#0316 - Nytt produkt for skolenorge - LØRN.TECH

Tema: EDTECH

#0316 – Nytt produkt for skolenorge

Expørt: Magnus Rudolfsen

Produktsjef

fra Bokbasen

Med lørner Silvija Seres

Hvordan finner lærere og elever godt innhold til sine nye digitale hverdager? Og hvordan skaper man infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med produktsjef i Bokbasen, Magnus Rudolfsen, om digitalelev, eBokBib, norske folkebibliotek og Bokbasen.

Noen kjappe med ekspørt Magnus Rudolfsen

1) Magnus Rudolfsen

2) Produktansvarlig, digitale distribusjonstjenester, Bokbasen AS 

3) Halvferdig sivilingeniør fra NTNU – startet eget selskap og fortsatte med det. Tatt litt forskjellig IT-fag på NTNU ved siden av etter det, men også kurs på Udacity.com for nysgjerrighetens skyld.  

Min største hobby for tiden er hunden min. En Miniature American Shepherd. Planen er å dra mer til fjells med familie og hund. 

4) Digital infrastruktur i skolen 

5) Meg personlig er @rudolfsen på Twitter og Insta  

Bokbasen: https://www.facebook.com/pg/bokbasen 

Bokbasen på Insta: https://www.instagram.com/bokbasen/ 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i XX-tech? 

Jeg heter Magnus Rudolfsen, født og oppvokst i Trøndelag, gift og har 2 barn. Jeg jobber som produktsjef for digitale distribusjonstjenester i Bokbasen. 

Jeg har bakgrunn fra NTNU og startet opp min første bedrift sammen en studiekompis mens jeg studerte Ingeniørvitenskap og IKT. På studiet og i bedriften jobba vi med områder hvor IKT, klassiske ingeniørgrener og mennesker møtes. Her ble jeg veldig interessert i hvordan mennesker bruker teknologi og spesielt hvordan mennesker forstår teknologi. 

Hvordan får vi flest mulig til å forstå mest mulig av hvordan komplisert teknologi fungerer, læring altså. 

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Vi utvikler produkter og tjenester som er grunnleggende for at bøker og informasjon om bøker skal bli tilgjengelig. Nå bygger vi et produkt som heter Digitalelev, en plattform for digitale læremidler i den norske skolen. 

Digitalelev gjør det mulig for skolene å administrere alle sine lisenser på digitale læremidler i samme grensesnitt – uavhengig av tilbyder og/eller forhandler. Lisenshåndtering har så langt vært håndtert på den enkelte tilbyders egne nettsider og på ulik måte for hver tilbyder. Nå samles dette på en flate og gir også skolen langt bedre totaloversikt over hva de har kjøpt tilgang til, hva som er tildelt den enkelte elev og hvor mye penger de har brukt. 

Vi lager også en løsning der eleven enkelt får vist en oversikt over de lisenser som er tildelt seg og kan klikke seg videre inn i det enkelte læremiddelet. 

3) Hva fokuserer du på innen XX-tech? 

Jeg fokuserer på at for at nye produkter og ny teknologi skal tas i bruk og bli utbredt, så må de løse et reelt problem. For Digitalelev betyr det at for at vi skal komme videre med digitale læremidler i skolen, så må det være enklere å ta i bruk. 

Vi lager ikke læremidler, men det spiller ingen rolle hvor gode læremidlene er hvis de er tungvindte å ta i bruk. Lærere og skoleledelse er vant til papirbøker og har kjempegode rutiner for håndteringen av disse, skal vi lykkes med digitaliseringen det er lagt opp til i Fagfornyelsen må vi gjøre det minst like enkelt å håndtere de digitale lisensene som de fysiske bøkene. Det er der vi kommer inn ? 

4) Hvorfor er det spennende? 

Det er spennende fordi jeg får muligheten til å legge til rette for at flere elever får muligheten til å finne de digitale produktene de trenger. 

