#0455 - Fremtiden er elektrisk - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#0455 – Fremtiden er elektrisk

Expørt: Stig A. Hanssen

Administrerende direktør

fra Ishavskraft AS

Med lørner Silvija Seres

Kan tungtransport klare seg helt uten fossilt drivstoff?  Og hvordan kan vi finne smarte måter å bruke bærekraftig energi på? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Ishavskraft AS, Stig A. Hanssen, om behovet for å redusere bruken av fossile energibærere. 

Noen kjappe med ekspørt Stig A. Hanssen

 

1) Navn, 

Stig A. Hanssen,

2) Tittel og selskap?
Adm dir Ishavskraft AS 

3) Utdanning og hobby?  

Økonomi og ledelse fra forsvaret, BI og Universitetet – fotball og hund 

4) LØRN tema og ønsket overskrift? (temaer er for eksempel AI, big data, nettverk eller IOT) 

Fremtiden er elektrisk!  

(redusere behovet for fossile energibærere finne smarte måter å bruke bærekraftig energi på – det er en av de viktigste løsningene på de store globale utfordringene – Norge har en ambisjon om å bli verdens første fullelektriske samfunn…) 

5) SoMe tagger og linker? 

Det må jeg bare få komme tilbake til-har ingen på sparket (Bjerknessentr, Zero, TU, EnergiNorge osv) 

 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren og et prosjekt): 

 1. Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
  Jeg er en 54 år ung 3-barnsfar som har hatt det privilegium det er å vokse opp i en verden som endres i stadig økende takt basert på teknologisk utvikling. Vi landet på månen og TV ble allemannseie i min barndom, jeg har tatt opp melodi Grand Prix med mikrofon fra min radionette kasettspiller rettet mot tv høytaleren….jeg var med i de første kullene som tok BI utdannelsen med PC/EDB midt på 80 tallet og jeg har hatt Windows 1.1 installert ….og jeg har hatt en mobiltelefon på 7kg installert i en Ford Escort osv….
   
 1. Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Vi jobber hver dag for at samfunnet skal klare klimamålene og bli bærekraftig med bruk av fornybar energi og fremtidsrettede energiløsninger 

Vårt fokus er hovedpoengene i fornybardirektivet fra EU; 

 • Reduksjon av CO2 utslipp (elektrifisering) 
 • Mer fornybar energi inn i kraftsystemet (det som selges mer av – produseres mer av) 
 • Mer effektiv energiutnyttelse (få det samme ut av mindre – fornybar energi når ut til flere) 

Jobben gjør vi i samarbeid med våre kunder rundt om i hele landet – et digitalisert nett og sanntidsinformasjon hjelper kunder å bruke energien mer effektivt – bra for miljøet og bra for kundenes lommebøker.
 

 1. Hva fokuserer du på innen teknologi?
  All nyvinning som kan forenkle, forbedre og fornye våre egne arbeidsprosesser og hverdagen til våre kunder og samfunnet rundt oss.  Sammen med kundene skal vi bidra til denne endringen. 

 

 1. Hvorfor er det spennende?
  Fordi utviklingen nå går så raskt at vi kommer til å finne løsninger som kan skape et bedre liv for mennesker på hele kloden, uten at vi raserer moder jord, slik vi er i ferd med å gjøre om vi ikke radikalt endrer kurs. 

 

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At energi og energibruk er den største syndebukken i menneskeskapt global oppvarming etter den industrielle revulosjonen – men at vi i lag med våre kunder også har mange av løsningene på utfordringene vi står i.
At det er en skepsis til vitenskap og ekspertise og deres fokus på globale utfordringer og løsninger (som kan føre til at noen land melder seg ut og andre velger overraskende presidenter)
 

 1. Dine egne relevante prosjekter siste året?
  Fremtidsrettede energiløsninger (sammen med kundene bidra til at vi bruker mindre og oppnår det samme) både i hjemmet og på jobb – produserende consumenter (prosumers) blir en fantastisk spennende utfordring for et «smart» norsk energinett, kundene er allerede klare….
  Vi jobber også med elektrifisering, både til lands og til vanns
   

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

De siste årene har et av buzzordene innen teknologi vært disrupsjon – det som snur noe på hodet eller gjør at vi må tenke helt nytt om et produkt, en tjeneste eller en nytteverdi. 

Jeg er opptatt av at vi ikke må være historieløse, men se de lange linjene og kanskje oppdage at historien kan avdekke egenskaper, muligheter og fortrinn som teknologi kan ta til et helt nytt nivå. 

Utvikling har vi hatt kontinuerlig gjennom mer enn 100 år, det nye er at utviklingstakten på teknologi nå er eksponentiell.   

