#503 - Teknologi som kan redde liv - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#503 – Teknologi som kan redde liv

Expørt: Merete Johansen

Prosjektleder

fra Nordlandssykehuset HF

Med lørner Silvija Seres

Hva er kliniske systemer? Og hvordan ligger helsesektoren an i forhold til andre bransjer i Norge når det kommer til bruk av teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder på Nordlandssykehuset HF, Merete Johansen, om hvordan de sørger for at klinikerne (leger/sykepleiere og behandlere) har systemer som støtter opp om den jobben de skal gjøre.

Noen kjappe med ekspørt Merete Johansen

Navn
Merete Johansen

Tittel
Prosjektleder

Selskap
Nordlandssykehuset HF
 

Utdanning
Handel og Kontor – NKI Datahøgskola – 30 år i Teknologibransjen på leverandørsiden

Hobby
Travhest/Travkusk – Volleyballmamma
 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er født og oppvokst i Bodø, har samboer og to barn og flyttet til Oslo som 18-åring. Jeg tilbragte ti år i hovedstaden hvor jeg tok utdannelsen min og bygde kompetanse sten for sten. 
Jeg er opptatt av teknologi som gir nytte. Faren min var kontorsjef, og da jeg var liten lot jeg meg fascinere av maskiner som effektiviserte jobben hans. Jeg var solgt da han kom hjem med en Commodore 64 på begynnelsen av 80-tallet – helt siden den gang var det opplagt hva jeg skulle jobbe med. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Å sørge for at leger, sykepleiere og andre behandlere har tilgjengelig systemer som forenkler jobben de skal gjøre – og gjør dem i stand til å bruke disse systemene. 

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Jeg er mest opptatt av systemer som har et formål og er enkle å bruke. Det er veldig viktig at fagfolk kan bruke tiden sin på fag og ikke systemer, spesielt innen helsesektoren.  

Hvorfor er det så spennende? 
Helsevesenet ligger langt etter resten av de andre bransjer i Norge når det gjelder bruk av teknologi på visse områder. 

Det er få ting som slår å se fagfolk lyse opp når vi presenterer systemer som de umiddelbart ser kan være med på å effektivisere arbeidshverdagen deres.  

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
På et sykehus har vi roboter som kan operere pasienter – i dag trenger faktisk ikke kirurgen å sitte i samme land som operasjonen gjennomføres. Vi har også svært avanserte maskiner som kan ta bilde av innsiden av mennesker, både skjelett, bløtvev og svulster. På samme tid ser vi hvor kort helsevesenet er kommet når det gjelder pasientjournaler og deling av data på tvers av tjenestenivåer. Visste du for eksempel at ambulanse, legevakt, sykehus og en kommunal kortidsenhet alle bruker hvert sitt system og at ingen av dem snakker sammen? 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Her er det rett og slett for mange spennende prosjekter å ta tak i. Det morsomste er innovasjonsprosjektene. Vi er for eksempel akkurat ferdige med å utvikle en app for avstandsoppfølging av pasienter hjemmefra (Dialogg), i samarbeid med Telenors e-helseteam og Bodø kommune. Mange pasienter kan og vil være hjemme forutsatt at de blir fulgt opp og ivaretatt. Med denne appen rapporterer sensorer automatisk vitale parameter (vekt/blodtrykk/osv.) inn til sykehuset, og vi kan følge opp pasienter på en helt annen måte enn tidligere. Dette gjør at vi kan avdekke en forverring av pasientens tilstand før det blir så galt at pasienten blir akuttinnlagt. 
 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Grunnen til at jeg fikk øynene opp for sykehus, var da jeg ble leid inn for å lukke legemiddelsløyfen på Nordlandssykehuset. Jo mer jeg lærte om det, desto blekere ble jeg. Det høres enkelt ut – du skal elektronisk kunne verifisere at du gir rett medisin til rett pasient til rett tid. Men med dagens systemer er vi et godt stykke unna en brukervennlig løsning som kan forsvares økonomisk.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Formidlingsevne og evnen til å lytte / være nysgjerrig for å ta til seg kunnskap, er helt avgjørende.

Teknologi: Jeg har enorm nytte av å forstå hva som ligger bak systemene for å kunne utfordre med hensyn til funksjonalitet og nye muligheter. 

Prosjektledelse: Angrip oppgaver systematisk og du kan få til hva som helst – selv har jeg bygd en av Norges beste travbaner. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Vi er teknologikåte samtidig som jeg føler vi har beina på jorda. Vi leter hele tiden etter forbedringer. Det går sikkert for langt av og til, men det driver oss fremover og åpner opp for mye muligheter.

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt? 
Har dessverre for lite tid til å lese fagstoff. Det skrives imidlertid mange gode masteroppgaver om relevante temaer, så jeg prioriterer disse. 

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«For å få noe du ikke har må du gjøre noe du ikke gjør.» 

 

Dette lørner du:

Effektivisering
Digitalisering av pasientjournaler 
Innovasjon i helsesektoren
Sensorer 
Videokonsultasjon 

Anbefalt litteratur:

Deler informasjon/erfaringer – utrolige nyttig og gjør at vi slipper å finne opp kruttet
Det skrives mye gode masteroppgaver om relevante tema – prioriterer disse
Jeg å få med meg konferanser som EHIN og Vitalis – der møtes teknologi og helsebransjen 

Refleksjon

En mulig løsning for å effektivisere kommunikasjonen mellom pasient og lege er å gi befolkningen en større grad av selvstendighet og innsyn i egen helsedata. Men er det egentlig forsvarlig å gi innsyn i viktige helsedata til brukere som ikke nødvendigvis forstår disse?

Search name, company, subject or keyword