#0469 - Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0469 – Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

Expørt: Phan Åge Haugård

Seksjonsleder for Vann og avløp

fra COWI

Med lørner Silvija Seres

Bør vi innføre overvannsgebyrer? Og hva vil kost-nytte effekten av dette kunne bli? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård, om hvordan de sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at dette ikke er til skade for samfunnet, men heller blir en ressurs i bybildet.

Noen kjappe med ekspørt Phan Åge Haugård

Navn 

 Phan Åge Haugård 

Tittel og selskap?   

Seksjonsleder for Vann og avløp i COWI. 

 Utdanning og hobby?  

Utdanning: Industriell økonomi. Hobby: Landeveissykling. 

SoMe tagger og linker?  

LinkedIn: www.linkedin.com/in/phan-aage-haugaard  

  

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

 En mann der livet hovedsakelig har bestått av sykling og studier. Gift og har to hunder. Bor i Oslo. Hadde en matte- og fysikk-lærer som gjorde faget veldig interessant på videregående, og dette førte til at jeg valgte ingeniørstudie på universitet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at det ikke er til skade for samfunnet, men heller en ressurs i bybildet.  

Hva fokuserer du på innen teknologi?  

Håndtering av overvann og ulike tiltak for dette. Tradisjonelt fraktes overvann i rør under bakken, og her kan nok kapasiteten utnyttes bedre med sensorteknologi og sanntidsdata av regnforholdene. Eller så ligger ikke de mest effektive og lønnsomme løsningene i rør under bakken, men vi må tilbake til opprinnelsen ved å håndtere vannet slik naturen gjør det. 

Hvorfor er det spennende?  

Det er så kompleks, og for dårlig håndtering av dette fører til enorme kostnader for samfunnet. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Det er et stort fokus på klimaendringer, men studie mitt viser at det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å håndtere de regnmengder vi har i dagens klima kontra det å håndtere et klima i endring. En annen ting er at dersom du lider av overvannsskader så er det mest sannsynlig lite du kan gjøre på din egen tomt for å bedre situasjonen, løsningen er å ha overvannstiltak hos naboen, for det er naboen som påfører deg skadene. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  

Casestudie på et felt i Grefsen i Oslo som sliter med kjelleroversvømmelser som følge av kraftige regnhendelser. Skal overvann håndteres i rør under bakken eller på overflaten, og hvilke av disse metodene er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

Favoritteksempler er der overvannsanleggene er multifunksjonelle. Et overvannsmagasin som er full av vann i nedbørsperioder kan være en skatepark i tørre perioder. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Bevissthet rundt lønnsomheten av å håndtere overvann, noe som virkelig kan sette overvann på dagsordenen. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Kommunene har nå veldig fokus på dette, og overvann har mer og mer blitt implementert i planleggingsfasen av utbyggingsprosjekter. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

VAV Oslo kommune sine hjemmesider med VA-Miljøblad nr.125 om Håndtering av overvann – LOD. 

Et favoritt fremtidssitat?  

Et grønt og blått samfunn er bedre enn en sort og grå. 

Viktigste poeng fra vår samtale?  

Det er bedre om alle gjør litt, enn få som gjør mye. 

 

 

Dette lørner du:

Overvann
Bærekraft
Klimatilpasse byene

Anbefalt litteratur:

Det er et stort fokus på klimaendringer, men studie mitt viser at det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å håndtere de regnmengder vi har i dagens klima, kontra det å håndtere en klima i endring.

Phan Åge Haugård

Search name, company, subject or keyword