Mulighet til å ta del i og tilrettelegge for en stor omlegging av norsk grunn- og videregående opplæring. Både Fagfornyelsen og den generelle digitaliseringen av skoler og offentlige prosesser er store endringer som krever helt nye verktøy og rutiner for de som jobber i skolesektoren. Hvor vellykket dette blir avhenger av at tjenesteleverandører som oss treffer blink med verktøyene vi lager. Vi prøver oss fram, men kontinuerlige tilbakemeldinger fra skolen og tilpasninger – ingen har jo prøvd dette før. 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

I hvor stor grad skal de digitale løsningene tilpasses vaner og rutiner fra en analog hverdag? Er det riktig å tenke at felles lager/transport og felles faktura er svært viktige kriterier i anbudsprosesser for digitale læremidler på samme måte som de er det for trykte bøker? Er det viktig med et felles kundesenter i et grossistledd eller er det viktigere at brukeren knyttes direkte til utviklere og innholdsprodusenter? 

Henger anbudsregelverk og innkjøpsprosedyrer sammen med målsetningene om digitalisering? Er alt som var effektivt for fysiske bøker også effektivt og kostnadsbesparende i en digital hverdag? 

En annen ting jeg synes er utfordrende er hvordan hjemmet blir involvert i elevenes digitale hverdag. Som forelder synes jeg det er vanskelig å få oversikt over hva mitt barn tilegner seg av digitale ferdigheter på skolen, samt hvilke læremidler de faktisk bruker.  

6) Dine egne relevante prosjekter siste året? 

Lansering av ny plattform for e-bøker og lydbøker i norske folkebibliotek. Sammen teamet i Bokbasen jobber jeg nå med å bygge Allvit, samtidig med at vi lanserer Digitalelev. 

7) Dine andre favoritteksempler på XX-tech internasjonalt og nasjonalt? 

Vi har mange fine eksempler i Norge, feks Dragonbox og Poio som jeg personlig liker veldig godt. Barna mine bruker begge. Det finnes helt sikkert mange andre eksempler også og noe av det vi håper å få til er å gjøre det enklere for skolene å oppdage de.  

Internasjonalt vil jeg trekke frem Udacity som en løsning jeg selv har fått mye ut av. De tilbyr kurs online i teknologi, både gratis og ikke gratis.  

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Evne til kritisk tenkning, kildevurdering 

Digital forståelse – hvordan spres informasjon i en digital hverdag – hvordan lærer barn/unge i dag og hvor henter de lærdom fra. 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Fagfornyelsen tar opp i seg flere av disse temaene og ut fra hva jeg har sett fra forlagenes nye læremidler som kommer for den nye læreplanen tar disse opp i seg disse temaene på en veldig god måte.  

Om det er unikt er vel ikke sikkert, men fokuset er iallefall forankret i alle ledd av verdikjeden fra øverste politiske ledelse, via skoleledere og læremiddelprodusenter og det skjer nå 

10) Anbefalt lesing/seing om XX-tech? 

11) Et favoritt fremtidssitat? 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? 

Digitale tjenester kan løse reelle utfordringer på nye måter, men i hvor stor grad klarer vi å rive oss løs fra vaner og rutiner fra den analoge hverdagen? Jeg tror det er viktig å få til løsninger på grunnleggende utfordringer, sånn at vi kan fortsette å bygge nyskapende løsninger. Vi vil gjøre det enklere for lærere og elever å finne godt innhold til sin nye digitale hverdag. 

 

 

Dette lørner du:

Bokbasen
Plattform
Ed.Tech
Ebokbib

Anbefalt litteratur:

Digitalelev gjør det mulig for skolene å administrere alle sine lisenser på digitale læremidler i samme grensesnitt – uavhengig av tilbyder og/eller forhandler. Lisenshåndtering har så langt vært håndtert på den enkelte tilbyders egne nettsider og på ulik måte for hver tilbyder. Nå samles dette på en flate og gir også skolen langt bedre totaloversikt over hva de har kjøpt tilgang til, hva som er tildelt den enkelte elev og hvor mye penger de har brukt.

Magnus Rudolfsen

Search name, company, subject or keyword