#0420: Going to the next “G” - LØRN.TECH Ingeborg Øfsthus

Tema: NETWORK

#0420: Going to the next “G”

Expørt: Ingeborg Øfsthus

CTO

fra Telenor Norway

Med lørner Silvija Seres

What will Norway’s network infrastructure look like five years from now? And is the time ripe to modernize our network infrastructure? In this episode of LØRN, Silvija talks to Ingeborg Øfsthus, CTO at Telenor Norway, about how our lives and workplaces will be transformed in the digital age. 

Noen kjappe med ekspørt Ingeborg Øfsthus

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon eller din teknologi?
Jeg er Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor Norge. Jeg havnet litt tilfeldig i telecom-teknologien, gitt at jeg gitt ut fra NTNU (NTH den gangen!) ganske samtidig med at tele-monopolet i Norge falt, og digital mobilteknologi (GSM) var under planlegging. Siden har jeg blitt værende i denne bransjen siden det er i rivende utvikling og gir mulighet for internasjonalt samarbeid. 

Hva er hovedproblemet du forsøker å løse på jobben din?
Vi jobber med å tilby verdens beste telcom-infrastruktur til kunder som forventer det beste – og dette i et land med krevende geografi og klima! Siden behovet endrer seg fra dag til dag er dette en stadig utfordring. 

Hva er ditt hovedprosjekt nå?
Nå er hovedprosjektet vårt å modernisere Telenor sin infrastruktur – bygge ut framtidas mobilnett (4G/5G) og fiber, samt bygge ned kobberbasert teknologi. Vi moderniserer ikke bare Telenor, men Norge. 

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi vi ikke bare må tenke på ny teknologi, men hvordan dette løser kundene sine behov også der vi bygger ned gammel teknologi. 

Hva synes du er interessante dilemmaer innen fagområdet ditt?
I Norge er vi avhengige av å tenke lange tanker når vi bygger infrastruktur – det kan av og til være krevende når det er kortsiktige behov som skal møtes. Vi ser mer og mer eksempler på samarbeidsprosjekter med kommuner – dette krever ny måte å samarbeide og planlegge på. Og generelt er det vel et dilemma i min industri at det er forventninger og bruk av tjenestene øker kraftig, uten at dette nødvendigvis gir seg uttrykk for i økt betalingsvilje. 

Dine andre viktige prosjekter siste året?
Vi moderniserer både transportnett, og mobilt kjernenett, samt en rekke av tjenesteplattformene våre. 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt?
Jeg blir inspirert hver dag av dyktige kollegaer – både i Norge,  men også i søsterselskapene våre i utlandet – nå sist med ny «søster», DNA i Finland, som allerede har lansert 5G. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge, relater til ditt fagfelt?
Vi bygger mobilnettverk i verdensklasse! Vi har bygd felles transportnettverk for fast og mobil som har vist evne til å håndtere enorm økning i trafikk. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I tillegg til grunnleggende kunnskap om kommunikasjonsteknologi, så vil evnen til å bygge nettverk som optimaliserer og drifter seg selv ved hjelp av AI/machine learning. 

Et yndlingssitat vi kan hekte på deg?
«Det skal virke!» 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Norge er verdensledende i hvordan vi moderniserer vår infrastruktur!  

Dette lørner du:

Network
5G
Modernizing components

Anbefalt litteratur:

Telenor

4G is a great network technology that is able to great things. However, the volume of data that we now need to communicate is getting so big that we need to go to the next generation, the next “G”. That is 5G, and this will happen soon.

Ingeborg Øfsthus

Dette er Telenor Norway

Informasjon kommer…

Refleksjon

With the transition from 4G to 5G, Telenor’s internal systems must also be modernised, and this must be completely flawless. What would happen if Norway were to experience a few seconds, minutes or even days without a mobile network?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock