#0370 - Rakettdrivstoff - LØRN.TECH

Tema: DEFTECH

#0370 – Rakettdrivstoff

Expørt: Erik Unneberg

Sjefsforsker

fra Forsvarets forskningsinstitutt

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Erik Unneberg. Eirik har en doktorgrad i kjemi og har alltid vært interessert hvordan alt henger sammen og kan forklares. I episoden forklarer Eirik hvorfor det er viktig at raketter har røykfritt drivstoff og hvordan vi får økt rekkevidde på rakettene.

Noen kjappe med ekspørt Erik Unneberg

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi får frem ny kunnskap som spesielt det norske forsvaret og norsk industri kan ha nytte av i fremtidige produkter. Vi jobber også for at vi skal kunne fagområdet så godt slik at vi kan gi gode råd til norske myndigheter om forsvarsteknologi.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Vi må forstå det grunnleggende for å komme i gang. Deretter utvikle teknologien skritt for skritt, hele tiden gjennom for å forstå fysikken og kjemien som ligger bak.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende å oppdage eller finne ut nye ting. Det meste blir dessuten interessant når man går i dybden, og det gjør vi.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Et dilemma er om man skal publisere, patentere eller tie om det man har forsket frem.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Et prosjekt vi arbeider på sammen med blant annet Nammo Raufoss er rakettmotorer som gir økt rekkevidde for raketten. Dette skjer ved at oksygen fra atmosfæren benyttes for å forbrenne drivstoffet.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Røykfritt drivstoff. Basert på arbeidet til en doktorgradsstudent jeg veiledet, utviklet FFI og Nammo et slikt drivstoff, og det er nå blitt en kommersiell suksess.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er viktig med en solid forståelse av kjemien og fysikken som ligger bak teknologien, men også hvordan kvantemekaniske beregninger kan forutsi en rekke egenskaper til energirike materialer. Dette fagfeltet er i sterk utvikling, siden datamaskinene får økt regnekraft, algoritmene blir bedre og programvaren mer brukervennlig.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
En av grunnene til at Norge er gode er høy kompetanse, ved siden av at vi har korte kommunikasjonslinjer. Det er kort vei fra tegnebrettet til laboratoriet og produksjon. Selv om Norge ikke er en stor nasjon når det gjelder folketall, får vi til mye på områdene vi satser på.

Et favoritt fremtidssitat?
The more I practice, the luckier I get.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Forskning og utvikling er ikke «tut og kjør», men en metodisk utvikling det ligger fagkompetanse og kreativitet bak.

Dette lørner du:

Raketter
Rakettdrivstoff
Forskning

Anbefalt litteratur:

Vi må forstå det grunnleggende for å komme i gang. Deretter utvikle teknologien skritt for skritt, hele tiden gjennom for å forstå fysikken og kjemien som ligger bak.

Erik Unneberg

Dette er Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Refleksjon

Forskningsmiljøet har sitt eget språk som mannen i gata har vanskeligheter med å forstå. Hvorfor kan ikke en umiddelbar forståelse skapes for at allmennheten kan inkluderes allerede under forskningsprosessen?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock