#0377 - Reparasjonsmagi som fikser fremtiden - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#0377 – Reparasjonsmagi som fikser fremtiden

Expørt: Kaja Juul Skarbø

Prosjektleder

fra Restarters Norway

Med lørner Silvija Seres

Elektronikk er den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis. Hvordan kan vi bli flinkere til å fikse, enn å kaste? Og hva er sirkularitet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i Restarters Norway, Kaja Juul Skarbø, om hvordan de jobber for å endre folks forhold til elektronikk.

Noen kjappe med ekspørt Kaja Juul Skarbø

Navn
Kaja Juul Skarbø

Tittel og selskap
Prosjektleder, Restarters Norway  

Utdanning
Energi og miljø (NTNU) 

Hobby
Dansing
 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg heter Kaja, er 28 år og jobber som prosjektleder og daglig leder i Restarters Norway.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det viktigste vi gjør, er å vise folk at det går an å reparere elektronikk – og at vi kan kreve bedre og mer miljøvennlige produkter.  

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Jeg er opptatt av ressursbruken i det digitale samfunnet, og jobber for å skape en kreativ og sosial reparasjonskultur ved å endre folks forhold til elektronikk. 

Hvorfor er det så spennende? 
Fordi elektronikk er den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis, krever mye ressurser å produsere og blir lett ødelagt. I tillegg har de færreste muligheten til å reparere elektronikk selv.  

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
At elektronikkbransjen baserer seg på en bruk-og-kast-kultur med høy gjennomstrømming av råvarer som skaper belastninger på miljøet, samtidig som det er forventet en knapphet på flere av metallene som finnes i elektronikken vi kaster. Jorden tømmes for ressurser, og elektronikkbransjen trenger en mer sirkulær forretningsmodell.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg har vært opptatt med å utvikle organisasjonen, spre konseptet til flere steder i Norge og holde foredrag om tematikken.  

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  Reparasjonsbevegelsen er en internasjonal bevegelse med opphav i London-baserte «The Restart Project», som opplyser folk over hele verden om reparasjon av elektronikk og problematikken knyttet til forbruket vårt. I tillegg har «Right to Repair»-bevegelsen i USA jobbet aktivt med å påvirke EU-kommisjonen for å gjøre det enklere for folk å få reparert sine elektroniske produkter. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Det blir viktig å ta bort «black box»-oppfatningen mange har om elektronikk og teknologi, og bygge ferdigheter knyttet til å kunne forlenge levetiden på duppedingsene våre: Hvordan ser det ut inni, og hvordan fungerer det egentlig? Det blir også viktig at elektronikk får en mer reparerbar og resirkulerbar design enn i dag.  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Her i Norge er vi gode på resirkulering av elektronikk sammenlignet med mange andre land. Samtidig er det de sjeldne jordartene som det er vanskeligst å resirkulere, og som det er forventet en global knapphet på.  

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt?  

www.therestartproject.org 

www.ifixit.org 

www.el-etikk.no 

https://eeb.org/circular-electronics-day-aims-to-extend-the-lifespan-of-electronics/ 

Sirkulærøkonomi: www.ellenmacarthurfoundation.org 

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Don’t despair, just repair.» (fra The Restart Project) 

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Å fikse noe er mye gøyere enn å kaste det. Samtidig er det bra for lommeboken og miljøet – vinn-vinn-vinn. 

Dette lørner du:

Kobolt
Sirkularitet
Sirkulærøkonomi
Repasjonsmagi
Bærekraft

Anbefalt litteratur:

The Restart Project
I Fix It
El-Etikk
Sirkulærøkonomi

Elektronikkbransjen baserer seg på bruk-og-kast med høy gjennomstrømming av råvarer som skaper belastninger på miljøet. Samtidig som det er forventet en knapphet på flere av metallene som finnes i elektronikken vi kaster. Jorden tømmes for ressurser og elektronikkbransjen trenger en mer sirkulær forretningsmodell.

Kaja Juul Skarbø

Refleksjon

Kobolt er et viktig mineral i produksjonen av batteriene vi bruker i mobiltelefoner og elbiler, men utvinningen av mineralet har en rekke skyggesider. Ta utgangspunkt i de ulike problemene utvinning av kobolt representerer lokalt, og reflekter rundt hvorfor dette er utfordrende med tanke på miljø og bærekraft.

Search name, company, subject or keyword