#0348 - Digitale verktøy på fagets premisser - LØRN.TECH

Tema: EDTECH

#0348 – Digitale verktøy på fagets premisser

Expørt: Kristin Skage

Digital pedagog

fra Bergen Kommune

Med lørner Silvija Seres

Hva gjør en digital pedagog? Og hvordan kan digitale verktøy brukes for å hjelpe elevene til å lære bedre? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital pedagog i Bergen Kommune, Kristin Skage, om viktigheten av å bruke teknologien der den passer, på fagets premisser, for å styrke læringen.

Noen kjappe med ekspørt Kristin Skage

Dette lørner du:

Digital pedagogikk
Sosial kompetanse
Omvendt undervisning

Anbefalt litteratur:

Det er viktig at hver enkelt elev føler at han/hun er blitt sett hver dag. Når dette er på plass, først da kan vi legger til rette for elevenes læring - på deres premisser. Elevene skal være aktive i egen læring.

Kristin Skage

Refleksjon

Når blir det normativt at de digitale verktøyene blir såpass gode at all undervisning er digitalisert i klasserommet? Og vil fremtidens høyere utdanning kunne gjennomføres fra stua med online forelesninger? Betyr digitale klasserom døden for de fysiske universitetsbyggene for fremtiden?

Search name, company, subject or keyword