#0452 - Digital tvilling og klynger - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#0452 – Digital tvilling og klynger

Expørt: Tor Arne Bellika

Prosjektleder i klyngeutvikling

fra Smart Construction Cluster SA

Med lørner Silvija Seres

Hvordan skaper vi vekst ved å fokusere på tillit, felleskap og nye ambisiøse mål? Og hvordan kan digitale tvillinger sørge for at vi kan senke kostnads- og tidsbruken i byggeprosjekter? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i klyngeutvikling, Smart Construction Cluster SA, Tor Arne Bellika, om digitale tvillinger og fornyelse i BAE klyngen i Alta.

Noen kjappe med ekspørt Tor Arne Bellika

Tor Arne Bellika  

SPØRSMÅL/Svar 

Admin spørsmål: 

1) Nava og ønsket overskrift? (temaer er for eksempel AI, big data, nettverk eller IOT) 

BuildTech, digital tvilling og klynger – verktøy for konkurransekraft og  suverene  kundeopplevelsene i BAE-næringen. 

5) SoMe tagger og linker? 

https://www.linkedin.com/in/torarnebellika/ 

https://www.facebook.com/torarne.bellika 

 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren og et prosjekt): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

Jeg er en innovativ teknolog opptatt av hvordan teknologi påvirker bedrifters  og offentlige aktørers tjenester og forretningsmodeller og hvordan virksomheter kan unngå at teknologiinvesteringer bare forsterker gamle måter å jobbe på. 

 

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

 • Vi tilrettelegger for  utvikling av tillit, felleskapsfølelse  og ambisiøse felles mål og strategier for å skape ny vekst og fornyelse i BAE klyngen i Alta, Smart Construction Cluster. Vår hovedmålsetting er at et medlemskap i klyngen skal gi en merverdi for våre medlemsbedrifter. 

3) Hva fokuserer du på innen teknologi? 

 • Visualiseringsteknologi og digitale tvillinger som kommunikasjonsplattform for brukerdrevet utforming, selvbetjente digitale tjenester  og informerte verdistyrte beslutninger i nybygg og oppgraderingsprosjekter.  (VR/AR, VR Huler, virtuelt desing/prototyping, BIM, skybaserte digitale tvillinger.) 

4) Hvorfor er det spennende? 

 • Fordi denne teknologien og den tilhørende metodikk styrker kundeopplevelsen og dermed  konkurranskraften til bedrifter  som leverer gode kundeopplevelser. I den forbindelse er samhandling mellom aktørene i en byggeprosess svært viktig og det er helt avgjørende for et godt resultat at brukerne  og andre interessenter involveres gjennom hele prosessen og faktisk forstår hva de har bestilt.   

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

 • Hvorfor BAE næringen kjører nasjonale konfliktløsningsprosjekter  og stadig ligger i rettsaker med sine kunder, men fortsatt ikke ser at problemet er kvaliteten på de tjenestene de leverer til kundene. 
 • Hvorfor det ikke er mulig å samle mer omstillingsrerssurser til Norges største distriktsnæring (BAE næringen) når akseptert kostnadsreduksjonspotensiale bare på investeringssiden alene utgjør 100 milliarder pr år. (20% av årlige investeringer på 450  milliarder) 

6) Dine egne relevante prosjekter siste året? 

 1. Etableringen av Visualiseringssenteret i Arktis (Fikk BYGG21s beste praksispris i apåril 2019 ) og videreføringen av dette som et nordisk test og kompetansesenter for teknologidrevne kundeopplevelser i BAE. 
 1. Arbeidet med å samle alle BAE relaterte næringsklynger i Norden til et samarbeid om en Nordisk Superklynge i BAE som kan ta nordisk Constru/Build-tech ut i verden. 

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi lokalt, nasjonalt og internasjonalt ? 

 1. Kundedehistorier i private nybygg og egne opplevelser av to oppussingsprosjekter (2 oppgraderte bad) 
 1. Alta Kommunes kundehistorie  - da 1 times bruker-gjennomgang av den digitale tvillingen  av de187 modulbadene på Alta Omsorgssenter  i en VR Hule i Oulu,  alene fullfinansierte  investeringen på 6 mill i Visualiseringssenteret på Campus Alta. 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

 • Digital Bestillerkompetanse hos oppdragsgivere;  fra 27- åringene som kjøper sitt første hus/leilighet  til Statsbygg med sin DigiBygg satsning 
 • Entreprenører med kompetanse og vilje til å investere i ny vekst basert på ny tjenester som gir overlegne kundeopplevelser og svært konkurransedyktige prosjekter. 
 • Hvordan  SMBer, et Universitet, en by, osv, best kan utnytte sitt medlemskap i en næringklynge til å få drahjelp av fellesskapet og forsterke egen vekst og konkurransekraft? 
 • I tillegg er det viktig for oss å bidra til å bruke offentlig innkjøpsmakt til å skap innovasjoner. Grunnlaget for gode offentlige investeringsbeslutninger er det våre lokale politikere som legger- her er det betydelig potensiale. Byplanlegging og digitale bytvillinger er  et eksempel der visualiseringsteknologien kan bidra til å styrke «Beslutnings kompetansen» vedhjelp av nettbasert  involvering av innbyggere og bedrifter i uforming av fremtidens Alta by og i utvikling av nye nettbaserte offentlig Smartbytjenester. 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

 • Finland er globalt ledende på brukdrevet virtuell BA desing og aktørene i verdikjeden i Alta har drevet teknologi og metodikkoverføring sammen med finnen i fire år.  Nå skal dette spres til Norges største distriktsnræing og til det globale marrkedet. 
 • Et digitalt kompetanseløft- Sammen med nasjonale og nordiske aktører har bransjen i Alta gått sammen om å etablere Smart Construction Academy. Her skal vi levere opplæring til bransjen når det trenger det, der de trenger det og i et digitalt format til langt under halve prisen av tradisjonell kurs. 

10) Anbefalt lesing om ditt felt? 

 • Cluster Greenbook 2.0- håndbok fra Europas ledende eksperter på utvikling av næringsklynger; Göran Lindqvist, Christian Ketels, Örjan Sölvell 
 • Verdistyrt prosjektutvikling – Beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere,   Veildere utgitt av : Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC 

11) Et favoritt fremtidssitat? 

?? 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? 

 • Nøkkelen til økt konkurransekraft i BAE virksomheter i norske kommuner og byer ligger i bruk av BuildTech til å levere nye tjenester som  styrker kundeopplevelsen.  Vårt fokus er digitale tvillinger av byer og bygg/anlegg og bruk av visualisering og samhandlingsteknologier koplet med ny metodikk, nye samspillsprosesser og nye kontraktsformer. De som tilegner seg dette vil levere overlegne kunde og brukeropplevelser til  BA prosjekter og skaffe seg sterke konkurransefortrinn. 

 

Dette lørner du:

Visualiseringsteknologi 
Digitale tvillinger 
VR/AR
Investorkompetanse
Fremtidens arkitekter

Anbefalt litteratur:

Cluster Greenbook 2.0- håndbok fra Europas ledende eksperter på utvikling av næringsklynger av Göran Lindqvist, Christian Ketels, Örjan Sölvell
Verdistyrt prosjektutvikling – Beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere, Veildere utgitt av : Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC

Samhandling mellom aktørene i en byggeprosess er svært viktig og det er helt avgjørende for et godt resultat. Brukerne og andre interessenter må involveres gjennom hele prosessen og faktisk forstå hva de har bestilt.

Tor Arne Bellika

Search name, company, subject or keyword