#0450 - Turismen - en digital «dinosaur»! - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#0450 – Turismen – en digital «dinosaur»!

Expørt: Vegard Uglebakken

Daglig leder

fra NORD Ekspedisjon AS

Med lørner Silvija Seres

Når turister ønsker å besøke Alta, hvordan kan vi lage systemer som senker friksjonen? Og hva kan vi gjøre for å løfte turisme i den digitale tidsalderen? I denne episoden snakker Silvija med daglig leder i NORD Ekspedisjon AS og NORDMAT AS, Vegard Uglebakken, om hvor viktig kombinasjonen av lokalkunnskap og tech er.

Noen kjappe med ekspørt Vegard Uglebakken

 

1) Navn, 

Vegard Berge Uglebakken  

 

2) Tittel og selskap?  

Daglig leder i NORD Ekspedisjon AS og NORDMAT AS 

(N-nyskapende, O-offensiv, R-raus, Ddedikert ) 

3) Utdanning og hobby?  

– Siviløkonom fra Bodø  

– Statsautorisert revisor fra NHH  

Naturen, jakt og fiske 

Ledelse og fokus på verdier i virksomheter, hva er man og hva er man en del av?   

 

4) LØRN tema og ønsket overskrift? (temaer er for eksempel AI, big data, nettverk eller IOT) 

Oversikrift: Turismen, en digital dinosaur! 

Er det mulig å automatisere systemer/ bookingprosessen slik at man skaper mer lønnsomhet for næringen? Hva må til, og hvorfor?  

 

5) SoMe tagger og linker? 

 

#NORDEKSPEDISJON #NORD #STAKERIET #GABOBAR #NEVERSTOPEXPLING  

www.nordekspedisjon.no  

 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren og et prosjekt): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  

Vegard er revisoren som ble turoperatør og båtfører. Er i dag dagligleder i to selskaper, NORD Ekspedisjon, turoperatør i Alta som leverer opplevelser lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. NORD Ekspedisjon ble stiftet januar 2017, har i dag 4 faste ansatte og 10 guider. Vi leverer opplevelser som nordlysturer, båtturer, hvalturer, skiekspedisjoner, tilrettelegger for grupper (møter/ opplevelser/ incentivturer). Har i dag to RIB båter og en Lodge med 30 sengeplasser, får snart tilgang til et hotell med 32 rom og 60 senger, midt i Alta sentrum med mulighet for 100  nye rom når kapasitet, kapital og kompetanse (3xK) er på plass. NORD Ekspedisjon hadde 535 TNOK i omsetning 1. driftsår, 3,2 MNOK 2. driftsår og F-7 MNOK 3. driftsår. Vil ikke tjene peng i 2019 fordi vi har rigget selskapet med faste kostnader for å håndtere fremtidig vekst.  

 

Videre er Vegard daglig leder i NORDMAT AS som har restauranten Stakeriet mat & vinhus, samt GABO Bar midt i Alta sentrum. Vi har 10 årsverk og leverer lokal inspirert mat og historie, kapasitet til 180 personer. Oppstart februar 2018, omsetning 11 MNOK, F2019 15 MNOK.  

 

Vil ikke kalle meg en teknolog, men heller en person som har lite teknisk kompetanse. Fra revisjon fikk jeg veldig god innsikt og forståelse av prosesser som er grunnlaget for input og output som igjen skal skape lønnsomhet og sysselsetting. Og her kommer teknologien inn. Fra mine to jobber som økonomidirektør for to store norske selskaper, Grieg Seafood Finnmark og Hurtigruten Svalbard fikk vi se hvilke utfordringer teknologien har for kostnadsbilde og risikoen i virksomheter. Spesielt sistnevnte hadde en veldig kompleks og gammel systemstruktur som gjorde effektivisering vanskelig. Vi trengte faste kostnader (ansatte) til å ta i mot manuelle (mail/ tlf) forespørsler og oppdatere systemer løpende og mange ganger i løpet av bookingsprosessen til små og store forespørsler. Dette la igjen begrensninger for å få maksimal utnyttelse av kapasiteten til selskapet (rom, aktiviteter, mat/drikke, giftshop), samt at vi aldri fikk optimalisert etter markedet effektivt nok. På Svalbard omsatte vi for nærmere 300 MNOK.  

 

Denne utfordringer ser vi også i dag i liten skala, systemene og prosessene må automatiseres for å være effektivt FIT markedet som er det virkelige store verdensmarkedet. Vi må ha automatiserte systemer som potensielt kan håndtere store mengder av mennesker som fyller våre kapasiteter. Dette er den store utfordring ettersom vi vanskelig klarer å nå disse menneskene på en enkel måte med kun et rom, en aktivitet eller mat og drikke hver for seg. Man må derfor distribuere verdikjeden vår ut i markedet på en ny og effektiv måte.  

 

Verdikjeden er:  

  • Fly 
  • Overnatting 
  • Aktiviteter  
  • F&B (mat og drikke)  
  • Giftshop  

(se vedlegg)  

 

En kombinasjon av overnevnte gjennom en mix av fly, overnatting, aktivitet, F&B og giftshop levert av din virksomheter i kombinasjon med andre leverandører er det optimale. Fordi da får du gjester som du hjelper til med å maksimere sin opplevelse når de kommer til Alta.   

