#510 - FOODTECH - Torgeir Hjertaker - Soyaprotein for en bedre verden - LØRN.TECH

Tema: FOODTECH

#510 – FOODTECH – Torgeir Hjertaker – Soyaprotein for en bedre verden

Expørt: Torgeir Hjertaker

COO

fra Denofa

Med lørner Silvija Seres

Verden forandrer seg, derfor må vi også utvikle oss, men hvor skal vi starte? Og hvordan kan Soyaprotein bidra til å redde verden? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Denofa, Torgeir Hjertaker, om hvordan de bidrar til å redde verden gjennom å tilby protein med det laveste klimafotavtrykket, samtidig som de bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden sin.

Noen kjappe med ekspørt Torgeir Hjertaker

Navn?
Torgeir Hjertaker 

Tittel og selskap?
COO, Denofa AS 

Utdanning og hobby?
Utdanning; Studerte historie ved UiB og IT ved Høgskolen i Østfold, lederutdanning fra Forsvaret
Hobbyer; fjellturer, ski, foto/video og gaming (en god miks av friluft og nerding 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er en helt vanlig fyr, som er godt gift og har en sønn 11 år. Jeg har alltid vært interessert i historie, og begynte tidlig å tenke mekanismene rundt sivilisasjoners fremvekst og undergangUtvikling og anvendelse av vitenskap og teknologi var, er og vil fortsatt være avgjørende.   

Hva er det viktigste dere gjør jobben?
Vi bidrar til å redde verden.  Vi skal tilby protein med det laveste klimafotavtrykket, samtidig som vi bekjemper avskoging og sikrer menneskerettighetene i verdikjeden vår. For å klare dette, er vi avhengige av å bruke teknologi. 

Hva betyr livslang læring for dere?
For å være en attraktiv arbeidsplass, vi skape en arena der de ansatte kan utvikle seg.  Vi skal tiltrekke oss og utvikle gode medarbeidere. Det er et arbeidsgiverog lederansvar at de ansatte skal ha den kompetansen som er nødvendig for at de skal kunne utføre de oppgavene de får. Denofa tar inn lærlinger hvert år. Ansetter vi personer uten fagbrev, sørger vi for at de har tatt et fagbrev i løpet av de 2 første årene. Denofa dekker etterutdanning som er relevant for virksomheten, uavhengig om du har fagbrev eller en mastergrad. Det er avgjørende for oss at vi følger med i tiden, og har nødvendig kompetanse til å påvirke fremtiden. 

Hvorfor er endringene dere opplever spennende?
Norge har verdens høyeste laveste lønninger, og konkurransen med industri fra lavkostland er knallhard. Teknologi er tilgjengelig globalt, det gjelder å anvende den smartest og påvirke utviklingen. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Menneske vs. Maskin er en relevant diskusjon når vi tar i bruk ny teknologi. Vi forstå hvorfor det er en frykt for at arbeidsplasser skal forsvinne når bedrifter automatiserer, digitaliserer og introdusere maskinlæring. Vi være bevisste den ressursen medarbeiderne representerer. Ha en tydelig tanke om hvem og hvordan ny teknologi skal anvendes, og hvordan dette skal bidra til at vi skal utvikle oss ytterligere 

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året 

 •  Ai4DI (Artificial Intelligence for Digitized Industry). Denofa er en del av det Europeiske forskningsprogrammet Horizon 2020, hvor det skal det forskes bruk av tingenes internett i industriell sammenheng (IoT), kommunikasjon og bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. 
 • Se nye mønstre og sammenhenger, både over tid og mellom forskjellige trinn i prosessen 
 • Automatisere oppgaver som i dag er manuelle (rapportering, registreringer, avlesinger) 
 • varslinger før feil oppstår 
 • Økt forutsigbarhet og presisjon i fabrikken 
 • Mer effektivt vedlikehold 
 • Færre timer med nedtid 
 • Redusert energiforbruk 
 • Prosessoptimalisering og Energiledelse  
 • Økt utbytte 
 • Produktkvalitet 
 • Redusert energiforbruk 

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 

 • Jeg synes det er inspirerende med mennesker som utfordrer vedtatt sannheter, som hele tiden søker å utvikle seg og som tør å feile. 
 • Det kan være idrettsutøvere, utforskere, polfarere, fjellklatrere, entreprenører og næringslivsledereMennesker som går «all in» for de ting de tror . 
 • Hans Rosling og Gapminder. De tar komplekse datasett og overveldende mengder data, gjør dem tilgjengelige for alle slik at alle kan et faktabasert syn verden 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden?
Vi vil alltid trenge teknologer, forskere, utviklere og innovatørerSamtidig vil vi også trenge en ny type fagarbeidere, de som skal anvende fremtidens teknologi. Hvem vet hvordan fremtidens arbeidsdag for snekkere og industriarbeidere vil se ut? 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Heldigvis har vi økonomiske muskler i Norge, det gjør at vi kan bruke penger forsking og utprøving av ny teknologi. Fallgruven er å bli late og trygge, og dermed ikke legge nok innsats i å realisere den nye kunnskapen. Nye løsninger være tilgjengelig og økonomisk bærekraftig, de nye idéene kommersialiseres. 

Anbefalt lesing/seing for våre lyttere?
Boken Factfulness av Hans Rosling 

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere?
– “Progress cannot be generated when we are satisfied with existing situations.”  Jeg tar den norske oversettelsen i samtalen. 

Hvis du velge ett poeng fra vår samtale, hva vil du velge?
Vi lære av historien, slik at vår sivilisasjon og verden slik vi kjenner den ikke går under. Verden forandrer seg, derfor vi også utvikle oss. Vi ta ansvar for egen fremtid, og ikke minst fremtidige generasjoner. Vi kan ikke fast i gamle mønstre og lene oss gamle, vedtatt sannheter. Vi tenke utenfor boksen, utfordre oss selv, og verden rundt oss. 

Dette lørner du:

Bærekraft
Soyaprotein produksjon
Effektivisering
innovasjons-sult

Anbefalt litteratur:

Boken Factfulness av Hans Rosling

Search name, company, subject or keyword