#0319: Machine Bias - LØRN.TECH

Tema: AI

#0319: Machine Bias

Expørt: Hanne-Torill Mevik

Senior Data Scientist

fra Making Waves

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Data Scientist i Making Waves, Hanne-Torill Mevik. Hanne-Torill har utdanning innen teoretisk fysikk og ville egentlig jobbe med astrofysikk og universet. Ved en tilfeldighet snublet hun over maskinlæring, og i dag jobber hun med å skape datadrevne tjenester og produkter for ulike kunder i Making Waves. I episoden forteller hun om «machine bias» og hvor viktig det er å åpne den svarte boksen for å forstå både muligheter og skumle ting ved AI.

Noen kjappe med ekspørt Hanne-Torill Mevik

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?
Eg er ein klimaflyktning frå vestlandet, som eigentleg ville jobbe med astrofysikk og universet, men som så blei slått av kor demotiverande det er å måtte halde seg til ein galaktisk skala. Eg snubla over maskinlæring gjennom ein tilfeldig merknad under ein lunsj tidleg i 2012, og så blei eg rett og slett fengsla over kor kult det verka.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Expectation management! Og opplysningsarbeid, om dagens tilstand innanfor fagfeltet maskinlæring og moglegheiter til å skape datadrivne tenester og produkt.

Hva fokuserer du på innen AI?
Fagleg sett er eg mest fascinert av maskinlæring på språk, og på eit meir personleg plan er eg opptatt av accountable algorithms, å kunne forstå og forklare, og stå ansvarleg for teknologien ein slepp ut i det fri.

Hvorfor er det så spennende?
Å jobbe med maskinlæring på språk er spennande fordi det er veldig vanskeleg, samstundes som det skjer nye framsteg heile tida. Eg trur ikkje det er mogleg å oppnå noko som kan opplevast som kunstig intelligens før ein har knekt språkkoden.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Mitt inntrykk er at dei fleste kontroversar innanfor feltet er konstruert opp av folk som ikkje er relevante aktørar, som for det meste står utanfor fagfeltet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Mitt eige vesle hjarteborn var då eg fekk i oppdrag å lage ein bokmål-til-nynorsk-oversettar. Diverre hadde oppdragsgjevar på den tida problem med å skaffe midlar til å fullføre dette, noko som kanskje er veldig beskrivande for skriftsmålskampen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Eg opplever at gjennomsnittskvinna i gata er bekymra for framtida generelt og AI spesielt. Noko av årsaka er nok at verda i dag blir driven fram av teknologi som krev ekstremt høg kompetanse dei færraste har. Eg trur fokuset på å gøyme teknologien bak brukarvenlegheit er uheldig, og at små glimt av det som ligg bak, enten det er kode, matte, elektronikk, kan bidra til å vekke nysgjerrigheit og kreativitet og ønske om å lære meir.

Et favorittsitat om fremtiden?
Enten går det, eller så går det over!

Viktigste poeng fra vår samtale?
Avhengig av kvar samtalen dreier, så håpar eg at vi kjem inn på tema som machine bias, problematikken med at ein ikkje har teknikkar for å forstå kva som skjer inni den svarte boksen, og uheldige konsekvensar av å bruke teknologi ein ikkje kan forklare i tenester som har direkte innverknad på folk sine liv.

Dette lørner du:

AI
Machine Bias
Maskinlæring

Anbefalt litteratur:

Machine Bias er problematikken med at man ikke har teknikker for å forstå hva som skjer inni den svarte boksen, og uheldige konsekvenser av å bruke teknologi man ikke kan forklare i tjenester som har direkte innvirkning på folks liv.

Hanne-Torill Mevik

Dette er Making Waves

Making Waves består av 350 fagpersoner fra hele verden som jobber sammen for å løse komplekse problemer sammen med kundene deres. Making Waves tenker ut, designer, prototyper, tester, koder og leverer digitale løsninger til både norske og internasjonale kunder. Making Waves er en del av det skandinaviske byrånettverket NoA.

Refleksjon

Kunstig intelligens får en stadig større plass i livene våre og bringer med seg både fordeler og utfordringer. Det kan for eksempel bidra til å avgjøre utfallet av politiske valg, til feilaktig diagnostisering, eller til at vi urettmessig får avslag på en søknad om lån. Hvordan skal vi forholde oss til alt dette, og hva skjer når kunstig intelligens blir smartere enn oss mennesker?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution