#0375: «De raske spiser de trege» - LØRN.TECH

Tema: FINTECH

#0375: «De raske spiser de trege»

Expørt: Marianne Wik Sætre

Direktør for innovasjon og digitale kanaler

fra Fana Sparebank

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør for Innovasjon og Digitale kanaler i Fana Sparebank, Marianne Wik Sætre, om hvordan de raske spiser de trege. I podcasten diskuterer Silvija og Marianne om hvordan strategi har gått fra å være langdistanseløp til å bli sprint. De prater også om hvordan kortsiktige, strategiske sprinter, og tverrfaglige, smidige team kan sikre raskere implementering av digitale løsninger.

Noen kjappe med ekspørt Marianne Wik Sætre

Navn
Marianne Wik Sætre

Tittel og selskap
Direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank

Utdanning
Cand.merc innen strategi og endringsledelse fra Norges Handelshøyskole.

Hobby
Hobbyen min er å renovere gamle møbler.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en engasjert, strategisk og nysgjerrig endrings-agent. Etter mange år der jeg opplevde at prosess- og forretningsutviklings-miljøet var adskilt fra IT-miljøet, var det fantastisk å se hvordan man kan skape unike kundeopplevelser, få til hel-automatiserte prosesser ved hjelp av robotteknologi, hente inn data via API-grensesnitt og få kunde-innsikt ved hjelp av algoritmer. Det er ikke lenger mulig å drive prosess-forbedring og forretningsutvikling uten teknologi – og omvendt. Det å lede tverrfaglige team og bryte ned siloene mellom ulike fagmiljøer, mener jeg er en av de viktigste lederoppgavene i vår smidige tidsepoke.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Gi handlingsrom for innovasjon og selvledelse ved å bryte ned de tradisjonelle siloene og organisere oss i henhold til kunde-prosessene våre. Jobbe kontinuerlig og systematisk med å utvikle kunde-løsningene våre både digitalt og i møte med kundene.
Skaffe oss strategiske samarbeidspartnere og gjøre nytte/kostnad-analyser når vi kjøper hyllevarer, samarbeider med andre og utvikler egne løsninger.

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Skalerbarhet i valg av plattform for å sikre at vi kan utvikle og håndtere flere merkevarer/produkter til tross for at vi er en bank med bare 100 medarbeidere. Kundefokus i alt vi gjør – det må være en nytte/kostnad-vurdering i alle investeringer og prioriteringer. Digitale kundereiser fra A til Å for alle kjerne-produktene våre.

Hvorfor er det så spennende? 
Kunde-atferd er i stadig endring samtidig som kundene er ulike med tanke på hvor raskt de tilegner seg ny teknologi. Her har vi som lokalbank også et samfunnsansvar, så for fire år siden lanserte vi den ikke-digitale mobilbanken – det vil si en elbil som kjører hjem til folk for å hjelpe dem med banktjenester. Noe annet spennende som skjer, er at nye og store internasjonale aktører kommer inn i markedene våre ved innføringen av PSD2.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Kunde-fokus vs. digitalisering. Gjennom selvbetjening, digitalisering og automatisering ser vi også et økende behov for kontakt ved store livsendringer. Vi har for eksempel valgt å ikke ta i bruk chatbot, men heller ansatte journalister for å sikre godt innhold i de digitale kunde-løypene våre. Dette gjør vi for å sikre nærhet og personlig kommunikasjon på alle flatene våre.

Hva er dine egne relevante prosjekter fra det siste året?  
Omlegging av strategi-prosessen: Vi går fra 3–5 årsplaner til kortsiktige, handlingsorienterte halvårs-sprinter som forankres i styret. Helautomatisert låne-løyper: automatisk scoring, innhenting av all relevant informasjon, automatisk diskontering/utbetaling med mer.

Har du andre gode eksempler på den type teknologi som du jobber med, internasjonalt og nasjonalt? 
Amazon Go og mobile betalingsløsninger.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Å være nysgjerrig og evne å lære nye ting. I tillegg blir det stadig viktigere å kunne forstå, kommunisere og samarbeide med mennesker som er ulike en selv.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må, og BankID og Vipps er gode eksempler på det.

Kan du anbefale noe stoff om feltet ditt? 
«Our Iceberg is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions» av John Kotter.

Har du et favorittsitat? 
Slutt å snakke – begynn å gjøre.

Hva er de viktigste poengene fra samtalen vår? 

Det er viktig med tverrfaglige, smidige team. 
Digitalisering vs. nærhet til kunden.
Vi må bygge en kultur for endrings-glede og tempo – vårt viktigste konkurransefortrinn.

Dette lørner du:

Kundereiser
Innovasjon
Digitalisering

Anbefalt litteratur:

Kotter: Our iceberg is melting – changing and succeeding under any conditions
Strategi har gått fra langdistanse til sprint

Vi ser store fordeler med å være liten og kjapp, og har allerede lansert flere digitale løsninger som er helt i front i vår bransje og som, ifølge våre kunder, forsterker den gode kundeopplevelsen.

Marianne Wik Sætre

Dette er Fana Sparebank

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank som ble etablert i 1878. Banken har en forvaltningskapital på 25 milliarder NOK (per Q2 2018), og er den 12. største sparebanken i landet målt etter gjennomsnittlig forvaltningskapital. I konsernet er det ca. 150 ansatte.

Fana Sparebank Eiendom AS er et heleid selskap av Fana Sparebank. Det er en veletablert aktør i det lokale eiendomsmarkedet i stor Bergen. Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Fana Sparebank med konsesjon til å drive kredittforetak-virksomhet. Fana Sparebank er en av 14 eier-banker i holdings-selskapet Frende Forsikring, som består av søsterselskapene Frende Livsforsikring og Frende Skadeforsikring. Selskapet ble startet i 2007 og har hovedkontor i Bergen. I tillegg er også Fana Sparebank medeier i kredittforeningen for Sparebanker.

Refleksjon

Stadig mer digitalisering i alle typer bransjer kan gå på bekostning av nærheten til kundene. Hva kan man gjøre for å holde forholdet vedlike og sikre gode kundeopplevelser?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution