#513 - Gjør læring enklere for arbeidsgivere - LØRN.TECH

Tema: LØRNSOC

#513 – Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Expørt: Thorfinn Hansen

CEO

fra Infotjenester

Med lørner Silvija Seres

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen.

Noen kjappe med ekspørt Thorfinn Hansen

 Navn

Thorfinn Hansen 

Tittel og selskap?

CEO Infotjenester Group 

Utdanning og hobby?

Utdannet Revisor  i Skatteetaten, / BI, dvs en revisjonsutdannelse med slagside mot Skatt og Juss.Aldri praktisert, men ferdigheter innen skatt og juss tok meg inn i Infotjenester, hvor jeg har vært i 25 år, med Siste 14 år som daglig leder. 

Akkurat nå Golf, men har alltid vært nysgjerrig av natur og lurt på hva som er rundt neste hjørne. Det betyr at hobbyen egentlig er å bytte hobby jevnlig, lære meg det grunnleggende og ikke minst få kjøpt utstyret, bruke det litt også bytte hobby 

Men Hytte, Fjelltur, Båt, Familie, Hund osv….. 

SoMe tagger og linker? 

Insta: @thorfinn1 @infotjenester_as  @simployernorge 

Linkedin: Simployer Norge, Infotjenester, Thorfinn Hansen 

Facebook: infotjeneser AS, Thorfinn Hansen, Simployer Norge 

#livslanglæring #simployer #hrogledelse #infotjenester #lms #hrsuperstar #hrtech #hrtechnology #hcm #hrsoftware #lifelonglearning #education 

Podcast spørsmål (prøv å være konkret rettet mot en teknologi-gren og et prosjekt): 

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 

Jeg er som nevnt en nysgjerrig av natur, og har alltid sett etter muligheter og forbedringer.  Jeg har også vært med så lenge at jeg husker Internett gjorde sin inntreden.  En hendelse er tydelig for meg og definerte nok mitt forhold til teknologi. 

98/99 oppfordret til å definere Infotjenester som et Internettselskap, (og ja vi solgte og leverte over internett før årtusenskiftet). Vi gjorde ikke dette, fordi det handler ikke om teknologien i seg selv, det handler om tjenesten du skal levere, verdien du skal skape for din kunde. Teknologi er kun et verktøy. Den dag i dag tenker vi slik. Vi kaller det People First Technology, bruker aspektet og etiske aspekter ved teknologi. 

Infotjenester har hatt digitale tjenester og skybaserte siden før årtusenskiftet. Det innebærer at vi i 20 år ikke bare har sett på teknologi som en måte å effektivisere men som et grunnlag for en forretningsmodell. De siste 10 år har vi også gjort store fremskritt på å digitalisere salgs og marketingmodellen, hvor vi nå selv om den ikke er ferdig  (blir aldri) har en utrolig sterk modell, dels 100% digital. Underveis er stadig flere tjenester digitalisert og den bølgen vi sitter i nå og har gjort et par år er kurs og læring 

Teknologien skifter og skaper muligheter men behovet er stort sett det samme. Arbeidslivet trenger å bli holdt oppdatert, arbeidslivet trenger gode arbeidsgivere, arbeidsgivere som vet å utvikle organisasjonen sin og forberede den på fremtiden. Så er det en del grunnleggende behov i et arbeidsliv som bare skal være i orden. 

Teknologi for oss gjør det mulig å strukturere og formidle kunnskap, enten i system eller i innhold. I disse dager så er det en stor endring fra onsite kurs til godt digitalt content. Utfordringen er å klare å ha lave nok produksjonskostnader og samtidig holde et høyt faglig og kvalitativt nivå. 

Vi ønsker jo å tilby læring til det store volum av arbeidstakere både de som er kunder av vårt HR System, men også alle de som er individuelle brukere av våre tjenester. Da er pris viktig. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

For det først så er det viktigste vi gjør å holde arbeidslivet oppdatert og bidra til et høyt kompetansenivået innen ledelse, HR og teknologi. Vi gjør dette gjennom HR system og innholdsportal samt digitale læringskanaler, e læring, microlæring, blended læring, webinar . Vi har i alle år strukturert kompetanse, bearbeidet og presentert dette i det format som teknologi har muliggjort til enhver tid. 

Internt jobber vi systematisk med kompetansekartlegging og bruker vår egen talent og lms løsning for strukturert å utvikle kompetansen. Andre tiltak er Hackatons, kanaler for dele kunnskap og erfaringer, kurs, konferanser og bidrag til studier. 

Hva betyr livslang læring for dere?  

Nye markeder og muligheter. 

Livslang læring oppstår fordi vi forventer at man ikke lenger kan klare seg med opprinnelig utdannelse fordi samfunnet forventes å endre seg hurtigere enn tidligere. Det har alltid vært et visst behov for etterutdanning og oppdatering, men livslang læring gjør at behovet øker. Våre kunder er arbeidsgivere og våre brukere er da deres medarbeidere. Vi har ca 1 mill brukere som direkte berøres av våre systemer i Norge og Sverige, I tillegg har vi flere hundre tusen som indirekte berøres av at deres arbeidsgiver er kunde på andre av våre løsninger/kompetanseprodukter. Arbeidsgivere må jobbe strukturert med å utvikle og flytte kompetansebeholdningen sin ut fra de behov som er nødvendig for å møte fremtiden. Som medarbeider og som individ i samfunnet har du etter vår oppfatning et ansvar for å holde deg relevant. Dvs innhente og produsere egen kunnskap. Ha et åpent mindset og søke utvikling innen ditt fagfelt og nærliggende fagområder. Vår oppgave er å forsøke å svare opp deler av dette behovet med relevant innhold og relevante titler.  

