#0453 - Digitalisering av byggebransjen - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#0453 – Digitalisering av byggebransjen

Expørt: Eirik Kivijervi

CEO

fra Kivijervi Entreprenør AS

Med lørner Silvija Seres

Hvordan finner vi mot til å investere langsiktig? Og hvordan legger vi tilrette for digitalisering i en liten bedrift? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder og eier i Kivijervi Entreprenør AS, Eirik Kivijervi, om digitalisering av byggebransjen.

Noen kjappe med ekspørt Eirik Kivijervi

Utdanning? 
Ingeniør og bedriftsøkonom. Grunnfag i IT. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
En Altagutt. Teknologi har alltid vært fascinerende. Det startet hjemme når den første PC-en kom i hus. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi bygger fremtidens byggverk for infrastrukturer, undervisning, folkehelse, omsorg og bolyst. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
At vi må endre måten vi jobber på for å nyttiggjøre den teknologiske fremtiden.   

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende på grunn av hva et slikt fokus gjør med menneskene i vår bedrift. Alle er engasjerte i utviklingen og alle leter hele tiden etter nye teknologiske muligheter. Så lenge strategi og metodikk ligger til grunn er det mye enklere å teste ut og implementere ny teknologi. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hva digitaliseringen gjør med de menneskelige relasjonene. Vi har akkurat vært case i et forskningsprosjekt utført som masteroppgave av to studenter vet UiT i Alta der menneskelige relasjoner i den teknologiske utviklingen var et av hovedtemaene. Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vårt samarbeidsprosjekt innenfor teknologi og digitalisering mellom 5 entreprenørbedrifter i Alta som til daglig er harde konkurrenter. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
De mulighetene AI og IoT legger til rette for i vår bransje i forhold til innhenting av data til drift relatert til styring kvalitetssikring, kontroll og visualisering. Vi ser vel og merke at det er behov for en stor grad av standardisering for at teknologien skal komme til full utnyttelse.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Alle næringer vil i fremtiden ha behov for mennesker med kunnskaper om teknologi. Etter hvert vil det implementeres opplæring i basisferdigeheter i de respektive fagutdanninger, men for å kunne ligge i front å henge med på utviklingen vil alle ha behov for mennesker med interesse og kunnskaper om ny teknologi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
I Norge er byggebransjen kommet langt med å ta i bruk teknologi. Det satses på dette fra myndighetshold. Bygg21 og Building SMART er eksempler på dette. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Ta i bruk og se mulighetene i ny teknologi sammen. Ha en klar strategi for hvordan du vil jobbe, uavhengig av teknologi. Se menneskene og ta vare på relasjonene i iveren med å utnytte ny teknologi 

 

Dette lørner du:

BIM teknologi
IoT
Kunstig intelligens

Anbefalt litteratur:

Buildingsmart.no
Masteroppgaven av Nina Furulund Eriksen og Ida Marie Thomassen: Digitaliseringens inntog i byggebransjen, effekter av digitalt samarbeid.

Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.

Eirik Kivijervi

Refleksjon

Hvordan kan man la seg inspirere av altaværingenes gründerånd og selv tørre å hoppe i ukjent farvann for å realisere digitale løsninger en sitter med?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom