#504 - Helhetsorientert helseinnovasjon - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#504 – Helhetsorientert helseinnovasjon

Expørt: Tove Julie Evjen

Seniorrådgiver

fra Kunnskapsparken Bodø

Med lørner Silvija Seres

Hvordan setter vi teknologien i system i helsevesenet, slik at folk tar den i bruk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø, Tove Julie Evjen, om hvorfor vi trenger en mer helhetlig innovasjonskjede innen helse samt et bedre samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser.

Noen kjappe med ekspørt Tove Julie Evjen

Navn
Tove Julie Evjen 

Tittel
Seniorrådgiver

Selskap
Kunnskapsparken Bodø 

Utdanning 
Farmasøyt og PhD i medisin/legemiddelteknologi

Hobby
Tegning
 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Jeg er utdannet naturviter (doktorgrad i farmasi/legemiddelteknologi) og har alltid vært motivert av læring og utvikling – å få ting til å skje som kan ha en betydning for folk. Først jobbet jeg som forsker innen målstyrt kreftbehandling og legemiddelteknologi både fra startups og biotech-industrien. Deretter jobbet jeg litt på et sykehusapotek og deretter på Universitetet i Oslo (med innovasjon og industrisamarbeid). Nå er jeg i Kunnskapsparken Bodø, hvor jeg jobber med utviklingsprosjekter innen helse.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Koble ulik kompetanse sammen og drive prosesser. 

Hva er du mest opptatt av innen teknologi? 
Prosjektet Inovacare er en innovasjonsarena som nå er under etablering i samarbeid med Bodø kommune og Nordlandssykehuset, og som handler om å bistå helsevesenet i regionen med å forbedre tjenestene sine og gjøre dem i bedre stand til å takle fremtidige utfordringer knyttet til bærekraft (flere eldre/syke og færre hender). Det skal være et incentiv hvor helsepersonell får mulighet til å jobbe med innovasjon i nærmere samarbeid med næringsliv og tverrfaglige kompetansemiljøer.  

Hvorfor er det så spennende? 
Det er to ting som er litt nytt og spennende her: Først og fremst er dette en innovasjonsarena som etableres på tvers av sykehus og kommune – hvor bedre samhandlingsløsninger står i fokus. Tradisjonelt har det vært dårlig kommunikasjon mellom de ulike tjenesteområdene, og dette går ut over pasientene. Bedre samhandlingsløsninger må til! 

Det andre er at denne arenaen skal være ekstrovert rettet mot næringslivet og andre kompetansemiljøer – hvor helsevesenet åpner opp for mer privat-offentlig samarbeid for å løse sine behov. Får vi til gode mekanismer her, vil dette gi store gevinster for pasienten og helsevesenet for øvrig.  

Hva synes du er de mest interessante motsetningene? 
Jo mer vi bruker sosiale medier, desto mindre sosiale blir vi. Vi må huske å være bevisste på bivirkningene teknologi har. Det er egentlig ikke snakk om færre hender i helsesektoren. Jeg tror vi må tenke motsatt. Teknologi kan hjelpe oss med å frigjøre ressurser på områder hvor vi virkelig trenger dem. 

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Det siste året har jeg jobbet med et regionalt utviklingsprosjekt som heter «kunnskapsbasert verdiskaping», hvor vi legger vekt på å skape vekst i regionalt næringsliv. Her har vi utarbeidet en strategi hvor fokus er smart spesialisering med hensyn til helse, marin sektor og smart city, og hvor IT og teknologi er en rød tråd for innovasjon innenfor alle sektorene. IT er på mange måter en tverrsektoriell motor.  

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Jeg besøkte helseinnovasjonssenteret i Odense i Danmark, der de hadde en stor co-lab/hall hvor sykehus, kommune og teknologiselskaper kunne både uformelt og formelt «leke» sammen med blant annet teknologi, for å finne gode løsninger på ulike problemstillinger. Senteret startet i 2012 som følge av et stort behov for et bedre samarbeid mellom det private og det offentlige, og har nå over 60 ansatte.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Evnen til å være både spesialist og generalist, å kunne tilegne seg forståelse for andre bransjer og fagfelt for å jobbe tverrfaglig samt skille ut hvilken info som er viktig. I tillegg er det viktig at vi ikke glemmer mennesket oppi det hele. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har respekt for og tillit til hverandre og er ikke så kompetitive som mange andre steder.  

Har du et favoritt-fremtidssitat? 
«Av og til hjelper ett skritt tilbake oss to skritt frem». Det kan med andre ord være lurt å stoppe opp og tenke på hva vi faktisk vil at teknologien skal gjøre for oss, og ikke bare hva den har mulighet til å gjøre. 

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi trenger en mer helhetlig innovasjonskjede innen helse samt et bedre samarbeid mellom helsevesen, næringsliv og andre kompetanser.  

 

Dette lørner du:

Nanopartikler 
Klynger 
Samarbeid 
Innovasjon

Anbefalt litteratur:

Kunnskapsparken i Bodø

Refleksjon

Mange er redde for at den økende bruken av teknologi på sykehus vil gå ut over de «varme hendene». Hva kan vi gjøre for å eliminere folks frykt for å ta i bruk ny teknologi i helsesektoren?

Search name, company, subject or keyword