#0455 - Fremtiden er elektrisk - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0455 – Fremtiden er elektrisk

Expørt: Stig A. Hanssen

Administrerende direktør

fra Ishavskraft AS

Med lørner Silvija Seres

Kan tungtransport klare seg helt uten fossilt drivstoff? Og hvordan kan vi finne smarte måter å bruke bærekraftig energi på? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Ishavskraft AS, Stig A. Hanssen, om behovet for å redusere bruken av fossile energibærere. 

Noen kjappe med ekspørt Stig A. Hanssen

Utdanning?
Økonomi og ledelse fra forsvaret, BI og Universitetet.  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en 54 år ung 3-barnsfar. Jeg var med i de første kullene som tok BI utdannelsen med PC/EDB midt på 80 tallet, og jeg har hatt Windows 1.1 installert, jeg har hatt en mobiltelefon på 7kg installert i en Ford Escort osv.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Vi jobber hver dag for at samfunnet skal klare klimamålene og bli bærekraftig med bruk av fornybar energi og fremtidsrettede energiløsninger. Vårt fokus er hovedpoengene i fornybardirektivet fra EU som omhandler tiltak for å redusere forurensing under drift. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
All nyvinning som kan forenkle, forbedre og fornye våre egne arbeidsprosesser og hverdagen til våre kunder og samfunnet rundt oss.  Sammen med kundene skal vi bidra til denne endringen. 

Hvorfor er det spennende? 
Fordi utviklingen nå går så raskt at vi kommer til å finne løsninger som kan skape et bedre liv for mennesker på hele kloden, uten at vi raserer moder jord, slik vi er i ferd med å gjøre om vi ikke radikalt endrer kurs. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At energi og energibruk er den største syndebukken i menneskeskapt global oppvarming etter den industrielle revolusjonen, men at vi i lag med våre kunder også har mange av løsningene på utfordringene vi står i.  

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Fremtidsrettede energiløsninger både i hjemmet og på jobb, og elektrifisering både til lands og til vanns. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg er opptatt av at vi ikke må være historieløse, men se de lange linjene og kanskje oppdage at historien kan avdekke egenskaper, muligheter og fortrinn som teknologi kan ta til et helt nytt nivå.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Vii vil trenge to typer kompetanse i fremtiden. Spesialistene og de som kan sette sammen spesialister.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Norge er helt i front internasjonalt når det gjelder smart infrastruktur innen kraft. Også er vi på rett vei i å utvikle tettere samarbeid mellom forskning og utvikling, næringslivet og det offentlige.  

Et favoritt fremtidssitat
They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Norge har en unik mulighet til å utnytte egne fortrinn, fremdeles være i front på utvikling av fremtidens energiløsninger i samarbeid med kundene. Vi og kundeene våres. Fremtiden er elektrisk! 

 

 

 

 

Dette lørner du:

Kunnskap for framtidens energi. 
Fornybar energi
Fornybardirektivet fra EU
Bærekraft

Anbefalt litteratur:

Løsningen er grønn av Per Hjalmar Svae 
Tekster fra professoren Ove Jakobsen ii økologisk økonomi

Utviklingen går så raskt at vi kommer til å finne løsninger som kan skape et bedre liv for mennesker på hele kloden. Vi er i ferd med å ødelegger kloden vår om ikke vi radikalt endrer kurs.

Stig A. Hanssen

Dette er Ishavskraft AS

Informasjon kommer…

Refleksjon

Et argument mot et full-elektrisk samfunn er at det behovet for fossilt brensel for å drifte tungtransport. Tungtransport er en viktig kilde for ulike industrier og utgjør bemerkelsesverdige inntekter til det norske samfunnet. Er miljøet truet av økonomisk overlevelse? Hva må så ligge til rette fra det offentlige for å støtte til løsninger i retning fornybar energi i drift hos dem virksomhetene som i dag drifter på fossilt brensel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0749

Teknologisk revolusjon

Ekspørt:

Sigve Brekke

Konsernsjef

Fra Telenor

#0748

En digital reise

Ekspørt:

Heidi Austlid

Adm. Direktør

Fra IKT-Norge

#0747

Teknikk slår politikk

Ekspørt:

Hilde Nagell og Eirik Løkke

Rådgiver

Fra Agenda & Civita

#0704

Innovasjon i norsk industriproduksjon

Ekspørt:

Karl Martin Eggen

Administrerende direktør

Fra Duun Industrier