#0481: Fremtidens vaktrom - LØRN.TECH

Tema: LØRNBIZ

#0481: Fremtidens vaktrom

Expørt: Jens-Harald Jenssen

Direktør

fra Serit Eltele

Med lørner Linda Hesselberg

Hvordan ser det fremtidige helsevesenet ut slik teknologien utvikler seg? Vil vi ende opp med mer arbeidsledighet? I denne episoden av #LØRN  snakker Linda med direktøren for Serit Eltele, Jens-Harald Jenssen, om hvordan Finnmarks største IT-selskap samhandler med 11 kommuner om å revolusjonere det tradisjonelle vaktrommet gjennom teknologiske løsninger. 

Noen kjappe med ekspørt Jens-Harald Jenssen

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg kom inn i teknologien som fireåring tror jeg. Når jeg demonterte pappa sin bandspiller. Jeg og lillebroren min begynte å skru sønder det meste som var i huset, og siden den tid så har det vært veldig mye fokus på hvordan ting fungerer og fascinasjon for det. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med ganske masse forskjellige ting i SeritEltele. Vi er brett innenfor it-området. Men det som opptar veldig mye tid, og som også fyller bankkontoene vår er det som har med helseteknologi å gjøre. Der har Finnmark vært ett av foregangsfeltene i landet innenfor ett prosjekt som heter nasjonalt velferdsteknologiprogram. Og der Alta kommune gjort en utrolig bra jobb i et samspill mellom 11 kommuner totalt i Finnmark. Der men har ledet arbeidet med å innføre helseteknologi brett i kommunen. Det er helt fra ut i hjemmene til brukeren, og inn på de store institusjonene. 

Nå er vi involvert i bort imot ti institusjoner som er med på bygging på forskjellige stadier rundt omkring i fylket. Så det felles vaktrommet er rett borti gata her for 11 kommuner rundt omkring i Finnmark. Når det går en alarm på ett rom så fyker den innom der også videre ut til den nærmeste pleier som får beskjed på sin mobiltelefon. Om at her og her trengs hjelpI dette prosjektet har vi jobbet veldig bra med å samkjøre ting.  

Hvilke kontroverser finnes innen området?
Det er veldig mange ting nå å tenke på. Alt fra dette med personvern som du var innom. GDPR i alle retninger, selvfølgelig viktig å ta hensyn til. Ett annet spørsmål som vi møter er om det blir veldig mange arbeidsledige på grunn av at denne teknologien innføres. Men vi vet alle sammen om eldrebølgen, og vi vet at vi har store utfordring med å løse det pleiebehovet som vi har fremover. Og der kan teknologien hjelp oss enormt på vei. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror den kunnskapen om å klare å uttale hva det er vi har behov for, og hvordan kan vi løse det. Matchen mellom å si hva det er vi egentlig er på jakt etter å løse, og hvordan kan vi bruke teknologi for å løse det. 

Hvilke utfordringer har dere møtt og lært av?
Finne gode forretningsmodeller rundt dette her. Dette er jo egentlig et pionérfelt hvor veien blir til mens man går.  

Dette lørner du:

Helseteknologi Finnmark
Teknologisk overføringsverdi
Samhandling
IoT

Anbefalt litteratur:

Google, gode diskusjoner og forumer

Det stereotypiske møterommet hvor alarmen går og personellet må løpe, utvikles til nærliggende pleie gjennom mobile teknologiske varslingssystemer. Teknologien utfordrer oss med nye muligheter og løsninger. Si ja til IT! Det tar ikke fra oss jobbene, det skaper bare muligheter.

Jens-Harald Jenssen

Dette er Serit Eltele

Informasjon kommer…

Refleksjon

Flere kommuner blir engasjerte av å se effekten av teknologi som fungerer, men frykten for å ta i bruk nye verktøy uten å ha sett funksjonen hos andre først hindrer at den første tar initiativet. Dette setter en brems på den teknologiske utviklingen innenfor helse. Hvordan kan politikerne, kommunene og den offentlige helsesektoren samkjøre om felles initiering av løsninger? Eller er det andre måter å hoppe på den teknologiske bølgen uten å behøve eksempler?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution