#354 - Selvkjørende minerydder - LØRN.TECH

Tema: DEFTECH

#354 – Selvkjørende minerydder

Expørt: Morten Nakjem

Forskningsleder for forskningsprogram Maritim Minekrigsføring

fra FFI

Med lørner Silvija Seres

Hvordan vil ny teknologi revolusjonere hvordan Sjøforsvaret rydder sjøminer? Og hvordan vil den samme teknologien bli brukt på andre områder i fremtiden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder for forskningsprogram Maritim Minekrigsføring ved FFI, Morten Nakjem, om hvordan de bruker autonome ubemannede systemer til å rydde miner.

Noen kjappe med ekspørt Morten Nakjem

 

1) Navn

 • Morten Nakjem

2) Tittel og selskap?  

 • Forskningsleder for forskningsprogram Maritim Minekrigsføring, FFI 

3) Utdanning og hobby?  

 • Sivilingeniør innen elektronikk.  

4) LØRN tema og ønsket overskrift?  

 • ROBOTICS. Teknologi for fremtidig ubemannet maritim minerydding. 

5) SoMe tagger og linker? 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  

 • Ansvarlig for teknologiutviklingen rettet mot Sjøforsvarets fremtidige ubemannede minemottiltakssystemer. 
 • Fra jeg var barn utforsket jeg teknologi, lagde sykkel med motor, mopeder, bil etc. Jeg utdannet meg først til bilmekaniker, men forsto at jeg måtte ha mer utdannelse for å kunne delta i utviklingen av avansert teknologi.  

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

 • Utvikle konsept og teknologi for fremtidig maritim minerydding, basert på utstrakt bruk av autonome ubemannede systemer (USV (Unmanned Surface Vessel), AUV (Autonomous Underwater Vehicle)).  

3) Hva fokuserer du på innen teknologi?  

 • Det er å gi teknologien nytteverdi, slik at den øker Forsvarets operative kapabilitet. 

4) Hvorfor er det spennende?  

 • Det er spennende å se at teknologien vi utvikler blir tatt i bruk, og at vi er svært delaktig i å forme fremtidens forsvar. 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

 • Sjøforsvaret har lange tradisjoner hvor plattformen/marinefartøyet har hovedfokus, og offiserene identifiserer seg med sine fartøy. Overgang til ny teknologi hvor autonome ubemannede systemer blir hovedfokus, blir oppfattet som kontroversielt av de operative og skaper usikkerhet. Det har vært en lang prosess for å få forståelse for at den nye teknologien har et potensiale til å løse maritim minerydding sikrere og mer effektivt. 

6) Dine egne relevante prosjekter siste året?  

 • Teknologisk risikoreduksjon for det fremtidige maritime mineryddingskonseptet. Utvikling av teknologidemonstratorer. Eks Odin USV og nytt lettvekts influensminesveip. 

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

 • Teknologien har relevans både sivilt og militært (dual use), eksempler på dette er Yara Birkeland (ubemannet fraktefartøy, som er under bygging), Kongsberg Maritime Sounder USV (Ubemannet overflatefartøy som har vår/FFI teknologi), Hugin AUV. 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

 • Bli bedre på å utnytte sensorinformasjon til å få best mulig situasjonsforståelse. 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

 • Vårt teknologiområde har et unikt samarbeid mellom FFI, Sjøforsvaret og Norsk Forsvarsindustri. (Trekantsamarbeid). 

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

11) Et favoritt fremtidssitat?  

 • «Fremtiden er ubemannet».  Maritim minerydding er Sjøforsvarets første krigføringsområde med overgang til utstrakt bruk av autonome ubemannede systemer. Den samme teknologien vil i fremtiden bli brukt i flere andre krigføringsområder og sivile anvendelser. 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? 

 • Vår teknologi vil revolusjonere hvordan Sjøforsvaret rydder sjøminer. 

 

Dette lørner du:

Autonome systemer
Det selvkjørende fartøyet Odin

Anbefalt litteratur:

Made in Horten

Search name, company, subject or keyword