#0446 - Hjernelæring - LØRN.TECH

Tema: EDTECH

#0446 – Hjernelæring

Expørt: Kjersti Corneliussen

Daglig leder

fra Hjernelæring

No items found

Hvorfor er forståelsen av hjernen nødvendig for livslang læring? Og hvordan kan «Speideren, Vokteren, Den kloke og Skattekisten» hjelpe barna til å forstå relevant kunnskap om hjernen og psykologiske prosesser?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av Hjernelæring, Kjersti Corneliussen, om læring, psykologiske prosesser og hvordan de er forankret i hjernen.

Noen kjappe med ekspørt Kjersti Corneliussen

Navn
Kjersti Corneliussen

Tittel og selskap
Unngår helst titler. Hjernelæring.

Utdanning
M.Sc. communication for innovation, B.Sc. industrial design. 

Hobby 
Varierer, helst noe utendørs. Og folks hjerner.  

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Teknologi har siden studietiden vært en del av mitt felt, som et middel til et mål. Målet er alltid å la folk mestre, lære og bevege seg og sitt mot det som fungerer best (i markedet, individuelt, i samspill). Læring er nøkkelen til mestring. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste er å lære bort hvordan hjernen lærer og fungerer, både til elev og lærer. Hjernen er kompleks, så vi forenkler, tilgjengeliggjør og engasjerer. Leveransen er halvparten av nøkkelen, innholdet resten. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Vi velger å kombinere løsninger som gir oss mest mulig læring for minst mulig innsats (og penger). Så lærer vi hele tiden mer om hva som skal til for at Hjernelæring fungerer best mulig i lærerens hverdag, og dermed for barna. Læreren er vår viktigste partner. 

Hvorfor er det så spennende?
Fleksibiliteten i løsningene gir endringsevne og en evne til å snu oss kjapt. Samtidig er det mange utfordringer som må løses løpende, og mye må gjøres manuelt. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Det blir spennende å se hvordan det går med de nye fagplanene, hvilke endringer som er mulig med bakteppet dagens system er. Det ville vært interessant å legge vekk alle formeninger om skole fra historien, se på forskningen om læring, for så å lage et nytt system som i etterkant blir justert av erfaringer frem til nå.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
I konsulentselskapet Vylder jobber vi med læring i organisasjoner: hvordan legge til rette for kontinuerlig læring og innovasjon. Det dreier seg om å velge en kultur for læring og lage systemer deretter. I Hjernelæring jobber vi hele tiden med læring, både vår egen for å videreutvikle oss og barnas og lærernes læring. Uten læring vil vi fort gå ut på dato. 

Har du andre eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg skulle gjerne sett større utforsking av teknologi som et utgangspunkt for samtale og dialog, spesielt mellom barna. Det nytter ikke å gi ut læringsbrett og satse på at alt går fint. Det er i samtaler vi lærer mest, så hvordan skal vi bruke teknologi til å få frem de gode og lærerike samtalene? 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om hjernen vil hjelpe oss som samfunn å normalisere hva som foregår inni oss, og gi oss et språk for å kunne uttrykke oss selv, øke vår empati med andre og lære mer. Da har vi også en større sjanse for å bidra til at barna beholder sin naturlige kreativitet og entusiasme, noe som kommer godt med når vi skal løse alle problemene som er her og kommer i fremtiden.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Jeg gleder meg til å se alle resultatene av arbeidet som legges ned for tiden ifb. fagplanen 2020. Jeg håper vi vil se spennende måter å lære bort folkehelse og livsmestring i skolen, at lærere får bedre verktøy enn PDF og grensesnitt som hører fortiden til. 

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt?
Vi henter kunnskap fra psykologien generelt, Morten T. Hansen, Brené Brown, Minerva university – alle som bidrar til å spre kunnskap om hjernen og læring.   

Et favorittsitat om fremtiden?
«Eg har innsett at dersom du gir ungdommen vanskelege nok oppgåver, så gjennomfører dei mirakel.» Frode Steen, leder i Reodorklubben i Førde. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
La oss stå sammen om trygge barn som våger, ved å gi dem tilgang på det vi vet om hjernen og dens evne til læring. La oss finne de måtene læringen blir morsomst på, ved kontinuerlig læring selv. Bli med på en viktig og morsom reise. 

Dette lørner du:

Hjernelæring
Psykologiske prosesser
Læringsglede
Speideren, Vokteren, Den kloke og Skattekisten
Skolen
Livslanglæring

Anbefalt litteratur:

Morten T Hansen
Brene Brown
Minerva university 
Lean Startup

Kunnskap om hjernen vil hjelpe oss som samfunn å normalisere hva som foregår inni oss. Det kan gi oss et språk for å kunne uttrykke oss selv, øke vår empati med andre og lære mer. Da har vi også en større sjanse for å bidra til at barna beholder sin naturlige kreativitet og entusiasme, noe som kommer godt med når vi skal løse alle problemene som er her og kommer i fremtiden.

Kjersti Corneliussen

Refleksjon

Ifølge Kjersti Corneliussen er det i samtaler vi lærer mest. Står teknologi i veien for læring gjennom samtaler, eller kan det kombineres?

Search name, company, subject or keyword