SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#044: Big Data og geometrisk modellering

Ekspørt: Heidi Dahl

Seniorforsker

Fra SINTEF Digital

Med Lørner

Hvordan kan geometriske metoder gjøre det enklere å trekke informasjonen ut av dataene? Og når er det feil å bruke Big Data-analyse? I denne episoden av #LØRN møter du seniorforsker ved SINTEF Digital, Avdeling for Matematikk og Kybernetikk, Heidi Dahl.

 

— På mange måter er komplekse data et riktigere uttrykk. Big Data handler ikke bare om størrelse, det handler også om andre aspekter som fart og variasjon. På engelsk snakker man om, the 3 V´svolume, velocity, variety. Komplekse datasett gir logistikk-utfordringer i databehandlingen, for eksempel om filene er så store at de må deles opp, eller at man vil trekke ut informasjon fra en kombinasjon av video og tekst. Ved å kombinere datakilder i analysen, finner man sammenhenger som ikke kommer frem om man ser på datakildene hver for seg, forklarer hun.

 

Dette lørner du: 

  • BigData
  • AI
  • 3 V´s
  • Geometriske metoder
Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word