#0400 - Digitalisering og sirkulærøkonomi - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#0400 – Digitalisering og sirkulærøkonomi

Expørt: Anders Waage Nilsen

Partner og produktutvikler

fra NEW AS og Waste IQ

Med lørner Silvija Seres

Hvilke forretningsmodeller muliggjøres av sporbarhet? Og hvordan økte avfallsselskapet i Bergen resirkuleringsgraden med 28 prosent gjennom smart digitalisering?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Partner i NEW AS og produktutvikler i Waste IQ, Anders Waage Nilsen, om forholdet mellom IoT og sirkulær økonomi.

Noen kjappe med ekspørt Anders Waage Nilsen

Utdanning og hobby?
Utdanning: Halvstudert samfunnsviter med design/forretningsutvikling
Hobby: Friluftsliv, musikk,  

SoMe tagger og linker?
Twitter: @waagenilsen
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/waagenilsen/ 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Via publiseringsteknologi, som redaktør. Ble interessert i leseren som bidragsyter. Community.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Endrer teknologikultur. Skaper økosystem og dataflyt som trengs for at en lineær økonomi skal bevege seg i sirkulær retning.  

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Anvendt IoT. Forretningsmodeller som muliggjøres av sporbarhet.  

Hvorfor er det spennende?
Fordi det utfordrer dypt rotfestede konvensjoner. Og fordi det krever at man jobber med mennesker og maskiner samtidig. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg synes medias forhold til plattformene er interessant. Mediebransjen har blitt utfordret både på den sosiale grafen og kunnskapsgrafen, men har vært fullstendig ute av stand til å møte utfordringen strategisk. Nå fungerer abonnementsmodellej, men offentligheten er blitt fullstendig fragmentert. Revirtenkningen har vært for rotfestet.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
NEW AS, konseptutvikler LYTT, WasteIQ AS 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er opptatt av ressursorientert teknologi. Hvordan får vi råstoffer til å gå flere runder i loopen? Jeg synes Blue Crude sin satsning på syntetisk drivstoff er interessant, jeg liker Bergen Carbon Solutions, jeg liker Invertabro. Her hjemme synes jeg evnen til å elektrifisere båttransport er fascinerende.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kombinatorisk innovasjon. Konsept-tenkning. System-analyse. Evnen til å tenke i organisk utvikling av prosjekter. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en veldig god skole. Men vi bør ta et kraftig oppgjør med tendensen til å bryte verden ned i fagsiloer.  

Et favoritt fremtidssitat
Pessimist of the intellect, but optimist of the will
Antonio Gramsci

Dette lørner du:

Sirkulær økonomi
Gründerskap
Sensordata
Community

Anbefalt litteratur:

Bok:Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease

Det å finne et felles grensesnitt hos mennesker er den nye utfordringen. Der det før handlet om å reise murer som skapte en form for ekslusiv markedsadgang, handler det nå om å skape mer åpenhet, sammenkobling og et felles grensesnitt. Hvis folk kan bli flinkere til å minne seg selv på dette, så tror jeg at Norsk næringsliv vil kunne drive langt viktigere verdiskapning.

Anders Waage Nilsen

Dette er NEW AS og Waste IQ

Informasjon kommer…

Refleksjon

Er økonomisk belønning den eneste veien å gå for at folk skal være endringsvillige ovenfor hensynsløs avfallshåndtering?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0749

Teknologisk revolusjon

Ekspørt:

Sigve Brekke

Konsernsjef

Fra Telenor

#0748

En digital reise

Ekspørt:

Heidi Austlid

Adm. Direktør

Fra IKT-Norge

#0747

Teknikk slår politikk

Ekspørt:

Hilde Nagell og Eirik Løkke

Rådgiver

Fra Agenda & Civita

#0704

Innovasjon i norsk industriproduksjon

Ekspørt:

Karl Martin Eggen

Administrerende direktør

Fra Duun Industrier