#0500 - Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#0500 – Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Expørt: Ståle Leitvoll

Investor og rådgiver

fra Higen Holding AS

Med lørner Silvija Seres

Hvordan bygger man selskaper med globale ambisjoner, fra Bodø? Og hva er fellestrekkene til selskapene som lykkes innen helseteknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med investor og rådgiver, Higen Holding AS, Ståle Leitvoll om det faktum at man nå er nødt til å treffe behovet fra første spikerslag, for å klare å lage konkurransedyktig software. 

Denne podcasten er laget i samarbeid med Teknologiformidling og kunnskapsparken i Bodø

Hvem er Teknologiformidling?
Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

Hva gjør Teknologiformidling?
Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Noen kjappe med ekspørt Ståle Leitvoll

Utdanning og hobby? 
Økonomi og IT, Skiturer, Båtliv, Handyman, Odd Fellow medlem  

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Odelsgutt fra Brønnøy. Jeg like programmering, den direkte responsen på om noe var rett eller galt. I 2018 valgte jeg å gjøre et relativt stort nedsalg til AWilhelmsen Capital. Jeg bruker nå mye av tiden til å konsentrere meg om investeringsaktivitet i egent selskap og som rådgiver.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Overvåker investering er og ser markedsbilde/forhold opp mot investerings strategi, både makro og mikro. Setter meg inn i selskaper hovedsakelig i Skandinavia som kan være interessante. Gjennomgang av Selskapsanalyser, kvartalsrapporter, deltagelse på konferanser.   

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Jeg har spesielt fokus på brukerinteraksjon med utstyret vi omgir oss med. Dette kan også være smarte dingser som betyr noe for måten vi lever livene våre på. Produksjonsmidlene og infrastrukturen kan ikke være 100% statlig og kommunalt eiet – vi må få til det samme som etter hvert skjedde i oljesektoren – et bladet eierskap mellom det offentlig og private, med selskaper som trekker til seg kapital.  

Hvorfor er det spennende? 
Helse teknologi er meningsfull teknologi som kan bety masse for enkeltpersoner og ikke minst for samfunnet. Vi behandler flere sykdommer, befolkningen blir eldre, tjenestene blir sentralisert. Det vil i lang tid være behov for bedre løsninger som utnytter fellesskapets midler bedre. 

 Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er et paradoks at norske myndigheter ønsker å løse innovasjonen innenfor eHelse med anbudsprosesser for innkjøp av totalsystemer hvor kravene til egenkapital og funksjonalitet er så omfattende at det bare er amerikanske selskaper som tilfredsstiller kravene ved å levere sine ekstremt dyre suite løsninger. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Legge grunnlaget for å kunne bli en rådgiver i forbindelse med eHelsemarkedet i Norge. Bygge kompetanse og innsikt om norsk næringsliv generelt, men spesielt på bærekraftige næringer og teknologi i forbindelse med dette. Og kunne bruke denne kunnskapen når vi skal balansere en investeringsportefølje i forhold til vår strategi.  

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Selskaper som det svenske SECTRA AB som leverer løsninger innenfor PACS/Røntgen bildebehandling og dokumentasjon. Selger til sykehus i hele verden. Imponerende. Norske Crayon har markert seg veldig som kommende leverandør til Norsk helsenett og ikke minst har fått vesentlige avtaler med amerikanske myndigheter i flere stater.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Innenfor eHelse har vi en situasjon med store Helseforetak og mulig sentralisert innkjøp av IT-løsninger til kommuner. Helseforetakene har store IT-organisasjoner med flere 1000 ansatte bygget opp de siste 15 årene. Det har vært en tendens til store omfattende anbuds prosesser der norske selskaper ikke når frem. 

Viktigste poeng fra vår samtale 
Fra meningsfull eHelse programvare til et ønske om bærekraftige investeringer 

 

Dette lørner du:

Innovasjon
Journaler i helsevesenet 
Velferdsteknologi
Pasientinvolvering 
E-helse 

Anbefalt litteratur:

Alle nyhetskilder. Mine favoritter: Aftenposten, DN, E24, CBNC ++
Stortingsmeldinger: En innbygger en journal, Kraft til endring, www.regjeringen.no 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/

Helseteknologi er meningsfull teknologi som kan bety masse for enkeltpersoner og ikke minst for samfunnet. Her er det muligheter for nytt medisinteknisk utstyr, velferdsteknologi, Telemedisin, ogpasientinvolvering. I dette markedet kan det være rom for mange aktører fremover, men det er ikke uten risiko.

Ståle Leitvoll

Refleksjon

Vi opplever mye nytt innenfor helseteknologien i dag: nytt utstyr, robotkirurger, AI brukt på radiologi, helt nye laboratorier med lavere kost og større effektivitet. Mye av utstyret som før kostet ekstreme mengder med penger og krevde høy kunnskap for å bruke begynner nå å bli mer allemannseie. Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til dette?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom