#30 - Fremtidens kreftbehandling - LØRN.TECH

Tema: BIOTECH

#30 – Fremtidens kreftbehandling

Expørt: Ketil Widerberg

CEO

fra Oslo Cancer Cluster (OCC)

Med lørner Sunniva Rose

Noen kjappe med ekspørt Ketil Widerberg

Navn

Ketil Widerberg

Selskap

Oslo Cancer Cluster  

Tittel

Daglig Leder  

To linjer om din «claim to fame»

àEngasjert i hvordan digital teknologi vil endre hvordan vi forstår og hvordan vi behandler sykdom  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i biotech?  

à Leder av OCC, non-profit klynge som arbeider for at forskning raskere skal utgjøre en forskjell for pasientene.  

à Science fiction har alltid fasinert meg, og biotek er det nærmeste vi kommer science fiction. På en måte er science fiction for meg et substitutt for religion, et håp om at vitenskapen kan forklare og gi mening. Det er nok dette som gjør at jeg ble og er så engasjert i biotek.   

Hva gjør dere på jobben?  

àVi samler forskere fra universitetene, firmaer og investorer slik at vi raskere kan utvikle nye behandlinger for kreft.  

àVi jobber med innovasjon, internasjonalt samarbeid og å utvikle talent. Vi har med 90 selskaper og organisasjoner, hvorav 35 sitter i et inkubatormiljø i innovasjonsparken vår, som vi deler med Ullern videregående skole, vegg i vegg med et av Europas største kreftsykehus.   

àKonkret samler vi for eksempel et selskap som jobber med en kreftvaksine sammen med forskerne som utvikler metoden for å se hvor bra denne kreftvaksinen fungerer. Å ha dem sammen i laben gjør underverker for innovasjon.  

Hva er greia med biotech?  

àBiotek er «the next frontier”, der vi er på kunnskapens yttergrense. Det er utrolig inspirerende. Et eksempel er den fascinerende kompleksiteten. Vi hadde sist uke besøk av Lawrence Livermore National Laboratory som blant annet har verdens raskeste datamaskin. Forskerne der er interessert i de vanskeligste problemene. Innen biotek ser de at de virkelig vanskelig computing oppgavene kommer. For eksempel å simulere prosessene som skjer i kroppen når vi er friske og syke.  

Hvorfor er det spennende?  

àBioteknologi kan utgjøre stor forskjell for mennesker. Et eksempel er celleterapi hvor man tar celler ut fra kroppen, behandler dem slik at de angriper kreft, og setter dem tilbake i kroppen. Slik kan kroppens egne celler bekjempe kreftcellene. Er det noe som er mer spennende enn det?  

Hvorfor er det skummelt?  

àVi består av enkeltceller som kjemper for egen overlevelse. Immunsystemet vårt setter regler og passer på slik at cellene samarbeider. Om en celle vokser og bare tenker på seg selv, må immunsystemet trå til, og det fjerner kontinuerlig uønskede celler. Når immunsystemet ikke klarer å følge opp og celler deler seg uhindret, utvikler vi kreft. Dette er skummelt, men også fascinerende, da det viser hvordan vår forståelse av immunsystemet vil revolusjonere kreftbehandling. 

Ditt beste eksempel på biotech?  

à Historien om Ugelstadkulene fra Dynal. Det er norsk biotek som omsetter for milliarder. Thermofisher er selskapet som i dag produserer perfekte små kuler som har utrolige egenskaper. De kan blant annet binde stoffer og skille celler fra hverandre. I produksjon av ny celleterapibehandling i kreft er de essensielle. Og samarbeidet mellom forskere og industri som selskapet har fått til er forbilledlig.  

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?  

Biotek-begrepet blir brukt om mye. Photocure er et selskap som har utviklet photodynamisk teknologi, både for å diagnostisere og behandle kreft. De bruker et stoff som blir lyssensitivt i forbindelse med kreft, og gjør at man behandler kreften selektivt. Etannet selskap er PCI biotek, som benytter noe av samme teknologi til å lage lyssensitive stoffer for å frakte forskjellige substanser inn i kroppen. For eksempel MRNA for at vi selv kunne lage antistoffer i stedet for å måtte gi antistoffene direkte.  

Hvordan funker det egentlig?  

Mye dreier seg om å finne metoder for å kunne være mer presis i den behandling vi gir. Et annet aspekt er å la kroppen gjøre mest mulig selv. For eksempel å finne mekanismer for å la kroppen produsere medisin og bekjempe sykdommen i stedet for at vi gir mer eller mindre spesifikke kjemikalier.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

I Norge er vi veldig gode innen områder av immunhbehandling for kreft. Ett område er kreftvaksiner, ett annet er celleterapi. En ny behandling som kommer for celleterapi, er det fascinerende CAR-T. Her har vi norsk industrisuksess, hvor hele verdikjeden er med: Novartis med kliniske studier, Radiumhospitalet med cellelab og utprøvingsenhet, ThermoFisher med teknologi, og ikke minst Legemiddelverket som var hovedrapportør i Europeiske myndigheter, og gjøre denne helt personlige behandlingen mulig.  

Anbefalt lesing/seing om biotech?  

Til inspirasjon: The Martian av Andy Weir, Keiseren over alle sykdommer av Siddhartha Mukherjee, Life decoded av Craig Venter, Deep medicine – AI can make healthcare human again av Eric Topol. (kommer)   

En kort biotech-sitat for å hekte på bildet ditt ved publisering?  

Mer presis medisin er den viktigste utviklingen i biotek akkurat nå.  

 

Dette lørner du:

Anbefalt litteratur:

Refleksjon

Bioteknologi kommer til å gi oss mer presis medisin, mens GDPR bedrer beskyttelsen for vårt personvern. Komplekset er behovet for informasjon som drivstoff for forskning. Hvor langt skal vi strekke rammene på personvern versus nødvendig informasjon om personene for å verne dem mot sykdommer? Utviklingen av bioteknologi bedrer medisinsk behandling som er et allment ønske. Kan vi demokratisere bruken av vårt eget personvern til områder som medfører medisinske goder? Er det mulig å fragmentere beskyttelsen, eller vil åpning av noen dører medføre igjen at andre må lukkes ytterligere? Hvilken vei veier mannen i gata sitt eget personvern dersom medisinske løsninger kan nytte seg av den? Er det enten eller, eller kan forskning selekteres trygt?

Search name, company, subject or keyword