Hvorfor er endringene dere opplever spennende? 

Den endringen innen kurs og konferansemarkedet med digitalisering gjør at vi kan nå mange flere. For brukerne så innebærer dette at du kan få et godt faglig innhold levert “på døren”. Du må ikke reise for å få overført kunnskap. Det er jo ofte sammen med andre mennesker at kunnskap transformeres til kompetanse.  

De som også er kunder av vårt LMS vil få en enda bedre skreddersydd tilpasning av sitt behov. 

I en digital løsning så fjernes noe av dette. Jeg tror nok fortsatt at vi må reise for å lære, for noe av den spontane meningsutvekslingen er vanskelig å overføre til digital form 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 

Jeg er bekymret for at de som faller utenfor et arbeidsliv som i fremtiden MÅ investere stadig mer i sine medarbeidere. Jeg er også usikker på om næringslivet alene skal bære ansvaret for å videreutvikle medarbeiderne. Jeg tror vi må få på plass en finansieringsordning eller en skattestimulanse for læring. Hvis jeg ikke husker feil så utgjør verdien av Humankapitalen i Norge 75% av nasjonalformuen (perspektivmelding 2017), oljeformuen er mikroskopisk i forhold.  Lurer på hva vi investerer mest i? Jeg håper at vi ikke blir en gjeng med spesialister men at evnen til å se helhetsperspektiv ivaretas. Det er viktig for å utvikle gode løsninger og for å utvikle samfunnet. 

Dine egne viktigste prosjekter i de siste året? 

  • Skape et bredere tilbud i Infotjenester  
  • Sikre at kundene får en enhetlig kundeopplevelse 
  • Øke utviklingstakten av teknologi og innhold, det er et race og vi er i en vekstbransje 
  • Utvikle nye geografiske markeder,  

Hvem inspirerer deg, internasjonalt og nasjonalt? 

Egentlig ingen helt spesielle. Jeg lytter til mange og er egentlig opptatt av å ha en åpen holdning til omverden.  Det er utrolig mange dyktige mennesker også nært deg. Jeg lar meg nok mer inspirere/få energi eller lære av unge og nye i form av den kraft og de nye vinklingene de ofte kommer med. Når det er sagt så har vi hentet mye kunnskap fra Jason Lemkin, Tomaz Tungus, Josh Bersin  og andre som byr på erfaringer og kunnskap innen SAAS teknologi, HR teknologi og digitale forretningsmodeller. 

Hva tror du er viktig kunnskap for fremtiden? 

Faglig, sosiale og kognitive ferdigheter. Du kommer aldri unna en god allmennkunnskap og gode ferdigheter i basisfag, Først da blir en spissing interessant. Jeg som mange andre tror nok at en grunnleggende teknologiforståelse er nødvendig. Det er nok nesten slik at det bør være allmennutdannelse. Du berøres som privatperson av teknologi på så mange områder at det burde være på linje med Norsk og matematikk.  I jobbsammenheng så trenger man solid spisskompetanse, og kan hende den må være ganske smal for å være best, men det er først når man har ferdighetene til å lære og utvikle seg selv og sine kolleger og se sitt fagområde i en større sammenheng at kunnskapen blir virkelig verdifull.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

 Jeg tenker at vi i Norge er gode på å legge til rette for effektive arbeidsplasser. Siden vi er et høykostland så har vi måttet ha effektive arbeidsprosesser for å kunne konkurrere.VI har nok derfor lenge jobbet med å utvikle kompetansen i arbeidslivet. Medarbeiderne i norske virksomheter er vant til å ta et bredere og mer helhetlig ansvar for egen virksomhet. Her kommer også ansvaret for og forståelsen av læring inn.  

Den  norske arb.kultur  og organisering- er flatere og mindre hierarkisk og “autoritær” ledelse enn andre land, dette skaper involverte medarbeidere og rom for innovative ideer og autonomitet.  Denne selvstendighet tror jeg bidrar godt til motivasjonen og forståelsen av kompetansepåfyll hos den enkelte. 

Anbefalt lesing/seing for våre lyttere? 

Jeg kan nevne bloggene til de jeg nevnte over, men har faktisk ingen klar favorittkanal 

Et favoritt fremtidssitat, som inspirasjonsgave til lyttere? 

«UTEN  HANDLING VILLE VERDEN FORTSATT  VÆRT EN IDE??» (Without action, the world would still be an idea.) 

 Det handler for meg om at du kan OG SKAL  lære, utvikle deg og forberede deg, men evnen til å prøve og feile og så lære av det er kanskje den viktigste egenskapen. Det er alltid en god grunn til å la være å handle. 

 Lenge trodde jeg at sitatet tilhørte Churchill, men det er faktisk Georges Doriot, amerikansk general og grunnlegger av INSEAD, tror jeg Verdens ledende business school. 

Hvis du må velge ett poeng fra vår samtale, hva vil du velge? 

At både arbeidsgivere og medarbeidere har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen. 

 

 

Dette lørner du:

Webinar
Heldigitale forretningsmodeller
Effektive arbeidsplasser
Videreutvikling
Grunnleggende teknologiforståelse

Anbefalt litteratur:

Utnytt alle de dyktige folka som er rundt deg, erfarne og uerfarne 

Search name, company, subject or keyword