#0453 - Digitalisering av byggebransjen - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#0453 – Digitalisering av byggebransjen

Expørt: Eirik Kivijervi

CEO

fra Kivijervi Entreprenør AS

Med lørner Silvija Seres

Hvordan finner vi mot til å investere langsiktig? Og hvordan legger vi tilrette for digitalisering i en liten bedrift? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og eier i Kivijervi Entreprenør AS, Eirik Kivijervi, om digitalisering av byggebransjen.

Noen kjappe med ekspørt Eirik Kivijervi

1) Navn, 
Eirik Kivijervi

2) Tittel og selskap?  

Daglig leder og eier, Kivijervi Entreprenør AS 

3) Utdanning og hobby?  

Ingeniør og bedriftsøkonom, med grunnfag i IT 

4) LØRN tema og ønsket overskrift? (temaer er for eksempel AI, big data, nettverk eller IOT)
Digitalisering av byggebransjen, , hvordan jobbe med digitalisering i en liten bedrift, hvordan hente ut effekten av digitalisering med mange aktører, hva gjør digitalisering med relasjoner mellom mennesker 

5) SoMe tagger og linker? 

Instagram: #kivijervi_entreprenor 

Facebook: @kivijervientreprenor 

 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren og et prosjekt): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er en 43 år gammel Altagutt, gift med Hedda og har to barn på 4 og 1 år. Teknologi har alltid vært fascinerende for meg. Det startet hjemme på arbeidsrommet til mor og far når den første PC-en kom i hus. 

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Vi bygger fremtidens byggverk, for infrastruktur, undervisning, folkehelse, omsorg og bolyst. 

3) Hva fokuserer du på innen teknologi?
Mitt fokus innenfor teknologi er at vi må endre måten vi jobber på for å kunne nyttiggjøre oss av den teknologiske fremtiden. Hovedfokuset i vårt arbeid har flyttet seg fra å tilpasse metodikken vår til hvilken teknologi/programvare vi benyttet til å velge den programvare og teknologi til hvordan vi ønsker å jobbe. Dette har gjort oss mye mer beviste på veivalg og strategier både selskapsmessig og teknologisk. 

4) Hvorfor er det spennende?
Det er spennende på grunn av hva et slikt fokus gjør med menneskene i vår bedrift. Alle er mye mer engasjerte i utviklingen og man alle leter hele tiden etter nye muligheter til å ta i bruk teknologien som utvikles. Så lenge strategi og metodikk ligger til grunn er det mye enklere å teste ut og implementere ny teknologi. 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hva digitaliseringen gjør med de menneskelige relasjonene. Vi har akkurat vært case i et forskningsprosjekt utført som masteroppgave av to studenter vet UiT i Alta der menneskelige relasjoner i den teknologiske utviklingen var et av hovedtemaene. Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.  

6) Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi har akkurat startet opp fase 2 av vårt samarbeidsprosjekt innenfor teknologi og digitalisering. Dette prosjektet er et samarbeid mellom 5 entreprenørbedrifter i Alta som til daglig er harde konkurrenter. Vi har for et par år tilbake fullført fase 1 i dette prosjektet å vi ser tydelig at effekten av å stå sammen i den teknologiske utviklingen er enorm.  

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
De mulighetene AI og IoT legger til rette for i vår bransje i forhold til innhenting av data til vår drift. Relatert til styring kvalitetssikring, kontroll og visualisering. Men vi ser at det er behov for en stor grad av standardisering for at teknologien skal komme til full utnyttelse 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Alle næringer vil i fremtiden ha behov for mennesker med kunnskaper om teknologi. Etter hvert vil det implementeres opplæring i basisferdigeheter i de respektive fagutdanninger, men for å kunne ligge i front å henge med på utviklingen vil alle ha behov for mennesker med interesse og kunnskaper om ny teknologi. 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

I Norge er byggebransjen kommet langt i forhod til å ta i bruk ny teknologi. Det satses også på dette fra myndighetshold. Bygg21 og building SMART er eksempler på dette 

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

Buildingsmart.no 

Masteroppgave «Digitaliseringens inntog i byggebransjen, effekter av digitalt samarbeid» av Nina Furulund Eriksen og Ida Marie Thomassen 

11) Et favoritt fremtidssitat?  

Kommer ikke på noen i farta 

12) Viktigste poeng fra vår samtale?  

Ta i bruk og se mulighetene i ny teknologi sammen (samarbeidsprosjekter) 

Ha en klar strategi og vit hvordan du vil jobbe, uavhengig av teknologi 

Se menneskene og ta vare på relasjonene i iveren med å utnytte ny teknologi 

 

Dette lørner du:

BIM teknologi
IoT
Kunstig intelligens

Anbefalt litteratur:

Buildingsmart.no
Masteroppgave «Digitaliseringens inntog i byggebransjen, effekter av digitalt samarbeid» av Nina Furulund Eriksen og Ida Marie Thomassen

Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.

Eirik Kivijervi

Search name, company, subject or keyword