig mer digitalisert samfunn må politiet være til stede på andre arenaer enn før. Hvor langt kan politiet gå i å slå ned på kriminalitet i det digitale rom uten å krenke folks personvern? Og hva kan politiet gjøre for å sørge for at fremtidens smarte byer er trygge?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0749

Teknologisk revolusjon

Ekspørt:

Sigve Brekke

Konsernsjef

Fra Telenor

#0748

En digital reise

Ekspørt:

Heidi Austlid

Adm. Direktør

Fra IKT-Norge

#0747

Teknikk slår politikk

Ekspørt:

Hilde Nagell og Eirik Løkke

Rådgiver

Fra Agenda & Civita

#0704

Innovasjon i norsk industriproduksjon

Ekspørt:

Karl Martin Eggen

Administrerende direktør

Fra Duun Industrier