#0421: AI and transformation of the workplace - LØRN.TECH Jarle Moss Hildrum

Tema: AI

#0421: AI and transformation of the workplace

Expørt: Jarle Moss Hildrum

VP Research

fra Telenor

Med lørner Silvija Seres

How can a machine learning model predict voluntary resignations from employees in Telenor? And what are the controversies for having such a model? In this episode of #LØRN Silvija speaks with VP Research in Telenor, Jarle Moss Hildrum, about AI and how it transforms the workplace.

Noen kjappe med ekspørt Jarle Moss Hildrum

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber for langsiktig utvikling av kunnskap som kan hjelpe Telenor til å gjøre gode veivalg for fremtiden. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Maskinlæring, statistikk og text mining anvendt på data om ansatte og kunder.   

Hvorfor er det spennende?
Fordi det gir store muligheter til å utvikle kunnskap som ledere kan benytte direkte i å forbedre arbeidsbetingelser for ansatte i selskapet, samt styrke prestasjoner.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Etiske implikasjoner av økt bruk av AI i samfunnet. Vi kan se dette tydelig i prosjekter hvor vi bruker maskinlæring på ansattdata.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Utviklet en maskinlæringsmodell som predikerer frivillige oppsigelser i Telenor og en maskinlæringsmodell som predikerer «dropouts» i e-læringsprogrammer. I tillegg har jeg jobbet med en tekstanalysemodell som automatisk kategoriserer fritekst-tilbakemeldinger fra kunder på tema og sentiment.  

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Recruitment robot hos Amazon, recruitment analytics hos Reitangruppen og retention analyics hos Experian.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Måter vi kan benytte maskinlæring til å forbedre arbeidsbetingelser og prestasjoner i organisasjoner uten å gå på akkord med ansattes personvern.   

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Reitangruppen og Elkjøp har interessante eksempler på bruk av analytics og maskinlæring i rekruttering.  

Et favoritt fremtidssitat?
Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
AI og maskinlæring har et stort potensiale for å transformere arbeidsplasser på en positiv måte, men for at vi skal oppnå disse gode effektene må innføring av denne teknologien gjøres i dialog mellom utviklere, ansatte og ledere.  

Dette lørner du:

Innovation
Diversity
AI
Machine learning models

Anbefalt litteratur:

Competing on Talent Analytics
Richard Rosenow’s blog on LinkedIn

AI og maskinlæring har et stort potensiale for å transformere arbeidsplasser på en positiv måte, men for at vi skal oppnå disse gode effektene må innføring av denne teknologien gjøres i dialog mellom utviklere, ansatte og ledere.

Jarle Moss Hildrum

Dette er Telenor

Informasjon kommer…

Refleksjon

Do the advantages of artificial intelligence outweigh its challenges? And why do you think so?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock