#430 - Lavutslippsteknologi - LØRN.TECH

Tema: CLEANTECH

#430 – Lavutslippsteknologi

Expørt: Hildegunn T Blindheim

Direktør Klima og Miljø

fra Norsk olje og gass

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor er karbonfangst og -lagring (CCS) så viktig i kampen om å nå klimamålene? Og hvordan kan dette skape en helt ny industri i Norge? I denne episoden snakker Silvija med direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn T Blindheim, om lavutslippsteknologi for produksjon og bruk av olje og gass.

Noen kjappe med ekspørt Hildegunn T Blindheim

Hildegunn T. Blindheim  

Admin spørsmål: 

1) Navn, epost, mobil? Hildegunn T Blindheim, [email protected], 928 23 781 

2) Tittel og selskap? Direktør klima og miljø, Norsk olje og gass 

3) Utdanning og hobby? Cand.scient, fagområder atmosfærefysikk og astrofysikk m. påpluss økonomi. 

4) LØRN tema og ønsket overskrift? (temaer er for eksempel AI, big data, nettverk eller IOT) Lavutslippsteknologi for produksjon og bruk av olje og gass 

5) SoMe tagger og linker? @htblindheim , https://www.facebook.com/oljeoggass/  

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? Fysikk og miljøspørsmål har opptatt meg i alle studie og arbeidsår. Jeg har 8 års erfaring fra olje- og gassbransjen, tidligere jobbet med klima og miljø i Miljødirektoratet og Norsk Institutt for luftforskning, koblingen mot politikk gjøre det enda mer interessant. 

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben? Koordinere og kommunisere olje- og gassbransjens aktiviteter innen klima og miljø 

3) Hva fokuserer du på innen teknologi? Lavutslippsteknologi for olje og gassproduksjon og bruk av olje og gass, teknologi det er behov for, for å dekke energibehov OG bidra til å nå klimamål 

4) Hvorfor er det spennende? Når vi er og kommer til å være avhengig av olje og gass i lang tid framover, er det helt nødvendig å utvikle teknologi som reduserer utslipp både fra produksjon og sluttbruk. Hvis ikke når vi ikke klimamål. Spennende fordi bransjen har kompetanse og teknologi som kan bidra til å løse klimautfordringen samtidig som verdens befolkning får den energien de trenger 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  At det snakkes så mye om hvor kostbart, vondt og vanskelig det er å bygge de første CCS anleggene i Norge, samtidig som det snakkes alt for lite om hvor kostbart, vondt og umulig det blir å nå klimamål uten CCS både i Norge, EU og globalt. 

6) Dine egne relevante prosjekter siste året? Revidere klimaveikart for petroleumsindustrien, arbeid for å sikre det norske CCS prosjektet 

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? CCS og hydrogen fra naturgass. Helt nødvendige for å nå klimamål og stort industripotensiale for Norge som nasjon 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? Potensialet av digitalisering, energimarkeder og nødvendig lavutslippsløsninger (inkludert fornybar, CCS, hydrogen) 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? I verdenstoppen på lave utslipp i petroleumssektoren, CO2-fangst og lagring, Equinor satser på hydrogen fra naturgass som energi i Europeiske energimiksen 

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt? IOGPs nyeste CCS rapport, Norsk olje og gass’ miljørapport 

11) Et favoritt fremtidssitat? Tja mange gode sitater der ute…. “Store oppgaver skal man begynne på, ikke tenke på” eller i samme dur “Den beste måten å forutsi framtiden på er å skape den” 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? Norge har en unik mulighet til både å utvikle teknologi og løsninger som er svært viktige for å nå klimamål og dekke verdens energibehov. Da må vi ha myndigheter som tenker lengre enn valgperioder og årlige statsbudsjetter, og som satser på industri og arbeidsplasser som gir svært viktige bidrag til klimamål både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Dette lørner du:

Bioplast
Atmosfærefysikk
Karbonfangst og -lagring (CCS)
Hydrogen
CO2

Anbefalt litteratur:

Miljørapport 2018, Norsk olje og gass

Search name, company, subject or keyword