#0456 - Digitalisere banken - LØRN.TECH

Tema: FINTECH

#0456 – Digitalisere banken

Expørt: Petter Høiseth

Konsernsjef

fra SpareBank 1 Nord-Norge

Med lørner Silvija Seres

Hvordan utvikler man en forretningsmodell som er over 200 år?  Og hvordan bruker bank og finans AI på en måte som er relevant? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Petter Høiseth, om rollebytte som foregår innen bransjen og om hva vi kan være stolte av i Nord-Norge.

Noen kjappe med ekspørt Petter Høiseth

Petter Høiseth  

  1. Navn
     Petter Høiseth,

2) Tittel og selskap? Konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge        

3) Utdanning og hobby? Utdannet jurist. Hobby blir det lite tid til, men tiden brukes på familien, trening og matlaging.  

4) LØRN tema og ønsket overskrift? (temaer er for eksempel AI, big data, nettverk eller IOT) Roboter kan ikke erstatte mennesker (Her du må klekke ut noe)  

5) SoMe tagger og linker? Facebook, LinkedIN #fornordnorge  

 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren og et prosjekt): 

1) Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? Konsernsejf i SpareBank 1 Nord-Norge. Interessen for teknologi begynte for alvor da jeg begynte i banken for 10 år siden.  

2) Hva er det viktigste dere gjør på jobben? Skape effektive, brukervennlige løsninger internt og ut mot kundene, samt finne gode måte å utnytte datamengden vi besitter for å bedre tilbudet til kunden. Teknologien skal skape verdi for ansatte og kunder. I så måte er teknologien et middel.  

3) Hva fokuserer du på innen teknologi? I jobbsammenheng handler det om både AI, robotisering og ikke minst bedre og mer intuitive kundegrensesnitt. Digitalisere det som bør digitaliseres. Samtidig er vi svært opptatt av at teknologi så langt ikke kan erstatte mennesker. Vi driver med rådgivning, og vi ser at ved viktige hendelser i livet er det et menneske kundene vår trenger å møte 

4) Hvorfor er det spennende? Det er – slik jeg ser det – i kombinasjonen av menneske og teknoligi/data den virkelige kraften ligger. Men AI og roboter har selvsagt et stort potensial innen finans. Digitale rådgivere jobber døgnet rundt uten å kreve overtidsbetaling, og gir en stor serviceforbedring sett fra kundens ståsted. Samtidig er de feilfrie, dersom de er riktig «opplært», da. Bruken av data reiser også etiske spørsmål som vi er oppmerksomme på. Dypest sett handler det for oss om å utvikle en forretningsmodell som har eksistert i snart 200 år.  

5) Hva synes du er de mest interessante kontroverser? Det er flere. Det jeg opplever som mest aktuelt nå, er bruk av data. Med GDPR – og sikkert også noen av de sakene vi har sett knyttet til Facebook og andre – så er bevisstheten økt. Vi besitter store mengder data og detaljer om kundene våre. Vi har dype innsikt i våre liv. At vi behandler disse dataen på en trygg og skikkelig måte, er avgjørende. Tillit er og vil bli et nøkkelbegrep for oss.  

6) Dine egne relevante prosjekter siste året? Vi har mange. Det aller mest spennende akkurat nå er innføring av nytt CRM-system som vi tror vil styrke både oss og kundeopplevelsen man vil få som kunde i SpareBank 1 Nord-Norge. Målet er at dette skal endre hele tilnærmingen vi har til kundene og samhandler internt.  

7) Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? Et kjedelig svar kanskje, men jeg er fortsatt svært fornøyd med Uber, og synes det er et strålende eksempel på helt ny fix av et egentlig uforandret behov. Et annet for meg mer nært eksempel er betaling. Her skjer det veldig mye spennende.  

8) Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? Jeg tror det blir viktig å ha oversetterkompetanse. Altså å forstå hvordan teknologi kan forenkle og forbedre. Det holder ikke å være god til å programmere – du må forstå hvilke i prosesser teknologi faktisk kan forenkle og forbedre. Akkurat slik gründerne bak Uber gjorde.  

9) Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? Det finnes helt sikkert mange eksempler, og fra egne rekker kan jeg nevne Vipps og hele infrastrukturen knyttet til betaling og legetimering. I tillegg er det offentlige langt fremme i Norge.   

10) Anbefalt lesing/seing om ditt felt? Det skrives utrolig mye knyttet til finans og digitalisering. Jeg bruker selv LinkedIN aktivt. Der er det en lang rekke artikler som gir mye læring.  

11) Et favoritt fremtidssitat? Jeg vil bruke det vi selv benytter i SpareBank 1 Utvikling: «Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den.» 

12) Viktigste poeng fra vår samtale? Digitalisering må ikke utelukkende fokusere på teknologi, kundene, organisasjonen og menneskene må stå i fokus 

 

Dette lørner du:

Nord-Norge
Sparebank 1 
Digitalisering av bank
Forretningsmodeller 
Reguleringer

Anbefalt litteratur:

LinkedIn

AI og roboter har et stort potensial innen finans. Digitale rådgivere jobber døgnet rundt uten å kreve overtidsbetaling. Det gir en stor service-forbedring sett fra kundens ståsted. Samtidig er de feilfrie, dersom de er riktig «opplært». Bruken av data reiser også etiske spørsmål som vi er oppmerksomme på.

Petter Høiseth

Search name, company, subject or keyword