#0415 - Modernization of Norway - LØRN.TECH Camilla Amundsen

Tema: LØRNSOC

#0415 – Modernization of Norway

Expørt: Camilla Amundsen

CMO for Fixed & TV

fra Telenor Norway

Med lørner Silvija Seres

Why is it important to upgrade the copper network that has been working in Norway for the past 100 years? And how will a better-quality infrastructure impact and improve our society? In this episode of #LØRN, Silvija talks with CMO for Fixed & TV at Telenor Norway, Camilla Amundsen, about how they are modernising Norway by using network technology to make life easier at home and at work.

Noen kjappe med ekspørt Camilla Amundsen

Hva gjør dere i Telenor i dag
Vi er i gang med en modernisering av Norge. Målet er at alle skal ha tilgang til høyhastighets-internett innen fire år. Kjernen i dette arbeidet består av utbygging og oppgradering av mobilnettet samt betydelig utrulling av fiber.
I moderniseringen vil vi benytte løsninger som signalforsterkere, mobil- og fiberutbygging. I tillegg vil vi samarbeide med kommunene for å sikre dekning i spesielt utfordrende områder. Moderniseringen er et nødvendig løft for å sikre høykvalitetstjenester på telefoni og bredbånd i hele vårt langstrakte land. Dette vil gjøre det enklere å bo og jobbe i distriktene.

Hva gjør Telenor ellers?
Vi investerer mer enn noen gang i høyhastighets tilkobling til internett over hele Norge og hjelper kundene våre til å ta i bruk bedre teknologi, enten via fiber eller 4G-dekning.
Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil få kobberlinjen rettet hvis det oppstår feil. Dette gjelder både de som har telefoni og de som har bredbånd over kobbernettet. Moderniseringen vil foregå over flere år, og vi vil varsle alle berørte minimum tre måneder i forkant.

Hvorfor ønsker dere å modernisere?
Kobberlinjene er en gammel teknologi som er både utfordrende og kostbar å vedlikeholde. Linjene er ofte skjøre, det blir vanskeligere å få tak i deler, og det er dessverre mange feil på de gamle linjene. Hastigheten, stabiliteten og opplevelsen for kobber er dessuten for dårlig i forhold til dagens behov. Gjennomsnittshastigheten for bredbånd på kobbernettet er 10 mbit/s, mens Telenors gjennomsnittshastighet på 4G er på over 70 mbit/s.

Faller noen utenfor? 
Telenor har totalt drøye 500 000 kunder med tjenester på kobbernettet, og av disse igjen har 280 000 kunder fasttelefon. Snittalderen på fasttelefonikunder er 72 år. Det kan være noen som ikke ønsker mobiltelefon, og til disse tilbyr vi en mobil hjemmetelefon som ser ut som en vanlig fasttelefon.
Telenors mobilnett dekker 87 prosent av landets areal og 99,7 prosent av der folk bor. Mobilnettet vårt er en langt bedre nettverksteknologi enn kobberlinjene. I tillegg bygger vi mer fiber enn noen gang. Ingen skal være bekymret for å bli stående uten internett eller telefoni. 

Hva er erstatningen til kobberlinjene? 
Kundene som er berørt av moderniseringen, får tilbud om et mobilbasert hjemmebredbånd med en datakvote på 1 Terrabyte (1000 GB) i måneden. Snittforbruk på kunde som har bredbånd via kobber, er i dag 200 GB. Under 1 prosent av kundene våre bruker over 1000 GB.   

 

Dette lørner du:

Copper Network
Infrastructure
Modernization of Norway

Anbefalt litteratur:

Bredbånd og telefoni for fremtiden
Telenor – teknologiskifter i 160 år

Telenor's mobile network now covers more than 87 per cent of the total areal of Norway and it covers 99.7 per cent of where people in Norway live. Our mobile network is a much better network technology than the existing copper lines. In addition, we are rolling out more fiber now than ever before.

Camilla Amundsen

Refleksjon

Business and technology advancements without adequate social infrastructure development could yield terrible results in the P&L. How do we ensure that both develop at an equal, continuous pace?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom