#325: Hum.Tech: Mads Grandt: Teknologi på fluk#0325: Teknologi på flukt - LØRN.TECH

Tema: TECH4GOOD

#0325: Teknologi på flukt

Expørt: Mads Grandt

Spesialrådgiver for IT  og drift

fra Flykninghjelpen

Med lørner Silvija Seres

Hvilken rolle tar teknologien for å hjelpe mennesker i nød? Og hvordan kan informasjonsinnhenting og -distribusjon gi nye grensesnitt mellom oss og menneskene vi hjelper? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med spesialrådgiver for IT  og drift i Flykninghjelpen, Mads Grandt, om hvordan Flyktninghjelpen beskytter rettighetene til fordrevne og sårbare mennesker i krisesituasjoner.

Noen kjappe med ekspørt Mads Grandt

Hvem er du og hva er din rolle i Flyktninghjelpen?
Generalist, kan litt om mye forskjellig, men ikke så mye om noe. Liker å hjelpe folk med å lykkes med det de er best på. Rollen min er hovedsakelig knyttet til infrastruktur og drift. Er involvert i IT-strategi, økonomi, teknologivalg, noe virksomhetsarkitektur, tilgangsstyring og sikkerhet.

Fortell litt om Flyktninghjelpen og hva som er viktig for dere
Flyktninghjelpen er en over 70 år gammel organisasjon, stiftet i 1946. Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som arbeider for å beskytte rettighetene til fordrevne og sårbare mennesker i krisesituasjoner. Vi er raskt på plass der mennesker på flukt trenger oss mest.

Hvilken rolle tror du/NRC at teknologi kan ha i deres arbeid for å hjelpe mennesker i nød?
Effektivitet (prosesstøtte), innsikt (data), samarbeid (sosial/team plattform), integritet, nye bistandsmetoder (cash & voucher), samt nye grensesnitt mellom oss og menneskene vi hjelper – informasjonsinnhenting og distribusjon.

Hvorfor er mobilitet viktig for dere?
Det viktigste vi gjør skjer utenfor kontorene – støttesystemene bør være så høvelige som mulig.

Hva var viktigst da dere skulle velge mobilitetsløsning?
At det passer godt inn med det teknologiske landskapet vi er i, samt at vi kan spille på eksisterende partnerskap.

Brukervennlighet står høyt på prioritetslisten for de fleste, hvordan ser dere på det?
Facebook er målestokken. Milliarder av brukere – null support.

Hvordan har dere vurdert IT sikkerhet i mobilitetsstrategien?
Har mange, klare sikkerhetskrav. Denne løsningen er i seg selv et middel for å oppnå et annet mål; data protection.

Spiller det noen rolle hvor tjenesten drives; i skyen eller på datarommet?
Absolutt. Vi har hatt en «Cloud First» strategi siden 2015 og gikk «live» med transisjonsfasen i juni 2016.

Hva var det viktigste dere så av verdier av denne strategien? Har dere fått ut det dere ønsket?
Bedre tjenester, tilgjengelig for flere, for lavere kostnader – med høyere sikkerhet enn hva vi vil kunne få til selv. Vår applikasjonsportefølje er langt større nå enn i 2016 – og vi kan rulle ut nye applikasjoner «over natten».

Har du noen råd du ønsker dele til de i salen som er på en lignende reise?
Ting tar tid. Men ser du på oss den gang i 2016 og hvor vi er nå i 2019, har vi fått til store endringer. Å sikre identiteten er kritisk, samt forstå hvor replika av virksomhetens informasjon finnes. UEM-løsninger som Workspace ONE vil hjelpe med å sikre synkronisert data.

Dette lørner du:

Norwegian Refugee Council (NRC)
Humanitærtarbeid
Identitet
Data Protection
Infrastruktur

Anbefalt litteratur:

Nethope.org
ID2020

Teknologi hjelper oss til å hjelpe folk å få det bedre i verden. I fjor bisto 14 000 hjelpearbeidere nær 9 millioner mennesker i 32 land.

Mads Grandt

Dette er Flykninghjelpen

Informasjon kommer…

Refleksjon

Det er flere mennesker på flukt i dag enn under 2. verdenskrig, og en god del har ikke identifikasjon. Sporing av dem uten ID på flukt er et samtaletema. Hvilke goder vil det ha for den aktuelle å bli sporet?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock