SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#306: Bærekraftig løsning mot lakselus

Ekspørt: Karoline Sjødal Olsen

CEO

Fra Blue Lice

Med Lørner

Hvorfor har lus blitt et såpass stort problem i fiskenæringen? Og hvilke overføringsverdier kan vi ta med fra oljenæringen inn til fiskerinæringen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Blue Lice, Karoline Sjødal Olsen, om hvordan de fokuserer på nye bærekraftige løsninger til oppdrettsnæringen.
— Det er veldig spennende å jobbe med en forebyggende løsning på lakselus, spesielt fordi det er en helt ny metode som aldri har blitt tatt i bruk kommersielt, selv om kunnskapen har ligget hos flere forskningsmiljø i 15 år.

Dette lørner du:

  • Fiskerinæring
  • Bærekraft
  • Dyrevelferd

Anbefalt litteratur: 

Denne episoden er produsert i samarbeid med SR-Bank

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word