#511 - Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#511 – Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Expørt: Geir Torgersen

Dekan, avdeling for ingeniørfag

fra Høgskolen i Østfold

Med lørner Silvija Seres

Hvilke endringer ser vi i utdanningssystemet vårt nå? Og hva er en “grønn ingeniør”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med dekan, avdeling for ingeniørfag Høgskolen i Østfold, Geir Torgersen, om hvordan vi ligger an når det kommer til grønn utvikling og hvordan vi bør jobbe fremover mot det grønne skifte.

Dette lørner du:

Utdanning
Bærekraft
Tverrfaglighet 
Grønn ingeniør

Anbefalt litteratur:

https://www.nito.no/contentassets/fc8721a6536f41748a98fde3f9a4f03a/gronn-ingeniorkunst-webversjon.pdf
https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2495948
Blå av Maja Lundes 
Bienes Historie av Maja Lundes  
Przewalskis hest av Maja Lundes  

Search name, company, subject or keyword