#327: Hum.Tech: Angeliqua Ramming-Gaden: Selvkjørende datasentre#0327: Selvkjørende datasentre - LØRN.TECH

Tema: TECH4GOOD

#0327: Selvkjørende datasentre

Expørt: Angeliqua Ramming-Gaden

Country Manager

fra VMware

Med lørner Silvija Seres

Hvordan funker «skyen»? Og hva er et selvkjørende datasenter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Country Manager i VMware, Angeliqua Ramming-Gaden, om hvordan de hjelper organisasjoner med å bli digitale bedrifter som leverer bedre opplevelser til kundene sine.

Noen kjappe med ekspørt Angeliqua Ramming-Gaden

Navn
Angeliqua Ramming-Gaden 

Tittel
Country Manager 

Selskap
VMware Norway

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i Hum.Tech?
Jeg heter Angeliqua R-G, er Country Manager for VMware og liker at teknologi kan være med på å skape en bedre verden for alle.  

Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med de fleste store selskapene i Norge og bidrar med både løsninger og kompetanse på deres individuelle tech-reise, noe som omfatter blant annet skyløsninger, digital arbeidsflate, sikkerhet og IOT/Edge. 

Hva er de viktigste konseptene når det gjelder Hum.Tech?
Det skal være lett tilgjengelig for alle, på alle typer plattformer, og gjøre at vi kan drive smartere og grønnere innenfor alle industrier. 

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende at noe litt nerdete som jeg har drevet med i over 20 år, kan være med på å bidra til et bedre verdenssamfunn og forhåpentlig hjelpe de som trenger det mest, der de trenger det mest.  

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
At tech og AI kommer til å ta over – og roboter mest sannsynlig vil erstatte de fleste arbeidsplasser. Kommer vi til å kunne kontrollere de nye teknologiene? 

Har du noen egne prosjekter innen Hum.Tech?
Her kan jeg nevne Røde Kors, Mercy Ships, Helse Nord, Helse Midt-Norge og VGR.  

Har du andre gode eksempler på Hum.Tech, internasjonalt og nasjonalt?
Her kan jeg også nevne Røde Kors, Mercy Ships, Helse Nord, Helse Midt-Norge og VGR 

Hvordan pleier du å forklare Hum.Tech?
Vi bruker det unorske begrepet «Tech As A Force for Good», som handler om hvordan teknologi kan og skal brukes for å forandre hvordan bedrifter jobber og samtidig bidrar til et bedre verdenssamfunn.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Offentlig sektor har stort fokus på hvordan digitalisering kan være med på å gi bedre tjenester til oss innbyggere – alt fra enkel tilgang på persondata, medisinske journaler og skattemelding til diagnostisering og det å kunne møte leger via nye plattformer.  

Kan du anbefale noe stoff om Hum.Tech?
Jeg elsker boken «Life 3.0» av Max Tegmark. I den prøver han å gi et ufarget utvalg av forskjellige mulige utfall ved bruk av ny teknologi som AI og ML. Boken handler om å gi deg kunnskapen og evnen til å velge hvordan du ønsker at verden skal se ut. Han har også flere TED Talks som jeg anbefaler på det sterkeste. 

Et fremtidssitat?
«The best way to predict the future is to create it» av Lincoln, eller «Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today» av Malcolm X.

Hva er det viktigste poenget om teknologi fra samtalen vår?
Teknologi er verken ond eller god, den er nøytral. Det er opp til oss, som samfunn og brukere, å avgjøre hvordan vi skal utvikle og håndtere nye teknologier i takt med at de blir tatt i bruk verden over.  

 

 

Dette lørner du:

Sky
Nettverk
Selvkjørende datasentre
Mobilitetsløsning
Mercy ships — et flytende sykehus

Anbefalt litteratur:

BOK: Life 3.0 av Max Tegmark
Ted talk: Max Tegmark

Teknologi er nøytalt, hverken ond eller god. Det er opp til oss, som samfunn og brukere, å avgjøre hvordan vi skal utvikle og håndtere disse nye teknologiene i takt med at de blir tatt i bruk verden over.

Angeliqua Ramming-Gaden

Dette er VMware

Informasjon kommer…

Refleksjon

Offentlig sektor er svært fremoverlent når det gjelder ny teknologi, og har sterk tro på at digitalisering vil ha en stor gevinst. Samtidig er det skepsis i befolkningen. Hva kan vi gjøre for å fjerne skepsisen og heller samle folk og gjøre dem nysgjerrige på å lære mer om ny teknologi og digitalisering?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution