#0396: «Open Innovation» i praksis - LØRN.TECH

Tema: FINTECH

#0396: «Open Innovation» i praksis

Expørt: Simen Armond

Head of Project Development

fra NCE Finance Innovation

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Project Development hos NCE Finance Innovation, Simen Armond, om hvordan vi kan skape et sterkere økosystem gjennom «Open Innovation». NCE Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Simen deler sine erfaringer fra NCE, og forteller oss om hvordan vi kan drive prosjekter på tvers av finans, IT og tjenesteleverandører. Silvija og Simen diskuterer også hvordan samarbeid mellom konkurrenter kan utgjøre reell verdi for alle involverte parter.

Noen kjappe med ekspørt Simen Armond

Utdanning og hobby 
Meng Mechanical Engineering (Siv.Ing), Imperial College London / RWTH Aachen.  Master of Commerce, University of Sydney.

Tagger 
Open innovation, fin-tech, psd2, collaboration, facilitation

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fin-tech/open innovation? 
Aktiv småbarnsfar, fag-nerd på teknologi men henter mest energi av å jobbe med mennesker fremfor maskiner.
Jobbet som management consultant i mange år, i grensesnittet IT og forretning. Sett effekten av forankring av tydelig og samkjørt scoping av et prosjekt for å jobbe effektivt og treffe best på gjennomføringen. Open innovation på tvers av bedrifter, store/små, etablerte/nystartede krever stor verktøykasse av tiltak for å lande gode prosjekt med effektiv fremdrift. Brenner for oppstarts-selskaper etter å ha drevet eget selskap i flere år og sett mulighetene som god drahjelp kan gi.

Hva gjør dere på jobben? 
Driver prosjekter på tvers av finans, it og tjenesteleverandører.

Hva er de viktigste konseptene i fin-tech/open innovation? 
Hvordan samarbeid mellom konkurrenter kan gi reell verdi for bank/finans som deltar men også for støtte-disipliner som jurister, tech og akademia.

Hvordan det å sette personer ut av daglig drift og inn i samarbeidsprosjekter kan bringe tilbake ikke bare investeringer og løsninger på tvers av etablerte/startups, men også kompetanse, motivasjon og metodikk for innovasjon. Skape et sterkere økosystem.

Hvorfor er det spennende? 
Fordi et sterkere økosystem gi verdi til alle våre medlemskategorier, den såkalt femfaktors-modellen for klynger:
- startups/entreprenører
– risikokapital
– etablerte/corporates
– myndigheter
– akademia

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At i samarbeidsprosjekter på tvers av deltagerne i en klynge kommer ROI til forskjellig tid for disse forskjellige medlemmene.  Bevissthet rundt dette er viktig for å få alle med og alle til å holde ut. Forventnings-avklaringer tidlig er essensielt.

Dine egne prosjekter innen fin-tech? 
Jobber med pre-PSD2 prosjekt, for samarbeid om datautveksling og teknisk oppsett mellom tre banker i vår klynge
Innen forsikring jobber vi med å samle data på tvers av selskaper for å gi større datagrunnlag for å bedre kunne detektere forsikringssvindel. Akademia er en viktig aktør her. Innen KYC og AML jobber vi aktivt med å involvere og koble våre mindre og nyere medlemsbedrifter med det etablerte for å finne fellesprosjekter.

Dine andre favoritt-eksempler på fin-tech/open innovation internasjonalt og nasjonalt? 
Nasjonalt liker jeg måten f.eks sbanken og quantfolia, sparebanken vest og folio jobber sammen for å gi kundene et bedre produkt basert på investering og godt samarbeid. Internasjonalt bruker jeg til dagen Curve, tar med ett kort som kan switche mellom å belaste alle mine andre kort

Hvordan pleier du å forklare fin-tech/open innovation? 
Open innovation bruker jeg om søken etter innovasjon utenfor eget selskap, hvor man inngår tillitsbaserte gi/få relasjoner på tvers av størrelse og disiplin.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har en høy grad av tillit og integritet. Kommer ned til individer som samles i samme rom. Vi i NCE FI tar oss av å sikre juridiske avklaringer på konkurranse og samarbeid slik at det kan være trygghet om den delen.

Et fremtids-sitat? 
To connect the dots you must first collect the dots. Hørt på Oslo Business Forum. Bygger også oppunder Steve Jobs sin teori om å connect the dots looking backwards, not forward.  At ting vil falle på plass og ikke bekymre seg for mye om fremtiden. Gir fokus her og nå. Passer også godt til min tekniske bakgrunn, liker å forstå for å finne løsning. Passer også godt inn i gruppearbeid, få alle på samme sted før vi sammen jobber videre.

Viktigste poeng om fin-tech/open innovation fra vår samtale? 
Samarbeid på tvers av konkurrenter kan forenkles med en nøytral tredjepart som driver, som har som interesse ene og alene å få suksess i prosjektet!

Dette lørner du:

Innovasjon
Samarbeidsprosjekter
Maskinlæring

Anbefalt litteratur:

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

«Open Innovation» er søken etter innovasjon utenfor eget selskap, hvor man inngår tillitsbaserte «gi og få» relasjoner på tvers av størrelse og disiplin.

Simen Armond

Dette er NCE Finance Innovation

NCE Finance Innovation er en norsk klynge for innovasjon innen fin-tech. Målet for klyngen er å skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke eksporten av fin-tech til internasjonale og globale markeder.

Med et verdensledende finanssystem, det tredje mest effektive betalingssystemet i Europa og det nest mest digitaliserte landet i Europa, er Norge ekstremt godt posisjonert til å ta hoved-posisjoner i og øke eksporten av fin-tech, både i Europa og i verden ellers. Med et bredt spekter av aktører, inkludert markedsledere innen bank, forsikring, teknologi og forskning sammen med et pulserende oppstarts-miljø og investorer, har klyngen til NCE Finance Innovation de beste forutsetningene for å bygge denne posisjonen.

NCE Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Refleksjon

Det blir bare lettere og lettere å gjennomføre transaksjoner. Årsaken er ønsket om kontantfrie løsninger som legger mer vekt over på bruk av kort i form av ulike løsninger som ”tapping” av mindre beløp, automatiske trekk på apper og kontantfrie virksomheter. Med den nye PSD2 direktivet er hensikten at svindel skal bli enda vanskeligere, men hvordan skal det la seg gjøre når kortet representer forbrukernes “pengebinge” som blir lagt igjen overalt og kan trekkes lettere? Hva tenker du er viktig i forenklingen av privatøkonomien?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution