#506 - Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen - LØRN.TECH

Tema: OCEANTECH

#506 – Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Expørt: Kjetil Korsnes

Daglig leder

fra BioVivo Technologies

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi hjelpe oppdrettsnæringen med å løse noen av de største utfordringene den har; alt for høy fiske-dødelighet hos laksen under produksjonssyklusen? Og hvorfor er det så vanskelig å beholde god fiskevelferd? I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med daglig leder i BioVivo Technologies, Kjetil Korsnes,  hvorfor det er viktig å få ned tapsprosenten i fiskeoppdretten og hvorfor det haster. 

Noen kjappe med ekspørt Kjetil Korsnes

Navn
Kjetil Korsnes 

Tittel og selskap
Daglig leder i BioVivo Technologies AS.  

Utdanning og hobby
PhD i akvakultur (molekylær virologi), Master i fiskehelse, MBA i teknologiledelse. I min hobby har jeg skiftet fagfelt og jobber med digitalisering av primærkilder (originaldokumenter) for dokumentasjon av Andre verdenskrig i Norge. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
En hardbarka biolog som er på en «mission» for å hjelpe lakseoppdrettsnæringen med å løse noen av de største utfordringene de har; alt for høy dødelighet på laksen i produksjonssyklusen. Teknologi må bidra til å utvikle oppdrettsnæringen i en enda mer bærekraftig retning. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
BioVivo er partner i et prosjekt for å utvikle lukket oppdrettsteknologi for lakseoppdrett, sammen med oljeservice selskapet TechnipFMC og to lokale oppdrettsselskap i Salten (Wenberg fiskeoppdrett og Edelfarm). Vi har søkt utviklingstillatelser for å gjennomføre prosjektet med det klingende navnet OceanTECH – modulbasert (semi-) lukket teknologi.  https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/havet/morgendagens-oppdrett-gir-mer-mat-og-mindre-utslipp/ 

Fokuset er ny teknologi og prinsipper for industriell produksjon av laks som er bærekraftig. 

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Vi må vite hvordan laksen har det i merden/tanken. Derfor må vi få mer informasjon i sanntid om hva som skjer i vannet og i selve laksen. BioVivo jobber med å innlemme i OceanTECH teknologier som kan gi oss de svarene vi trenger for å være i forkant av negative hendelser. BioVivo samarbeider derfor med et stort antall selskaper og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.  Vi må transformere store mengder data til reell informasjon. Det har vi lært av olje & gass industrien. 

Hvorfor er det spennende?
Dette er svært komplekst (tverrfaglig) og krevende å få til. Lykkes vi vil det gjør en forskjell for lakseoppdrett. Min motivasjon er like enkel som den er vanskelig; få ned dødeligheten i merdene. Det vil kreve at vi gjør mye riktig. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Teknologiutviklingen for oppdrettsnæringen går på høygir, og det pekes på flere måter utfordringene kan løses – off-shore systemer, lukket i sjø, landbaserte anlegg.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
BioVivo har jobbet sammen med partnere i OceanTECH prosjektet for å få frem konseptet. Vi har kjørt flere forskningsprosjekter finansiert av NFR (FarmDoctortarmprobe og blodanalyser for laks), Mabit (blod for å analysere tarmhelse hos laks) og Regionalt forskningsfond (VHS virus på torsk). Sammen med samarbeidspartnere har vi søkt FoU-konsesjon på merking av laks, er samarbeids-partner på utvikling av ny teknologi for bekjempelse av frittsvømmende stadier av lakselus, og vi har satt sammen et forskningskonsortium som søkte H2020 om midler for utvikling av ny diagnostisk plattform for point-ofcare analyser for laks (som ikke fikk finansiering). For å nevne noe. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Det skjer en rivende utvikling på teknologi som kan ha bruk i oppdrett (kjemiske-, fysiske- og biologiske sensorer, deteksjonssystemer for sykdomsorganismer, kamera-systemer, nye behandlingsmetoder, …). Det som er vanskelig er å operasjonalisere ny teknologi til noe som gir oss merverdi på merdkanten. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Fagfeltene må i større grad flettes sammen. Teknologer må samarbeide på tvers av bedrifter og institusjoner, og vi må få en helhetlig tilnærming (og det utfordrer forretningsmodellene). Systemtenkning, som er suksessen til moderne industriell produksjon. Dagens produksjonsteknologi for laks viser med all tydelighet at vi ikke har kontroll på kritiske prosesser (laksen dør av alt mulig; lus, alger, virus, bakterier, transport, dårlig vannmiljø, …).  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er fristende å si «ikke noe spesielt». Utviklingstillatelsene har gitt en boostuttesting av teknologikonsepter, men i mindre grad reell utvikling. Det er stor aktivitet i utlandet for å utvikle spesielt landbasert oppdrett, og det bør jo være en tankevekker for oss i Norge… 

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
Jeg er innerst inne beinhard biolog og mener at alle bør ha lest sin Darwin… Artenes opprinnelse. Kan du evolusjonslæren forstår du også hvorfor lus er et problem som har vist seg vanskelig å løse for oppdrettsnæringen.  

 

 

Dette lørner du:

Fiskeoppdrett 
Velferd 
Bærekraftig vekst 
Landbasert oppdrett 

Anbefalt litteratur:

Artenes opprinnelse av Darwin

Search name, company, subject or keyword