#473 - Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#473 – Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester

Expørt: Veronica Aam

Kommunalsjef i helse - og omsorg

fra Halden kommune

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi senke motviljen til å ta i bruk ny teknologi blant ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunalsjef for helse og omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, om hvordan de finner mulighetene som ligger i teknologien – og hvordan de faktisk tar disse i bruk.

Noen kjappe med ekspørt Veronica Aam

Navn
Veronica Aam

Tittel og selskap
Kommunalsjef helse og omsorg, Halden kommune

Utdanning 
Utdannet jurist

Hobby 
Liker å gå turer på fjellet. 
 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er en som har veldig lyst til å være med på å løse utfordringene som helsesektoren står overfor, blant annet med tanke på den kommende eldrebølgen. For meg er ikke teknologien i seg selv det viktigste, men snarere hva den kan gjøre for oss.  

 Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det viktigste vi gjør, er å utforske hvilke muligheter teknologien tilbyr og faktisk ta det i bruk. Det høres kanskje enkelt ut, men det kan være utfordrende i bransjen vår.  

 Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Det som tar oss fremover. At vi kan definere hvilke oppgaver vi må løse og la miljøene som virkelig kan teknologien, fortelle oss hvordan ulik teknologi kan bistå oss med dette. 

 Hvorfor er det så spennende? 
Fordi det åpner så mange muligheter, som vi faktisk burde tatt for gitt. Jeg ønsker å få til mye mer enn det vi får til i dag, og jeg er fryktelig utålmodig når det gjelder fremdrift. Vi har mye å hente på innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.  

 Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Iveren og forventningen til å bruke teknologi og motstanden mot å ta den i bruk. Alle vil, men få gjør noe. 

 Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Jeg har vært involvert i et prosjekt med et høyteknologisk bo- og aktivitetssenter for eldre med en virtuell korttidsavdeling, hvor pasienten er «innlagt» i eget hjem i stedet for på sykehjem, der vedkommende blir fulgt opp via en videoløsning, alarmer og målinger.  

 Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det er viktig å ha kunnskap om anvendt teknologi, hvordan man bruker teknologi for å endre tjenester. 

 Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er ganske gode på systemtenkning og sikkerhet. Altinn, NAV, bank og forsikring er områder hvor vi har blitt mer eller mindre heldigitale og «selvhjulpne», med nær sagt fullintegrerte systemer som snakker sammen, henter og setter sammen informasjon, og som gjør alt enklere og mer tilgjengelig. Vi har fått en digital ID, og de fleste er trygge på systemene.  

 Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Man kan aldri planlegge fremtiden ved hjelp av fortiden.»  

 Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Endring av tjenester, konsepter og menneskers måte å jobbe på. Teknologi og teknologisk utvikling som et hjelpemiddel.  

 

Dette lørner du:

Innovasjon i helsenorge 
Hjemmetjenesten 
Helseteknologi 
Akseptabel risiko
Virituell kortidsavdeling

Anbefalt litteratur:

Halden kommune sine nettsider

Refleksjon

Mange er engstelige for at ny teknologi vil gjøre det vanskeligere å få seg en jobb i fremtiden. Hvordan tror du kan vi fjerne frykten for å integrere teknologi i den offentlige helsesektoren på best mulig måte? 

Search name, company, subject or keyword