#505 - Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom - LØRN.TECH

Tema: BUILDTECH

#505 – Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom

Expørt: Jan Eirik Karlsen

CTO

fra Rapp Bomek

Med lørner Silvija Seres

Hva er viktig å tenke på når man skal sørge for din og min sikkerhet, når vi er ute i det offentlige rom? Og hvordan kan Norge konkurrere med andre land når kostnadsnivået på produksjonen er høy som følger av høyere personalkostnader? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med CTO i Rapp Bomek, Jan Eirik Karlsen, om hvordan de lager sikkerhets løsninger som ivaretar alt fra perimetersikring til sikring av bygg mot brann, eksplosjoner, skyting og innbrudd. 

Noen kjappe med ekspørt Jan Eirik Karlsen

Tittel og selskap
CTO ( Chief Technology Officer) i Rapp Bomek 

Utdannelse og hobby
Maskin ingeniør med tilleggsutdannelse innenfor prosjekt ledelse i tillegg til en fagutdannelse og fagbrev Hobby: Drift og vedlikehold av verneverdige trebåter, fiske og dykking 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er en mann på 49 år som er vokst opp på landsbygda med maskiner, verksteder og båter som en del av hverdagen. Fra jeg var ung, så var det alltid klart for meg at jeg skulle arbeide med enten skape noe, drifte maskiner eller utvikle noe som fungerte. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør på jobben er å utvikle sikkerhets løsninger og produkter som beskytter mennesker mot brann, eksplosjon og terrorhandlinger Dvs vi utvikler robuste produkter og løsninger: Branndører som kan motstå: • Brann i opptil 2 timer • Eksplosjon • Innbrudd med grovt verktøy • Skudd fra håndvåpen og maskin gevær • Brann • Eksplosjoner fra bilbomber Sikkerhets løsninger som ivaretar alt fra perimetersikring til sikring av bygg mot brann, eksplosjoner, skyting og innbrudd. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Teknologi skal benyttes til Å forbedre sikkerheten for mennesker i det offentlige rom og i hjemmet Velge miljøvennlige produkter og produksjons metoder Design som underbygger en rasjonell produksjon 

Hvorfor er det spennende?
Fordi man treffer mange forskjellige mennesker som kan bidra inn på forskjellige områder Teknologi gir utrolig mange forskjellige muligheter. Dette kan være effektiv produksjon, utforming av produkter, valg av forskjellige materialer som gir mer optimalt design, digitale løsninger, utvikle nye produkter med påfølgende testing. Produkter som kjøres i en branntest er utrolig spennende. Det brenner med opp mot 1000 grader på ene siden og skal ikke overstige en temperatur stigning på 140 grader på den kalde siden. Dette er en opptil 2 timer lang seanse der en står og følger med og venter i spenning. Produkter som går gjennom en eksplosjons test blir montert i en tunnel hvor det simuleres ei bilbombe med 2500kg TNT plassert på 50 meters avstand. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvordan skal vi løse elektrifiseringen av verden når det hevdes at det ikke er råvarer nok til dette? Verden har et signifikant plast/søppel problem som ender vannet og kommer tilbake til oss via maten, om vi ikke gjør store grep. Dette har så langt ikke resultert i mange store og kjente utviklings prosjekter. Mitt inntrykk er at dette drukner i skyggen av klima saken. Dette passer kanskje ikke inn i denne sammenhengen, men privat så står jeg for dette ?. 

Men her kan vi kanskje ta inn det som vi snakket om på Podcasten knyttet til av det lett velges løsninger basert på pris pga manglende kunnskap om produkter og den sikkerheten som disse utgjør? 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Teamet som jeg har ledet har utviklet store sikkerhetsporter og store sikkerhetsvinduer, med kombinasjonskrav, som er tiltenkt sikring av offentlige bygg som trenger høy grad av sikkerhet. Produktene motstår kraftige eksplosjoner, kraftig skjæreverktøy og hydraulisk verktøy Disse produktene benyttes i dag til sikring av både uerstattelig kunst og sikring av private og offentlige bygginger med høye sikkerhets krav. Pr i dag så ligger vi langt fremme i bransjen på disse løsningene. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Rapp Bomek har levert sikkerhetsprodukter for offshore industri internasjonalt og nasjonalt siden slutten av 70 tallet og innenfor bygge bransjen siden 80 tallet. De fleste plattformer i Nordsjøen har installert flere av våre branndører som var utviklet på 70 og 80 tallet. Disse produktene består enda i dag og med riktig vedlikehold så kan de være operativ i mange år fremover. 

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I min bransje så vil relevant kunnskap være å finne de mest kostnadsoptimale løsningene slik at sikkerhets tiltakene ikke blir prioritert ned når bygninger og installasjoner blir bygget eller renovert Vi opplever et kontinuerlig press på priser og har opplevd å tape anbud opp mot leverandører som ikke har levert ihht kravene i konkurranse underlaget. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge så har vi i dag en utfordring med kostnadsnivået i produksjon pga av høyere personal kostnader enn i en del andre land. Dette medfører at vi i Norge må fokusere på teknologien slik at vi kan konkurrere med produkter fra andre land. Utdanningsnivået i Norge er høyt og ved automatisering av produksjons linjer så vil vi ha tilgjengelig kompetanse og kapasitet for å fylle rollene som kreves. 

Et favoritt fremtidssitat?
Det finnes alltid en løsning på en utfordring. Ta et steg tilbake å få overblikket og begynn å jobb gjennom problemstillingene. Da kommer også løsningen frem 

 

Dette lørner du:

Overvåkning 
Infrastruktur 
Sikkerhetskrav
Simulering 
Sikkerhetshardware

Anbefalt litteratur:

Rapp Bomek sin youtube

Search name, company, subject or keyword