SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

#0514: Fremtidens helsetjenester

Ekspørt: Ingunn Olsen

Innovasjonssjef

Fra Sykehuset Østfold

Med Lørner

Hvordan tilpasse og ta i bruk kommersielt tilgjengelig teknologi på et sykehus? Og hvordan blir man best i Europa på tjenesteinnovasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonssjef på Sykehuset Østfold, Ingunn Olsen, om hvordan digitalisering og automatisering vil sette sitt preg også på helsetjenesten og dens kompetansebehov.

— Ved bruk av eksisterende og ny teknologi kan vi få en enda bedre helsetjeneste, mer selvstendige og friskere pasienter og samtidig næringsutvikling, men det krever utstrakt samarbeid og en bevisst holdning i forhold til hva teknologi kan løse av oppgaver slik at vi utnytter de menneskelige ressursene der de trengs mest, forteller hun i episoden.

Dette lørner du: 

  • Tjenesteinnovasjon
  • Offentlig innovasjon
  • Gamification
  • Helsetjenesten

Anbefalt litteratur:  

Denne podcasten er laget i samarbeid med kompetanseforum Østfold

Copyright © 2018-2019 Lørn AS
We would love it if you would share this episode on social media. However It’s not permitted to use this content for any commercial purposes without prior approval.

Search name, company, subject or key word