Jeg arbeider i en bransje med lang historie, som i Norge på 90 tallet ble en internasjonal pionèr gjennom implementering av energiloven og et deregulert kraftmarked.  Det har ført til at Norge er i front internasjonalt på løsninger for en slik deregulert kraftbransje.  At vi de siste årene også har installert digitale målere i alle hjem åpner for en fantastisk utvikling av fremtidsrettet og bærekraftig utnyttelse av energi i Norge og et potensiale for å skape nye virksomheter og suksesshistorier internasjonalt. 

På Senja i Troms ble Europas første vannkraft produsert for snart 140 år siden og vannkraften er en fantastisk resurs for Norge også når vi som forbrukere begynner å produsere strøm selv…  

På andre siden av Bergsfjorden på Senja har det blitt utvunnet grafitt av høyeste kvalitet i flere tiår. For litt over 10 år siden oppdaget to professorer fra universitetet i Manchester at man kunne ta ut et mirakelstoff som heter graphene av grafitt.  Nå forskes og utvikles det produkter og tjenester basert på dette materialet som vil kunne disruptere og revulosjonere flere industrier.  Man kan finne måter å rense verdens vann på eller man kan tenke helt nytt rundt batterier basert på disse oppdagelsene. 

Vi leverer i dag fornybar energi til en maritim sektor i voldsom vekst.  Her er jeg også imponert over hvordan ny teknologi kommer til anvendelse og bidrar til en fantastisk spennende utvikling og at denne historisk viktige bransjen for Norge igjen hevder seg internasjonalt og kommer til å gå forbi olje og gass i eksportinntekter i løpet av de neste 10-15 årene. 

Historiske fortrinn tar oss til et helt nytt nivå! 

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Vi hadde en spennende diskusjon rundt dette for en tid tilbake i et studie som het læring og kompetanseutvikling ved Norges Arktiske Universitet. En forenklet konklusjon ble at vi vil trenge to typer kompetanse i fremtiden.  Spesialistene og de som kan sette sammen spesialister. 

Tanken er at teknologi hjelper oss og gå i dybden på alle fagfelt – det være seg biologi og microbiologi, fysikk og kjemi (realfagene) eller humaniora for den saks skyld – alle avgjørende kunnskapsfelt for en bærekraftig fremtid.  Poenget er at flere får dypere kunnskap innen smale felter og når de rette spesialistene finner sammen kan det bidra til at vi takler store utfordringer og finner løsninger for fremtiden 

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Norge er helt i front internasjonalt når det gjelder smart infrastruktur innen kraft. 

Jeg tror vi er på rett veg i å utvikle tettere samarbeid mellom forskning og utvikling (skole/universitet), næringslivet og det offentlige. Kan vi kraftsamle resurser/incitamenter basert på det jeg har nevnt tidligere – der vi har naturlige fortrinn, så tror jeg vi kan utvikle nye industri og muligheter som kommer til nytte internasjonalt – som gjør jorden til et bedre sted å være på ? 

Forenkle, forbedre og fornye samfunnet er en jobb vi gjør sammen med kundene våre -kontinuerlig 

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

Det publiseres et hav av spennende artikler og det finnes masse TED talks som kan være spennende å utforske. Det som gir meg energi og perspektiv er for eksempel litteratur fra verdens første professor i økologisk økonomi – Ove Jakobsen og også min foreleser i samfunnsøkonomi på BI Per Hjalmar Svae som har skrevet «løsningen er grønn» om hvordan du kan øke livskvalitet med vesentlig mindre ressursbruk.  

11) Et favoritt fremtidssitat?  

«They always say that time changes things – but you actually have to change them yourself» 

Andy Warhol 

12) Viktigste poeng fra vår samtale?  

Norge har en unik mulighet til å utnytte egne fortrinn, fremdeles være i front på utvikling av fremtidens energiløsninger i samarbeid med kundene (privat, offentlig og næringsliv) 

Vi og kundene er klare…..! 

Fremtiden er elektrisk! 

 

 

 

 

Dette lørner du:

Kunnskap for framtidens energi. 
Fornybar energi
Fornybardirektivet fra EU
Bærekraft

Anbefalt litteratur:

«løsningen er grønn» av Per Hjalmar Svae 
Tekster fra professor i økologisk økonomi – Ove Jakobsen

Utviklingen går så raskt at vi kommer til å finne løsninger som kan skape et bedre liv for mennesker på hele kloden. Vi er i ferd med å ødelegger kloden vår om ikke vi radikalt endrer kurs.

Stig A. Hanssen

Search name, company, subject or keyword