#474 - Vi må bruke det vi har til å få til noe nå! - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#474 – Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!

Expørt: Knut Rosness

Administrerende direktør

fra Logiq AS

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan man bruke EDI på tvers av landegrenser, med forskjellige digitale språk, for å bedre kommunisere med hverandre? Og hvordan effektivisere arbeidet slik at vi kan levere rimeligere tjenester med AI-teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Logiq AS, Knut Rosness, om viktigheten av at bedriftsledere kommer seg ut av kontorstolen og inn i åpne, konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner.

Noen kjappe med ekspørt Knut Rosness

Navn: Knut Rosness, adm.dir. Logiq AS 

Utdanning og hobby?
Utdannet pedagog og lærer med BI-kompetanse (adm.og ledelse). Hobbey: Musikk: Spiller fremdeles i rock-and roll band  

SoMe tagger og linker?
www.logiq.no , Linkedin: Logiq og Knut Rosness 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Vi får digitale systemer til å kommunisere med hverandre tvers av digitale «språk» 

Vi er en ledende aktør i Norden innenfor B2B segmentet. Vi har kunder i alle bransjer, men har strategisk fokus byggebransjen og bygghandelen, der vi har en markedsandel 85-90 %.  

Hva fokuserer du på innen teknologi? 

Logiq har strategisk fokus to områder: 

AI-teknologi og maskinlæring 

Ved hjelp av maskinlæring kan vi automatisere operasjoner og tilby våre kunder en rimeligere og mer effektiv tjeneste 

 Hvorfor er det spennende? 

Hvis Logiq klarer å automatisere oppkoblingsog distribusjonen av dokumenter ved hjelp av AI-teknologi, kan vi effektivisere arbeidet og levere rimeligere tjenester 

Siden vi er store i byggebransjen, arbeider vi også med mange spennende prosjekter for å bidra til å kunne digitalisere bransjen. Byggebransjen er en av de minst digitaliserte i Norge. Bygghandelen har kommet et stykke vei, men entreprenørsiden er det svært mye å hente 

De siste 10-15 årene har mange snakket mye om bygningsinformasjonsmodellersåkalt BIM – og hva det kan gjøre for byggebransjen. Men realiteten er at BIM-verktøyet i 2019 i hovedsak fremdeles er et tegneverktøy for arkitekter, og ikke kan utnyttes fordi de ulike systemene ikke kan kommunisere, og fordi det ikke fins et system for meldingsflytf.eks. at man kan bestille bygningsartiklene direkte fra BIM’en.   

Logiq er nominert til Byggebransjen sin innovasjonspris for 2019. Dette for en tjeneste som kan plass noe banalt som en digital ordrebekreftelse varer som er bestilt, samt en digital pakkseddel. For entreprenørene vil det bety mye å vite hva som er bestilt til bygget, og når det blir levert, samt hva som blir levert. Dette vil kunne effektivisere arbeidet og gi entreprenørene en helt annen kontroll og planleggingshorisont enn i dag. det er stor forskjell digitale festtaler og den faktiske realiteten byggeplass 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Teknologisk er jeg nervøs for de mulighetene som finnes for manipuleringen av faktabasert kunnskap og forskning, og politiske ytringer i kombinasjon med publisering i sosiale media. Dette kan legge begrensninger ytringsfrihet, manipulere politiske prosesser, skape fremmedhat og fordomsfullhet. Et samfunn preget av mistillit vil også være negativt for næringslivet 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 

Innenfor bygg vil jeg nevne et skattefunnprosjekt som Logiq har satt i gang. Ved hjelp av AI-teknologi vil vi forsøke å koble informasjon som ligger i vårt datanav opp mot eksterne databaser, f.eks. værdata og geodata. Da kan vi lage prediksjoner om hvilke artikler som er brukt i bygget som skiftes oftere enn andre, grunnet f.eks. geografisk lokasjon og væreksponering. Vi mener dette er informasjon som vil være verdifulle både for leverandører og for byggherrer/entreprenører og bygghandelen.   

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

Jeg er opptatt av maskinlæring og AI/robotisering og det fantastiske potensialet som ligger i dette. Perspektivet er både oppløftende og skremmende samme tid. Oppløftende fordi denne teknologien er begynnelsen «Verden 3.0», skremmende fordi det krever regulering slik at samfunnet og vi som borgere i samfunnet har kontroll over teknologien og det som skapes fra den. Og erfaring viser at myndighetene ofte kommer bakpå og ikke klarer å ligge godt nok i forkant mht slike store teknologiske endringer. Dessverre 

Men sett i perspektiv av de enorme utfordringene vi står foran de neste 30-40 årene mht miljø og klima, er jeg optimistisk at AI kan spille en viktig rolle også i dette. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Siden jeg er bedriftsleder, vil jeg svare ut ifra en posisjon som leder i en privat teknologibedrifthva er relevant kunnskap for bedriftsledere for framtida? Jeg mener svaret det er markedskunnskap og teknologikunnskap trendnivå eller makronivå 

For å overleve og utvikle bedriften din lederne i stadig større grad evne og fange opp teknologitrender i markedet, og utarbeide strategier for hva det vil ha av konsekvenser, muligheter og utfordringer 

  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Vi har en høy teknologibevissthet og ligger langt framme teknologisk og digitalt. Innenfor vårt område, EDI, har Norge allerede i mange år vært av de beste i Europa og verden 

Tiltak som Skattefunn, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, samt støtteordninger for klyngedannelser osv.er gode initiativer 

Her i Østfold går Logiq inn i en ny klyngedannelse med utgangspunkt i AI, noe som er svært positiv – del kunnskap med hverandre. Det vi som bedriftsledere passe å utnytte 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

Jeg syntes fremdeles boka til Thomas Friedman «Verden er flat» er aktuell 

  

Et favoritt fremtidssitat?  

“The future started yesterday, and we’re already late! 

Viktigste poeng fra vår samtale? 

norske bedriftsledere til å komme seg ut av kontorstolen og inn i åpne, konstruktive og forpliktende samarbeidskonstellasjoner. Samt å gi de en dose visjonær tenking! 

 

Dette lørner du:

AI
Maskinlæring
bygningsinformasjonsmodeller  (BIM)
Lokalt, Norske og internasjonalt næringsliv
EDI
Skybasert B2B

Anbefalt litteratur:

Thomas Friedman sin bok  «Verden er flat» 

Search name, company, subject or keyword