#507 - Opplæring som gir de beste produktene idag og imorgen - LØRN.TECH

Tema: MAKERS

#507 – Opplæring som gir de beste produktene idag og imorgen

Expørt: Heidi Solstad Svensen

Daglig leder

fra SEW-EURDRIVE,

Med lørner Silvija Seres

Hvordan organiserer bedriften SEW-EURODRIVE de ansattes utvikling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder Heidi Solstad Svensen om fleksibiliteten man må skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst. 

Noen kjappe med ekspørt Heidi Solstad Svensen

Navn
Heidi Solstad Svensen

Tittel
CEO 

Selskap
SEW-EURODRIVE AS 

Utdanning
Kjemi/Næringsmiddel (tekniskfagskole nivå), har etterhvert bygd på med «enkeltfag» fra høyskole, universitet og BI –kan ikke smykke meg med noen grad eller tittel. Lederutdannelsen er utført i SEW sitt «talentprogram». Min karriere kan være et eksempel på muligheter som byr seg gjennom å kombinere jobb og utdannelse. 

 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi
Min interesse for teknologi ligger i det at jeg ønsker å optimalisere prosesser og produkterog jeg er mer opptatt av effekten og nytten av teknologi enn teknologien i seg selv. 

Hva er det viktigste dere gjør  jobben
Sørge for at vi har riktig kompetanse og at vi tar i bruk og implementerer ny teknologi både i egen bedrift og i produktene vi tilbyr. 

Hva betyr livslang læring for dere
Det er helt avgjørende for vår eksistens – vi bør helst ligge et hestehode foran markedets utvikling (innenfor vår bransje).  

Hvorfor er endringene dere opplever spennende
De er spennende fordi de gir muligheter: Vi opplever at vårt tradisjonelle marked blir mindreog derfor er det enda viktigere at vi evner å gripe de nye mulighetene. 

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året
De viktigste prosjektene for meg er å være en god bedriftsleder som utvikler og sikrer arbeidsplassene hos SEW Norge, holde meg i god form og komme med nye tanker og innspill rundt for eksempel hvordan vi kan oppgradere og ta i bruk digitale verktøy i bedriften 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt
Jeg lar meg inspirere av personer med en driv til å skape, for eksempel dere I LØRN.TECH. Andre personer som inspirerer og imponerer meg, er blant annet Ola Tronrudsom er gründer av Tronrud Engineering. Internasjonalt er det lett å velge en av de store, som Steve Jobs. Jeg beundrer hva han har skapt. I tillegg er det lett å la seg inspirere av ungdom som Greta Thunberg.  

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden
 et generelt grunnlag tror jeg bredden av kunnskap er viktigJeg tror at de beste produktene og løsningene skapes i de tverrfaglige miljøeneJeg mener det er viktig at vi er i stand til å se sammenhenger og forstå hvordan teknologien vil påvirke oss  godt og vondt (både profesjonelt og privat).  

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt
Vi har bedrifter med høy kompetanse. Her sikter jeg spesielt til leverandørindustrien og klyngebedriftenehvor produksjon og produkter ofte består av mye kompetanse og lavt volum. For norske SMB-er som ikke er en del av et større konsern det være svært ressurskrevende til enhver tid både å utvikle ansatte, den interne produksjonen og produkter. 

Kan du anbefale noe stoff om ditt felt? 
Jeg er glad i biografier og hører  lydbøker. 

Har du et favoritt-fremtidssitat
«Det handler om å ikke bli forbigått.» 

Viktigste poeng fra samtalen vår
Kompetanseheving – for at vi skal lykkesmener jeg at det kreves en felles dugnad fra bedrifter og utdanningsinstitusjoner. 

 

Dette lørner du:

Livslanglæring
Endringsledelse
Klynger
Produktutvikling

Anbefalt litteratur:

Sapiens: A Brief History of Humankind av Yuval Noah Harari
Grensen av Erika Fatland

Refleksjon

Ansatte i fremtidens arbeidsliv vil i større grad måtte kunne håndtere komplekse systemer som Big Data Analytics, maskinlæring og informasjonssikkerhet. Hvordan kan man på best mulig vis legge til rette for dette i skolesammenheng og i arbeidslivet?

Search name, company, subject or keyword