SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#400: Digitalisering og sirkulærøkonomi

Ekspørt: Anders Waage Nilsen

Partner og produktutvikler

Fra NEW AS og Waste IQ

Med Lørner

Hvilke forretningsmodeller muliggjøres av sporbarhet? Og hvordan økte avfallsselskapet i Bergen resirkuleringsgraden med 28 prosent gjennom smart digitalisering?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Partner i NEW AS og produktutvikler i Waste IQ, Anders Waage Nilsen, om forholdet mellom IoT og sirkulær økonomi.
—  Det å finne et felles grensesnitt hos mennesker er den nye utfordringen. Der det før handlet om å reise murer som skapte en form for ekslusiv markedsadgang, handler det nå om å skape mer åpenhet, sammenkobling og et felles grensesnitt. Hvis folk kan bli flinkere til å minne seg selv på dette, så tror jeg at Norsk næringsliv vil kunne drive langt viktigere verdiskapning, forteller han i episoden.

Dette lørner du:

  • Sirkulær økonomi
  • Gründerskap
  • Sensordata
  • Community

Anbefalt litteratur:

Denne episoden er produsert i samarbeid med Finance innovation  

 

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word