#0486 - Økosystem for innovasjon - ta ansvar - tenk stort - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#0486 – Økosystem for innovasjon – ta ansvar – tenk stort

Expørt: Anders Haugland

Administrerende direktør

fra VIS

Med lørner Silvija Seres

Hvordan bygger man gode økosystemer for innovasjon? Og hva er forskjellen mellom en TTO, en inkubator og en klynge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Adm dir i VIS og styreleder i FIN, Anders Haugland, om kritiske faktorer for å få igang aktiv og konkret innovasjon.

Noen kjappe med ekspørt Anders Haugland

Navn
Anders Haugland

Tittel og selskap
Adm dir – VIS, styreleder i FIN, styremedlem og styreleder i en god håndfull tidligfase selskap. 

Utdanning og hobby
PhD i termodynamikk. Hobby… 4 barn fra 23-13… turer på lokale fjell… bygge ting 

SoMe tagger og linker
@Visinnovasjon, @haugland_anders 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Er firebarnsfar med en phd i termodynamikk som de siste 13 årene har jobbet med å få opp innovasjonstakten i vår region. Jeg har alltid vært interessert i teknologi.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Bidra til at økosystemet for innovasjon blir så sterkt og effektivt som mulig 

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Fokuserer ikke 

Hvorfor er det spennende? 
VIS jobber med ca 200 prosjekt ut fra forskning og følger opp en rekke selskap – vi har en institusjonell hukommelse som er verdifull for mange 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
At vi er verdens rikeste land med likevel mangler selvtillit og st vi har verdens beste utgangspunkt til å gå forran og værre modig i satsing på bærekraftig omstilling og ikke benytter mulighetene 

Relevante prosjekter siste året? 
Det er så mye. Etablering av katapultsentrene, Hatch til Bergen, Forsterket Havsatsing 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Bergenbio 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Vi må bli best på å løse utfordringer og gripe muligheter. Havet er vi best på – det må vi utnytte

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Næring tilknyttet havet 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Something Ventured, 

Et favoritt fremtidssitat?
It’s not them, it’s us. 

 

Dette lørner du:

Innovasjon 
Inkubator
Fremtidig verdiskapingspotensial i hav

Anbefalt litteratur:

Something Ventured

Vi er verdens rikeste land, men likevel mangler selvtillit. Vi har verdens beste utgangspunkt til å gå foran og være modig i satsing på bærekraftig omstilling, her må vi benytte mulighetene.

Anders Haugland

Search name, company, subject or keyword