#462 - Helsetjenester på en ny måte - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#462 – Helsetjenester på en ny måte

Expørt: Lars Christian Dahle

Daglig leder

fra Dignio

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan teknologi hjelpe pasienter med å leve et bedre liv? Og hvordan kan pasienten overta en del av helsetjenesten sin selv? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, om hvordan de jobber for å forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft – de mest alvorlig syke som bor hjemme og hvordan de omgjør søppel til råvarer som blir til nye produkter.

Noen kjappe med ekspørt Lars Christian Dahle

Navn 

Lars Christian Dahle 

Tittel og selskap? 

Daglig leder, Dignio 

Utdanning og hobby? 

Siv.Ing fra NTNU og går i menigheten 3-16 

SoMe tagger og linker? 

([email protected] vil legge dette ut på alle kanaler når vi får tilgang…) 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

Ikke interessert i teknologi for sin egen del, bare når det kan bidra til å gjøre livene våre bedre. DET er jeg interessert i. F.eks. hvordan vi skal klare å gi god helsehjelp med en stadig voksende mangel på både sykepleiere og andre helsearbeidere? 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Forbedrer hverdagen til pasienter med KOLS, Hjerteproblemer og Kreft – de mest alvorlig syke som bor hjemme. Vi kaller det Medisinsk Avstandsoppfølging. Gi profesjonell helsehjelp til pasienter som bor hjemme ved hjelp av teknologi, slik at helsetjenesten ikke trenger å være fysisk tilstede hos pasienten. 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 

Hvordan kan teknologi hjelpe disse pasientene til et bedre liv? Hvordan pasienten kan overta en del av helsetjenesten selv (?), og hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen mellom pasient og helsevesen?  

Hvorfor er det spennende? 

Fordi det til syvende og sist handler om å forbedre folks liv, og det er utfordrende å utvikle systemer som understøtter en ny måte å levere helse på. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Selv om Helsedirektoratet har dokumentert gode effekter for både pasienter og helsetjenesten med Medisinsk Avstandsoppfølging, så tviholder helsevesenet på den gamle måten å levere tjenester på. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 

Vi har levert medisindispensere som hjelper eldre å få rett medisin til rett tid – gjennom over femti kommuner! Deriblant Oslo, Bergen og Trondheim. Vi bidrar til å fornye norsk primærhelsetjenste! 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 

Vi kjører spennende prosjekt sammen med University of Birmingham for pasienter som skal få persontilpasset medisin! 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Kunnskap som går på tvers av fagområder. I vårt tilfelle er det dyp kunnskap om SW utvikling i kombinasjon med helse- og medisinsk kunnskap om hva som er relevant for pasienten. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Norge er blant de beste i verden på primærhelsetjeneste. Det gir oss et helt unikt utgangspunkt som “living lab” for utvikling av velferdsteknologi! 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 

Eric Topol – “The patient will see you now” – og “The creative destruction of medicine” 

Et favoritt fremtidssitat? 

“Aim for the moon – if you miss – at least you are among stars!” 

Viktigste poeng fra vår samtale? 

 Dagens helsetjeneste skalerer ikke – et nasjonalt krafttak må til for å fornye oss til mer bærekraftige måter å gi god helsetjeneste på. Her er det plass til flere som ønsker å bidra med unik teknologi-innsikt! 

 

Dette lørner du:

Helseteknologi 
Effektivisering i hjemmetjenesten 
Velferd

Anbefalt litteratur:

Eric Topol – “The patient will see you now” – 
“The creative destruction of medicine”

Search name, company, subject or keyword