#368: Art.tech: Trine Dreyer: (Kunst) Med menneske i sentrum#368 - Kunst med menneske i sentrum - LØRN.TECH

Tema: ARTTECH

#368 – Kunst med menneske i sentrum

Expørt: Trine Dreyer

Design- og utviklingssjef, samt gründer

fra Aurora Verksted

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan teknologi bidra til å fremme menneskets potensial og kreativitet? Og kan skjæringspunktet mellom kunst og teknologi hjelpe oss til å tenke nytt her? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Trine Dreyer, design- og utviklingssjef og gründer av Aurora Verksted om hvordan teknologi i kunst åpner for å redefinere mulighetene innenfor kunst, kunstneren og samproduksjon.

– Dersom AI skriver bedre tekster og komponerer bedre musikk enn mennesker, skal vi da la være å ta det i bruk? spør Dreyer i episoden.

Noen kjappe med ekspørt Trine Dreyer

Navn
Trine Dreyer 

Selskap og tittel
Design- og utviklingssjef samt gründer, Aurora Verksted SA 

Utdanning
Barnevernspedagog (NKSH Oslo), master i anvendt psykologi fra USM California. Over 30 års arbeid med kunst, design og håndverk. 

Hobby
Skikjøring, litteratur, særlig britisk krim.  

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i art-tech?
Jeg er engasjert, kreativ og ønsker å fremme menneskers potensial og finne løsninger på utfordringer. Derfor er jeg også interessert i teknologi innen sosial/helse-sektoren, kunst, kommunikasjon og produksjon. Jeg er en sosial entreprenør som er engasjert i gode organisasjoner og samfunnsutvikling. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å bidra til at mennesker med til dels store og/eller sammensatte handikap får delta i arbeidslivet med verdighet. Vi bygger bedriften rundt omsorgen. Vi driver en innovativ organisasjon med verdibasert ledelse, og vårt personaleide, sosiale kooperativ er privat leverandør av omsorgstjenester.  

Hva fokuserer du på innen art-tech?
Vi fokuserer på teknologi der det er en del av løsningen på utfordringer den enkelte måtte ha. For den enkeltes uttrykksmulighet, språk, bevegelse, produksjon, kunst etc. ved hjelp av roll-talk, ulike dataprogrammer og liknende. Vi har drevet musikkprosjektet Soundbeam, og vi har gitt ut CD under navnet Aurart. Robotiseringsprosjekt for bryterstyrt produksjon. Data-tegning i Jaquard i dataprogrammet Designanit med bryterstyrt strikkeproduksjon. Vi har laget Aurobis, et nøkkeltalls-kartleggingssystem for bistandsbehov. Vi deltar også i samarbeid om mer produksjon i Norge/Oslo fashion

Hvorfor er det så spennende?
Det mest spennende i dette er det frigjørende potensialet i teknologien. At hun som ikke kan meddele seg, får muligheten. På produsentsiden: at vi kan se at lave lønninger blir mindre viktig, og tech kan gi gunstig effekt på miljø og kunnskapsbevaring i produksjon lokalt. Det er også spennende at tech i kunst åpner for redefinering av kunstmuligheter, kunstneren og samproduksjon. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Dersom AI skriver bedre tekster og komponerer bedre musikk enn mennesker, skal vi da la være å ta det i bruk? Diskusjoner rundt å ikke ta i bruk selvbetjeningssystemet i kassen for å hindre at folk mister jobben. Plattform-økonomi og veksten i store selskaper som blir egenrådende. Jeg syns vi bør snakke om hvordan vi skal eie, fordele inntekt og ansvar, organisere arbeidet og sikre deltakelse, tilføre ny kunnskap til medarbeidere, muligens redefinere hva jobb er.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Deltakelse i arbeid med å fremme samvirke som organisasjonsform, å eie sammen og å drive sammen, dele overskudd, demokratisk kontroll m.m. Modeller for eierskap og fellesløsninger i fremtid. Deltakelse i arbeidet med planene til Norwegian Fashion Hub, for å undersøke muligheter for tekstilproduksjon i Oslo, ved hjelp av ny teknologi innen produksjon. Å drive og videreutvikle vår fysiske butikk på Majorstua i Oslo, i disse butikkdød-dager. Deltakelse i arbeidet med Abelia Open, med utgangspunkt i Hararis tanker.   

Har du andre gode eksempler på art-tech internasjonalt og nasjonalt?
Jeg syns at No Isolation er spennende. Selve grunntanken med å benytte tech til menneskene som trenger det mest tiltaler meg. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å kunne tilegne seg kunnskap, finne fakta, formidle innsikt og ideer, stille kritiske spørsmål, drive kildekritikk. Å se sammenheng, kunne tenke i flere dimensjoner, lete i flere fag, forhold, statistikker. Håndtere kompleksitet. Samarbeidsevne og kommunikasjon, selvinnsikt og evne til å dele og ta til seg, samarbeid på tvers av fag/andre forhold. 

 Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har så mange barn i god skole og i gode fritidstilbud, vi lar så mange talenter få utvikle seg, selv om vi bør utvide med flere områder: mer enn sport og sang! Det at vi lar bredden av befolkningen, uavhengig av geografi, kjønn og foreldres økonomi få sjansen, gir oss et godt grunnlag for å fange opp talentene. 

Kan du anbefale noe stoff om art-tech?
En kunstner som heter Maren Dagny Juell Christensen som jobber med tech. 

Et favorittsitat om fremtiden?
Løst sitert etter Albert Einstein: «Vi kan ikke løse problemene på det / med det bevissthetsnivået som skapte dem». Eller som jeg pleier å si «Alt menneskeskapt, kan menneske skape om». 

 

Dette lørner du:

Samfunnsøkonomi
Velferdsteknologi
Inklusjon

Anbefalt litteratur:

Kunstneren Maren Dagny Juell Christensen som jobber med tech, virtuelt video/medskapende installasjoner etc. 

Refleksjon

Uten teknologi er det flere mennesker med handikap som ikke hadde hatt muligheten til å utfolde seg. Teknologien gir mulighet til å uttrykke seg, og den bidrar til selvstendighet. Hvorfor er det ikke en større vekst av helsefremmende teknologi som kan gi mestring blant dem med funksjonsnedsettelser?

Search name, company, subject or keyword