 

Utfordringen kommer da med underliggende systemer, hvordan klarer man å automatisere dette, hva skal til for å få ut tilstrekkelig lønnsomheter.  

En annen ting som må nevnes i denne sammenheng, som kanskje også gjør at vi jobber med digitale dinosaurer er at MVA systemet i Norge ikke er tilpasset turoperatører som ønsker å utnytte verdikjeden. Ved at man må splitte mva i ulike satser for ett produkt vil mange globale backendsystemer ikke kunne brukes fordi disse har ikke funksjonene som trengs for å gjennomføre dette.  

 

Anbefaler denne artikkelen i DN som er helt på dagsorden i dag:  

https://www.dn.no/innlegg/reiseliv/reiselivsmoms/moms/turismen-hemmes-av-momsfloke/2-1-655572?fbclid=IwAR1b7Y_EFL104fK5Nq6Vcw56I2R4COVqjchUIlX1y-peT2fwVrqwSKekhik 

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Fra oppstart til i dag, utvikle produkter og få kontakt med markedet, nyoppstartet turoperatør og DMC tar det fra 2-5 år for å være godt etablert i markedet. Vi har startet med lokalmarkedet i Alta hvor vi deretter har jobbet med regionale markeder, for deretter Østlandet. Paralellet har vi jobbet med Europa/ Verden med nordlysprodukter som er den (som er veldig viktig for oss).  

 

3) Hva fokuserer du på innen teknologi? 

Pr i dag ønsker vi de mest dynamiske systemene som er brukervennlige for oss som sitter i daglig produksjon. For aktiviteter bruker vi dag et islandsk selskap som har et skybasert system som heter Bokun som er enkelt å bruke å integrere i squarespace. Systemene er billige og brukervennlige og gir oss også tilgang til «marketplace» som alle brukere i bokun kan bruke. Bokun er kjøpt av tripadvisor i 2018 slik at vi også ligger ute her med våre enkelt produkter 

 

For overnatting har vi ikke gjort noe valg ennå, men ser på et system som selskapet Cenium leverer. Cenium er systemleverandør til Choice hotellene og har også funksjonalitet for pakketering som er et must her i Nord for å få gjester hit og deretter skape lønnsomhet.  

 

F&B bruker vi et system som heter resdiary, dette er et system for onlinebooking av bord i restaurant.  

 

Når vi får valgt våre 3 kjernesystemer må vi først se på muligheter for automatisering av pakkeløsninger, man vil da mer effektivt få mer effektive pakker tilpasset ulike markeder (lav inngangsverdi med mulighet for mersalg frem til gjesten ankommer, full pakke til høypris etc.). Videre må vi få på plass et kommersielt system vi kan bruke mot både FIT og gruppemarkedet som er automatisert. Her har vi vært i kontakt med et selskap som heter Aispot som som jobber med neste generasjon booking plattform hvor de tar i bruk AI, IOT og big data (har lite kunnskap om dette) for en mer effektiv gjestereise.  

 

4) Hvorfor er det spennende?  

Digitalisering og automatisering av vår digitale dinosaur, Turismen, er spennende for det må på plass for å skape en ny bærekraftig næring, pr i dag er det få store selskaper i næringen. Hurtigruten er den største, men dem igjen har eks. måtte flytte sysselsetting ut av Norge til Tallin for å håndtere manuelle operasjoner i deres systemer. Av det jeg har forståelse for har de heller ikke fått på plass en ny backend løsning som følge av kompleksiteten i prosessene.  

 

Når man får løsninger på dette vil man derfor mer effektivt ha fokus på det som er viktig for våre gjester, skape nye produkter, opplevelser og pakker. 

 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Hvordan man skal til fra det gamle (trygge) til det nye på systemsiden. Det nytter ikke for oss å sitte med Post-IT lapper på samvirkelaget å tro man kan selge hval og nordlystur til en Amerikaner i Amerika.  

 

6) Dine egne relevante prosjekter siste året?  

Svar over, sette kjernesystemer i fase 1, for deretter å raskt kunne gå mot fase 2 som er pakketering og automatisering  

 

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

Ikke sett det ennå  

 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

For vår bransje, kombinasjon av lokalkunnskap og tech. Mange naturgitte forhold som må håndteres når større mengder gjester kommer i fremtiden.  

 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Vi har mye tech kompetanse i Norge, men ser ingen løsninger pr i dag.  

 

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

www.nordekspedisjon.no  

 

11) Et favoritt fremtidssitat?  

Keep it simple  

 

12) Viktigste poeng fra vår samtale?  

Digitalisering og automatisering må på plass for å ta vår næring til nye høyder.  

 

Dette lørner du:

Bærekraft
Turisme
Automatisering
Ekspansjon

Anbefalt litteratur:

www.nordekspedisjon.no

Digitalisering og automatisering av vår digitale dinosaur, turismen, må på plass for å skape en ny bærekraftig næring. I dag er det få store selskaper i næringen. Hurtigruten er den største, men de igjen har måtte flytte sysselsettingen ut av Norge til Tallin for å håndtere manuelle operasjoner i deres systemer.

Vegard Uglebakken

Search name, company, subject or keyword