#0364 - eID - LØRN.TECH

Tema: CYBERSEC

#0364 – eID

Expørt: Jon Ølnes

Produktsjef Norden

fra Signicat

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor er elektronisk legitimasjonsbevis så viktig? Og hvorfor er ikke digital signatur mer tilrettelagt i dagens systemer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med produktsjef Norden i Signicat, Jon Ølnes, om elektronisk legitimasjonsbevis, eID.

Noen kjappe med ekspørt Jon Ølnes

Hva gjør dere på jobben?
Signicat er et rent SaaS selskap, og vi leverer B2B2C – det vil si infrastruktur til de tjenestetilbyderne som er kundene våre, og som så leverer til brukerne. 

Hva er de viktigste konseptene i din teknologi?
Tillitt er viktig. Jeg definerer det som «opplevd trygghet», en subjektiv opplevelse av ikke-sårbarhet.  

Hvorfor er det spennende?
Identitet ligger til grunn for det meste i samfunnet og er en rettighet. Verdensbanken anslår at det finnes 1,5 milliarder mennesker som ikke har en registrert identitet, og derfor heller ikke eID. Dette må fungere globalt, og tillitsinfrastrukturer som kan skalere opp globalt har alltid vært interessant for meg. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Innen fintech er det ny teknologi og nye løsninger som møter gamle lover og regelverk. Noen aktører presser bevisst regelverket, andre tilpasser seg og jobber for endring på sikt. Mens innen identitet er det skjæringspunktet mellom tilgjengelig informasjon og tilpassede tjenester mot personvern.  

Dine egne prosjekter innen din teknologi?
I fintech jobber vi med kjenn-din-kunde krav, og løsninger på dette. Innen identitet er nye løsninger som kombinerer mobilt utstyr, apper og biometri for identitet det mest spennende 

Dine andre favoritteksempler internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt synes jeg det er fascinerende hvordan Vipps har slått gjennom innen fintech. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norden har en ganske unik posisjon innen identitet, hvor hele befolkningen har tilgang til gode eID-løsninger og digitale tjenester. Dette er et kjempegrunnlag for fintech. For internasjonalisering kan dette også være et minus ved at vi tror at det er slik i andre land. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
La oss jobbe for gode, personvennlige identitetsløsninger og unngå at aktører som Google og Facebook setter nivået. La oss samtidig jobbe mot overvåkningsløsninger som kan gi regimer total kontroll over befolkningen. 

Dette lørner du:

BankID
eID
Krypto

Anbefalt litteratur:

Kim Cameron sin Identity Blog

Identitet ligger til grunn for det meste i samfunnet og er en rettighet. Verdensbanken anslår at det finnes 1,5 milliarder mennesker som ikke har en registrert identitet, og derfor heller ikke eID.

Jon Ølnes

Refleksjon

Signicat jobber med europeisk standardiseringsarbeid, og ser selv at Norge er bedre enn Sverige når det gjelder bankID. Hva skyldes disse forskjellene? Og bør krav til bankID bli uniont, og hvordan kan det la seg gjøre?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0696

Endringsledelse i offentlig sektor

Ekspørt:

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Fra Innovasjon Norge Trøndelag

#0695

Samarbeid som innovasjonskraft

Ekspørt:

Ingunn Figenschou Eggen

Senior bedriftsrådgiver

Fra Sparebank1 SMN

#0694

Kunnskap på bok

Ekspørt:

Torstein Tvedt Solberg

Utdanningspolitisk talsperson

Fra Arbeiderpartiet

#0693

Felles forståelse for bærekraft

Ekspørt:

Alberte Tennøe Bekkhus

Leder

Fra Rød Ungdom

1 2 3 4 5 6