SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#500: Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Ekspørt: Ståle Leitvoll

Investor og rådgiver

Fra Higen Holding AS

Med Lørner

Hvordan bygger man selskaper med globale ambisjoner, fra Bodø? Og hva er fellestrekkene til selskapene som lykkes innen helseteknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med investor og rådgiver, Higen Holding AS, Ståle Leitvoll om det faktum at man nå er nødt til å treffe behovet fra første spikerslag, for å klare å lage konkurransedyktig software. 

 

— Helseteknologi er meningsfull teknologi som kan bety masse for enkeltpersoner og ikke minst for samfunnet. Her er det muligheter for nytt medisinteknisk utstyr, velferdsteknologi, Telemedisin, ogpasientinvolvering. I dette markedet kan det være rom for mange aktører fremover, men det er ikke uten risiko.. forteller han i episoden.

 

Dette LØRNER du om: 

  • Innovasjon
  • Journaler i helsevesenet
  • Velferdsteknologi
  • Pasientinvolvering
  • E-helse

Anbefalt litteratur: 

Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

 

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word