#310 - Autonomous Drilling - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#310 – Autonomous Drilling

Expørt: Ingvar Didrik Haukland

Co-founder og Managing Partner

fra Innovationizer

Med lørner Silvija Seres

Hva er Autonomous Drilling? Og hva kjennetegner dynamikken i organisasjoner som lykkes med innovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Co-founder og Managing Partner i Innovationizer, Ingvar Didrik Haukland, om det å lede gjennom en digital transformasjon i oljebransjen.

Noen kjappe med ekspørt Ingvar Didrik Haukland

 

1) Navn

Ingvar Didrik Haukland 

2) Selskap, tittel 

Innovationizer AS 

Co‐founder and Managing Partner // Senior Manager Digitalization 

3) Utdanning, hobby 

‐ Sivilingeniør i datateknikk fra Universitet i Stavanger 

‐ Master of Management fra NTNU, med spesialisering i strategi og 

Forretningsutvikling 

Hobby: 

Jobben, familien, hytteliv i Bjørndalen, reise, kajakk og matlaging i bakstehuset på 

hytta 

4) Some‐tagger og linker 

#digitalization #energytech #digitaltransformation #digitalleadership #innovation 

#digitalinnovation #oiltech 

https://www.innovationizer.no/ 

https://www.linkedin.com/company/innovationizer 

Economist 

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the‐worlds‐most‐valuableresource‐ 

is‐no‐longer‐oil‐but‐data?utm_source=facebook&utm_medium=social 

5) Ønsket overskrift 

Autonomous Drilling og digital transformasjon 

Podkast spørsmål (bytt ut XX med den teknologigrenen som du vil fokusere på): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i energy‐tech? 

Ingvar Didrik Haukland, teknolog, forretningsutvikler, gründer og familiefar på 37 år. 

Mer eller mindre jobbet innenfor energy technology siden siv.ing studiet i datateknikk, med 

systemutvikling på integrerte kontrollsystem, med ledelse, forretningsutvikling og 

organisasjonsutvikling innen bransjen å lykkes med innovasjon, digitalisering og 

teknologiutvikling! 

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Bistår med ledelse og gjennomføring av digital transformasjon og digitalisering i 

oljebransjen, agile transformasjon, idé og konseptutvikling i en industri preget av komplekse 

systemer og integrasjoner, tidvis med store datamengder, team‐ og techledelse 

3) Hva fokuserer du på innen energy‐tech? 

Digital og agile transformasjon, idé og konseptutvikling, ledelsesrådgivning og 

organisasjonsutvikling 

4) Hvorfor er det spennende? 

Det er spennende fordi potensialet er så stort, mulighetene er mange, og enda så er verden 

avhengig av olje og gass i tiden fremover. Da må vi gjøre det smart – utvikle industrien på en 

bærekraftig måte, redusere utslipp – og ikke minst redusere kostnader på det vi gjør i dag, 

slik at vi har mulighet til å satse på det vi skal leve av i fremtiden. Det krever mye av ledelsen 

i selskapene, og av politikerne våre som må legge til rette for denne satsningen! Incentivene 

i økosystemet må fungere. 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Industriens evne og vilje til å satse på innovasjon i gode tider ‐ der jeg om min kompanjong 

har gjennomført en forskningsstudie med fokus på oljeservicebransjen. 

6) Dine egne prosjekter siste året? 

Akkurat nå jobber jeg med applikasjonsporteføljen innen boring og brønn, exploration og 

subsurface i AkerBP – og leder agile transformasjon i linjeorganisasjonen IT Business 

Development. Ellers har jeg også deltatt i en FEED studie for digitalisering av 

operasjonsprosedyrer for eksekvering i et boreautomasjonssystem. 

7) Dine andre favoritteksempler på energy‐tech internasjonalt og nasjonalt? 

Det spennende er jo at det skjer spesielt mye i vår region med stor satsning på digitalisering 

og digital transformasjon av industrien, helhetlig fokus fra exploration via planlegging – 

integrert planlegging ‐ til execution med blant annet autonom og refleksiv boring. Industrien 

tar i bruk ny teknologi – robotisering, IIoT, AI, AR, droneteknologi mm om enn i tidlig fase – 

og vi sitter midt i det. Regionen har vært langt fremme, med det integrerte kontrollsystemet 

Cyberbase som et eksempel fra 90‐tallet, og nå kan det se ut som om det skjer det igjen. 

Samtidig må vi stresse det faktum at det må satses på innovasjon og utvikling både innenfor 

eksisterende forretningsområder – men også på nye områder. Spennende foredrag av 

AkerBP Kalle i forbindelse med årskonferansen i Norsk olje og gass som mener bransjen må 

bidra til å skape nye digitale vekstnæringer i Norge! 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Evnen til kontinuerlig læring er særdeles viktig i en tidsalder der utviklingen foregår med 

eksponensiell hastighet. Innenfor tech er AI, AR, IoT, blokkjeder utrolig spennende 

teknologier som vi må bygge mer kompetanse på for å være konkurransekraftige fremover 

som region og industri. 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Gjennomføringskraften, autonome team, ledelse av innovasjon og utviklingsprosjekter er vi 

unikt godt satt opp for å lykkes knallbra med. 

10) Anbefalt lesing/seing om energy‐tech? 

Henter mye rundt omkring på nettet, organisasjoner, selskap, forskning etc. 

https://www.spe.org/ 

https://www.norceresearch.no/ som nettopp åpnet sin nye OpenLab for opplæring og 

teknologiutvikling innen digital brønnboring av olje‐ og gassbrønner 

brage.bibsys.no 

Netflix: License to Drill Louisiana 

MIT 

Harvard Business Review 

11) Et favoritt fremtidssitat? 

«The past cannot be changed. The future is yet in your power.» Unknown 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? 

Det skjer utrolig mye spennende datadrevet innovasjon og teknologiutvikling i oil.tech / 

energy.tech, der vår region er ledende på globalt nivå innenfor denne bransjen. Samtidig 

kreves det en reell forankring i ledelsen, tydelig satsningområder og avsetninger til 

innovasjon og utvikling, til å bygge opp kompetanse innen kunstig intelligens, 

blokkjedeteknologi, robotisering for å nevne noen, en kultur som har takhøyde for å feile 

fort og kontinuerlig lære – samt incentiver / nye kontraktsmodeller som må komme fra 

øverst i verdikjeden til å drive frem ny teknologi – nye smartere og sikrere måter å jobbe på. 

 

Dette lørner du:

Digital transformasjon
Innovasjon
Bærekraft

Anbefalt litteratur:

https://www.spe.org/
https://www.norceresearch.no/

Search name, company, subject or keyword