SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#452: Digital tvilling og klynger

Ekspørt: Tor Arne Bellika

Prosjektleder i klyngeutvikling

Fra Smart Construction Cluster SA

Med Lørner

Hvordan skaper vi vekst ved å fokusere på tillit, felleskap og nye ambisiøse mål? Og hvordan kan digitale tvillinger sørge for at vi kan senke kostnads- og tidsbruken i byggeprosjekter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i klyngeutvikling, Smart Construction Cluster SA, Tor Arne Bellika, om digitale tvillinger og fornyelse i BAE klyngen i Alta.—  Samhandling mellom aktørene i en byggeprosess er svært viktig og det er helt avgjørende for et godt resultat. Brukerne og andre interessenter må involveres gjennom hele prosessen og faktisk forstå hva de har bestilt, forteller han i episoden.   


Dette lørner du: 

  • Visualiseringsteknologi 
  • Digitale tvillinger 
  • VR/AR
  • Investorkompetanse
  • Fremtidens arkitekter

Anbefalt litteratur: 

Cluster Greenbook 2.0- håndbok fra Europas ledende eksperter på utvikling av næringsklynger av Göran Lindqvist, Christian Ketels, Örjan Sölvell

Verdistyrt prosjektutvikling – Beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere, Veildere utgitt av : Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC

 

Denne episoden er produsert i samarbeid med LINK

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word