#477 - Visualisering av Energy tech - LØRN.TECH

Tema: ENERGYTECH

#477 – Visualisering av Energy tech

Expørt: Christian Thun Eriksen

Chief architect

fra eSmart Systems

Med lørner Silvija Seres

Hvorfor er vi så skeptiske til de nye smarte målerne? Og hvordan kan vi løse globale problemer med AI vs the future of human? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med chief architect hos eSmart Systems, Christian Thun Eriksen, om hvordan vi må bli visjonærer for å kunne forenkle hverdagen til nettselskaper, gjennom å lage konsepter som hjelper alle.

Noen kjappe med ekspørt Christian Thun Eriksen

  

Navn 

                Christian Thun Eriksen 

 

Tittel og selskap 

                Chief Architect hos eSmart Systems 

 

Utdanning og hobby?  

                Utdanning fra høyskole og universitet, IT og Elektro 

                DIY Prosjekter 

                Musikk   

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  

En som fort blir engasjert i problemstillinger og måter de kan løses på. Dette tankesettet har vært med meg fra jeg var barn. Jeg hentet nok mye inspirasjon fra en familie som hadde interesser/profesjon innenfor flere fagfelt slik som urmaker, møbelsnekkring, elektronikk, oppfinner.  

Fra tidlig av har det å kunne løse problemer med mekanikk, elektromekanikk eller elektronikk vært et stort interesseområde. Dette har igjen vært med å styre hvilke retning utdanningen og jobb har tatt. 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Det viktigste vi gjør er at vi sørger for at vi forenkler og effektiviserer hverdagen til de som benytter seg av de produktene vi lager.  

 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  

Jeg har generelt et ganske bredt fokusområde. I min rolle handler det om å sette seg inn i funksjonelle problemstillinger og oversette de til tekniske løsninger. Så dette dreier seg om alt i fra funksjonelle prosesser til løsningsarkitektur til visualisering. Fra et teknologisk perspektiv er  

fokuset rettet mot å lage en plattform som støtter opp under de funksjonelle behovene.  

Dette arbeidet går videre ut å komme opp med generelle konsepter for å løse behovene, om å finne eksisterende teknologi som passer disse konseptene og som yter godt nok for vårt behov, er fleksibelt nok til å benyttes i løsningene, har en pris som er fornuftig og har et støtte apparat som fungerer 

 

Hvorfor er det spennende?  

Det er først og fremst spennende fordi vi kan være med å løse globale utfordringer ved hjelp av teknologi.   

 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Generelt i teknologiutviklingen: AI vs the Future of Humans.  

 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  

Videreutvikle eSmarts produkter innen bildeanalyse og asset management 

 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

Har dessverre ingen favoritt eksempler 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Har fortsatt stor tro realfag som fundament, men tror også at det kan bli en endring siden det etterhvert abstraheres bort arbeid lavnivå byggeklosser. 

 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

                Beautiful Visualization utgitt av O’Reilly og 

              Edward Tuftes bok envisioning information 

 

Dette lørner du:

AMS måler
Elektrisk infrastruktur
Forutsigbar AI
Digitale tvillinger
Datavisualisering 
IoT

Anbefalt litteratur:

Beautiful Visualization utgitt av O’Reilly og
Edward Tuftes bok envisioning information
Modern Workplace (podcast)

Search name, company, subject or keyword