SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#511: Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Ekspørt: Geir Torgersen

Dekan, avdeling for ingeniørfag

Fra Høgskolen i Østfold

Med Lørner

Hvilke endringer ser vi i utdanningssystemet vårt nå? Og hva er en “grønn ingeniør”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan, avdeling for ingeniørfag Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det grønne skifte. 

— Vi som utdanningsinstitusjon må tilpasse oss og tilby mer fleksible utdanningstilbud. Utdanning er ikke lenger noe man er ferdig med som en noen og tjueåring. Behovene har endret seg, og jeg tror det blir større etterspørsel etter kortvarige kurs / fag og mer fleksible / interaktive undervisningsmetoder, forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

  • Utdanning
  • Bærekraft
  • tverrfaglighet
  • Grønn ingeniør

Anbefalt litteratur:  

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word