#478 - Menneskesentrert digitalisering - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#478 – Menneskesentrert digitalisering

Expørt: Petter Kvalvik

Portfolio manager digitalization

fra Institutt for energiteknikk

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi løse ulike samfunnsutfordringer ved å utnytte IFEs domenekunnskap og digitale kapabilitet? Og hvordan tar egentlig mennesker inn over seg digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med portfolio manager digitalization hos Institutt for energiteknikk, Petter Kvalvik, om menneskesentrert digitalisering som en driver for den digitale transformasjonen av samfunnet.

Noen kjappe med ekspørt Petter Kvalvik

Navn  

Petter Kvalvik 

Tittel og selskap?  

Portfolio Manager Digitalization, Institutt for energiteknikk 

Utdanning og hobby?  

Master of computer science, sikkerhetskritiske systemer 

Master of management, prosjekt og porteføljestyring 

Bachelor of business administrasjon, logistikk 

Når jeg ikke er på jobb går tiden med til å følge opp 2 jenter på 9 og 14 samt stiløping så fort sjansen byr seg. Hvis det er et snev av vinter i Halden (i mulighetsrommet mellom rim og 10cm snø) gjelder det å finne frem «grusskiene». 

SoMe tagger og linker? 

https://www.linkedin.com/in/petterkvalvik/ 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?  

En teknologiinteressert mann på 45 som fikk sin åpenbaring med en Commodore 64 med kasettspiller på midten av 80 tallet, selv om min far mente at det stadig kom nye datamaskiner med mer kapasitet. Hadde jeg hørt på han, hadde jeg vel fremdeles ventet på neste generasjon av prosessorer. Selv om jeg i utgangspunktet var utdannet økonom fra BI når jeg startet på IFE, fikk jeg rask beskjed om at skulle jeg komme noen vei på IFE, måtte jeg starte på nytt innenfor teknologi. Det var litt brutalt, men jeg fikk god hjelp av inspirerende kolleger.  Av den grunn påbegynte jeg 5 nye år med it studier på slutten av nittitallet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  

Det viktigste vi gjør er å utnytte IFEs domenekunnskap og digitale kapabiliteter, for å løse ulike samfunnsutfordringer. Jeg vil gjerne løfte frem spesielt 4 kapabiliteter som vi har under samme tak som unike for IFE; menneskesentrert digitalisering, avansert visualisering, cyber security og modellering/simulering. Det å jobbe på tvers av våre organisatoriske enheter og fagområder for å utnytte våre ressurser gjennom å skape entusiasme, løfte hverandre frem og dele kunnskap, er en forutsetning for å drive anvendt-/innovasjonsdrevet forskning. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?  

For tiden har jeg fokus på industri 4.0 og smarte byer. I denne sammenheng handler mye om å samle data for å bla. kunne bygge prediktive modeller, visualisere prosesser eller automatisere operasjoner. For å kunne få til dette trenger man teknologi som sensorer/IoT enheter, meldingsbærere som NB-IoT, 5G og LoRaWan, data lake, blockchain, skyløsninger, edge/fog prosessering og sanntidsanalyse av data. 

Hvorfor er det spennende?  

Sektor digitale systemer som jeg tilhører, har fokusert på digitalisering lenge før dette begrepet ble aktuelt. Som porteføljeansvarlig for våre digitaliseringsaktiviteter, jobber jeg på tvers av virksomheten Kjeller/Halden for å koordinere prosjekter, ressurser, insentiver, eksterne nettverk, forskningsinfrastruktur og gode ideer. Det viktigste IFE gjør er å samle vår kompetanse/digitale kapabiliteter for å kunne fokusere på viktige samfunnsutfordringer som den digitale transformasjonen av industrien (industri 4.0), nye energisystemer, infrastruktur i smarte byer (som vannforsyning, vedlikehold av veinett, digitalisering av offentlige tjenester), transport og dekommisjonering.  Bruk av digital teknologi sammen med menneskets evne til omstilling og adferdsendring tror jeg er viktige bidragsytere for å nå FNs klimamål. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  

Et viktig spørsmål når vi samler inn mer og mer data om individet, data konsolideres, gjøres tilgjengelig og tjenester kobles sammen, er ivaretakelse av personvernet. Hvordan skal man klare å ivareta dette i iveren etter å forenkle tjenester, påvirke adferd og etablere smarte personlige digitale assistenter? 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  

Prosjektleder for etableringen av en data lake løsning for å konsolidere alle historiske data fra nesten 50 års drift av Haldenreaktoren med et data science miljø, som skal være tilgjengelig for kommende generasjoner av kjernefysikere og andre interessenter. Et annet prosjekt jeg har koordinert er etableringen av en enkel prototype for innsamling av sensordata fra vannforsyningsanlegget i Halden, hvor vi ønsker å benytte dataene for å forsøke å predikere vanntap og svakheter i vannforsyningsanlegget. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  

Ruter er et godt eksempel på hvordan menneske har blitt satt i sentrum for utvikling av en tjeneste som har stor samfunnsnytte. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Kunnskaper om prediktiv modellering, ansvarsfordelingen mellom mennesker og maskiner/systemer, cyber security, cyberfysiske systemer og teknologi som kan ivareta utfordringene knyttet til personvern som DLT (Blockchain) teknologier 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  

Fokus på menneskesentrert digitalisering, personvern og cyber security. 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?  

The Transparent Smart City som handler om viktigheten av transparens i prosesser, ikke bare for innbyggeren men også for andre interessenter som media og ansatte.  

Et favoritt fremtidssitat?  

Hvis en hammer er det eneste verktøyet du har, ser alle problemene dine ut som en spiker. IFE ønsker å ha en forståelse for hvilke teknologikomponenter og infrastruktur som finnes, slik at våre kunder kan gjøre de riktige valgene når et problem skal løses. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Sett mennesket i sentrum for digitaliseringen 

 

Dette lørner du:

Menneskesentrert digitalisering
Avansert visualisering
Data lakes
innbyggerinvolvering
Smarte byer

Anbefalt litteratur:

Search name, company, subject or keyword