#384: A.I: Harald Martens: Kunstig intelligens for å gjøre gode fagfolk enda bedre#0384 - Kunstig intelligens for å gjøre gode fagfolk enda bedre - LØRN.TECH

Tema: AI

#0384 – Kunstig intelligens for å gjøre gode fagfolk enda bedre

Expørt: Harald Martens

Forskningsleder

fra Idletechs

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan kunstig intelligens bli mer naturlig og mindre fremmedgjørende? Og hvordan kan tolkbar maskinlæring gjøre gode fagfolk enda bedre? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i Idletechs, Harald Martens, om hvorfor vi trenger matematikk for å løse mange av de problemene vi står ovenfor i dag.

Noen kjappe med ekspørt Harald Martens

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi lager profesjonell programvare for kvantitativ intuisjon, som betyr tolkbar maskinlæring som gjør gode fagfolk enda bedre. 

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Metodikk for å gjøre mennesker tryggere og klokere, og bedrifter sikrere og mer effektive. Dette gjør vi ved å kombinere menneskers teoretiske kunnskap og praktiske erfaring med alle overraskelsene som ligger gjemt i moderne teknisk stordata. 

Hvorfor er det spennende?
Fordi nå knytter vi bruken av stordata til tusen år gamle tradisjoner i flere ulike kulturer, om å hvile seg nedover fra hverdagens overveldende kakofoni av overfladiske rådata til en enklere, underliggende struktur av tolkbare årsaksmønstre. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
En spennende kontrovers er hvordan oppegående og sannhetssøkende mennesker kan motta samme informasjon, og likevel komme til motsatte konklusjoner, som innen klimadebatten. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Samarbeid med mine herlige, unge kolleger på å få ut de første kommersielle produktene, så vi kan bidra til at norsk industri kan få bedre konkurransekraft. Og på NTNU er det å bidra til å få i gang et nytt fagfelt, stordata kybernetikk, for å gi studentene bedre verktøy til å forstå den virkelige verden.  

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg synes det er kult å se hvordan fysikkens lover gjør oss i stand til å fjerne skygger i hyperspektrale bilder ved hjelp av matematisk lys-modellering. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Selvinnsikt og lære å samarbeide, men også lære å stole på egne krefter og ikke ha panikk for å feile. Vi må være skeptiske til egen overbevisning, lære enkel lineæralgebra og beholde barnets enkle kjærlighet til sannhetet. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har myndige og kompetente fagarbeidere i industrien, som fortjener mer respekt og bedre AI-verktøy. 

Et favoritt fremtidssitat?
It’s better to be approximately right, than precisely wrong. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunstig intelligens blir nå mer naturlig og mindre fremmedgjørende, og det er viktig. 

Dette lørner du:

Biokjemi
Statistikk
Kjemometri

Anbefalt litteratur:

Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming av Per Espen Stoknes

En spennende kontrovers er hvordan oppegående og sannhetssøkende mennesker kan motta samme informasjon, og likevel komme til motsatte konklusjoner, som innen klimadebatten.

Harald Martens

Refleksjon

Hvordan kan kunstig intelligens brukes forsvarlig for å ikke eliminere menneskelig kunnskap? Og er teknologiske fagfolk den nye samfunnsautoriteten som fremmere av den kunstig intelligente fremtiden vi har i møte?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom