#400 - Digitalisering og sirkulærøkonomi - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#400 – Digitalisering og sirkulærøkonomi

Expørt: Anders Waage Nilsen

Partner og produktutvikler

fra NEW AS og Waste IQ

Med lørner Silvija Seres

Hvilke forretningsmodeller muliggjøres av sporbarhet? Og hvordan økte avfallsselskapet i Bergen resirkuleringsgraden med 28 prosent gjennom smart digitalisering?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Partner i NEW AS og produktutvikler i Waste IQ, Anders Waage Nilsen, om forholdet mellom IoT og sirkulær økonomi.

Noen kjappe med ekspørt Anders Waage Nilsen

 

1) Navn

Anders Waage Nilsen

2) Tittel og selskap? 

Prodututvikler WasteIQ, partner i NEW AS, skribent og foredragsholder 

3) Utdanning og hobby? 

Utdanning: Halvstudert samfunnsviter med design/forretningsutvikling 

Hobby: Friluftsliv, musikk,  

4) LØRN tema og ønsket overskrift? 

Digitalisering og sirkulærøkonomi 

5) SoMe tagger og linker? 

Twitter: @waagenilsen 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/waagenilsen/ 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

Via publiseringsteknologi, som redaktør. Ble interessert i leseren som bidragsyter. Community.  

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Endrer teknologikultur. Skaper økosystem og dataflyt som trengs for at en lineær økonomi skal bevege seg i sirkulær retning.  

3) Hva fokuserer du på innen teknologi? 

Anvendt IoT. Forretningsmodeller som muliggjøres av sporbarhet.  

4) Hvorfor er det spennende? 

Fordi det utfordrer dypt rotfestede konvensjoner. Og fordi det krever at man jobber med mennesker og maskiner samtidig. 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Jeg synes medias forhold til plattformene er interessant. Mediebransjen har blitt utfordret både på den sosiale grafen og kunnskapsgrafen, men har vært fullstendig ute av stand til å møte utfordringen strategisk. Nå fungerer abonnementsmodellej, men offentligheten er blitt fullstendig fragmentert. Revirtenkningen har vært for rotfestet.  

6) Dine egne relevante prosjekter siste året? 

NEW AS, konseptutvikler LYTT, WasteIQ AS 

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 

Jeg er opptatt av ressursorientert teknologi. Hvordan får vi råstoffer til å gå flere runder i loopen? Jeg synes Blue Crude sin satsning på syntetisk drivstoff er interessant, jeg liker Bergen Carbon Solutions, jeg liker Invertabro. Her hjemme synes jeg evnen til å elektrifisere båttransport er fascinerende.  

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Kombinatorisk innovasjon. Konsept-tenkning. System-analyse. Evnen til å tenke i organisk utvikling av prosjekter. 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Vi har en veldig god skole. Men vi bør ta et kraftig oppgjør med tendensen til å bryte verden ned i fagsiloer.  

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 

Jeg leser generelt mye utenfor mitt felt. Jeg liker å overføre konsepter fra et fagfelt til et annet. En bok jeg har lært mye av:  

https://www.amazon.com/Learning-Octopus-Secrets-Terrorist-Disasters/dp/0465021832 

11) Et favoritt fremtidssitat 

Pessimist of the intellect, but optimist of the will 

Antonio Gramsci 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? 

 

Silvija @ FI 

– Hva betyr fintech for deg?
– Du har snakket med fintechs, både store og små fra ulike steder i Norge. Hva føler du har vært «key-takeaways» / «key-learnings»?
– Er det noe du ikke visste om eller som du ble overrasket over? 

-Hvis du skulle oppfordret bransjen til noe – hva hadde det vært?
– Tror du at Norge har et potensiale til å få en verdensledene fintech ut i fra det du har hørt?
– Er det noe som du tenker mangler eller har potensiale for å bli bedre?
– Hva er den nyttigste løsningen du har opplevd hittil (norsk, internasjonal) ? 

 

Dette lørner du:

Sirkulær økonomi
Gründerskap
Sensordata
Community

Anbefalt litteratur:

Bok:Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease

Search name, company, subject or keyword