SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#513: Gjør læring enklere for arbeidsgivere

Ekspørt: Thorfinn Hansen

CEO

Fra Infotjenester

Med Lørner

Hva er et webinar og hva er viktig når man skal holde et webinar? Og er det bare næringslivet skal bære ansvaret med å videreutvikle medarbeidere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Infotjenester Group, Thorfinn Hansen, hvor Hansen forteller at både arbeidsgiver og medarbeider har et ansvar for å utvikle kompetansen til den enkelte og organisasjonen.

— Teknologi for oss gjør det mulig å strukturere og formidle kunnskap, enten i system eller i innhold. I disse dager så er det en stor endring fra onsite kurs til godt digitalt content. Utfordringen er å klare å ha lave nok produksjonskostnader og samtidig holde et høyt faglig og kvalitativt nivå , forteller han i episoden.

Dette lørner du: 

  • Webinar
  • Heldigitale forretningsmodeller
  • Effektive arbeidsplasser
  • Videreutvikling
  • Grunnleggende teknologiforståelse

Anbefalt litteratur:  

  • Utnytt alle de dyktige folka som er rundt deg, erfarne og uerfarne

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word