#0306 - Bærekraftig løsning mot lakselus - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

#0306 – Bærekraftig løsning mot lakselus

Expørt: Karoline Sjødal Olsen

CEO

fra Blue Lice

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor har lus blitt et såpass stort problem i fiskenæringen? Og hvilke overføringsverdier kan vi ta med fra oljenæringen inn til fiskerinæringen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Blue Lice Karoline Sjødal Olsen om hvordan de fokuserer på nye bærekraftige løsninger til oppdrettsnæringen.

Noen kjappe med ekspørt Karoline Sjødal Olsen

Navn
Karoline Sjødal Olsen

Tittel
CEO

Selskap 
Blue Lice AS 

Utdanning
Sivilingeniør fra Marin Teknikk, NTNU. 

Hobby
Yoga og matlaging, og generelt er jeg nysgjerrig på alt.  

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i hav-tech? 
Jeg er CEO og co-founder av Blue Lice, et selskap som utvikler forebyggende og bærekraftige lakselusfeller. Jeg har alltid vært glad i teknologi og veldig nysgjerrig på alt mulig, men det var først på universitetet at interessen for havets muligheter kom. Da oljekrisen kom da jeg gikk tredje året på NTNU, begynte jeg å se på mulighetene i havbruksnæringen. Der fant jeg ut at det lå utrolig mange muligheter. Da jeg skrev masteren min, var jeg med på et akseleratorprogram i Stavanger kalt X2 Labs hvor tema var havbruksnæringen. Der møtte jeg mine co-foundere og ideen om Blue Lice ble født.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Fortsette å utvikle lakselusfellene slik at de raskest mulig kan bli et bærekraftig verktøy oppdrettsnæringen kan dra nytte av. I tillegg tror jeg vi gjør en viktig jobb ved å belyse og legge vekt på nye bærekraftige løsninger hvor man bruker teknologi for å øke fiskevelferden.  

Hva fokuserer du på innen hav-tech? 
Jeg fokuserer på nye bærekraftige løsninger til oppdrettsnæringen, hvor vi nå fokuserer på det største problemet med lakselus.   

Hvorfor er det så spennende? 
Det er veldig spennende å jobbe med en forebyggende løsning på lakselus, spesielt fordi det er en helt ny metode som aldri har blitt tatt i bruk kommersielt, selv om kunnskapen har ligget hos flere forskningsmiljøer i 15 år.  

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Alle misforståelsene som finnes om norsk oppdrett av laks. Mange av antakelsene folk har om næringen, og da spesielt om antibiotikabruk, er direkte feil, så vi prøver å forklare dem vi møter om de reelle forholdene, og at det er veldig mye bra som gjøres i næringen for å øke bl.a. fiskevelferden.   

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg er veldig opptatt av teknologi og hvordan den kan brukes i ulike næringer til å finne de beste løsningene. Jeg har også tro på at mange kan sitte inne med gode ideer som ikke får se dagens lys. Jeg har derfor holdt foredrag om hvordan vi skal tørre å satse på ideen du har. I tillegg brenner jeg for å få flere jenter til å satse på teknologi og har også holdt foredrag for å inspirere flere jenter til å velge teknologisk utdannelse og karriere.   

Har du andre gode eksempler på hav-tech internasjonalt og nasjonalt? 
Jeg skrev masteroppgaven min på NTNU om hvordan vi kan finne det optimale vannforholdet for å dyrke tang og tare. Tare har et fantastisk potensial både som protein til mat og som ressurs, men det tar også opp mye CO2. Derfor synes jeg det er spennende at Sintef nå ser på taredyrking som en innovasjon som kan bidra til å dempe klimaendringer.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Økt kunnskap om hvordan naturen rundt oss virker, spesielt innen områder vi vet lite om, slik som havet. Med den kunnskapen kan vi lage nye innovasjoner som ikke går på bekostning av ressursene vi har tilgjengelig.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er verdensledende innen oppdrett av laks, noe som gjør at resten av verden ser til oss for nye innovative løsninger i havbruksnæringen. Det er positivt, så den posisjonen burde vi fortsette å videreutvikle, og vi burde også legge vekt på nye innovasjoner i havbruksnæringen.    

Kan du anbefale noe stoff om hav-tech? 
Når jeg ser gjennom leselista mi på Goodreads-appen min, er det egentlig ikke så mye havtek, men mer om det å bygge et selskap. Jeg har hørt mye på podkasten til Guy Raz «How I Built This».  

Et favorittsitat om fremtiden? 
«Change your life todayDon’t gamble on the futureact nowwithoutdelay.» – Simone de Beauvoir.  

Viktigste poeng fra vår samtale? 
At vi må se mot nye løsninger som spiller på lag med naturen for å løse problemer vi har skapt ved å ta for mye av ressursene den gir.   

 

Dette lørner du:

Fiskerinæring
Bærekraft
Dyrevelferd

Anbefalt litteratur:

Podkast: Guy Raz

Det er veldig spennende å jobbe med en forebyggende løsning på lakselus, spesielt fordi det er en helt ny metode som aldri har blitt tatt i bruk kommersielt, selv om kunnskapen har ligget hos flere forskningsmiljø i 15 år.

Karoline Sjødal Olsen

Refleksjon

Hvorfor har lus blitt et såpass stort problem i fiskenæringen, og hvordan kan vi unngå at folk blir skeptiske til bruk av for eksempel antibiotika?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom