#0515: Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden? - LØRN.TECH

Tema: HEALTHTECH

#0515: Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden?

Expørt: Terje Gårdsmoen

Prosjektleder

fra Sykehuspartner

Med lørner Silvija Seres

Hvordan kan vi bruk teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone vi bruker? Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, om hvordan man skaper entusiasme for teknologi og hvordan denne kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. 

Noen kjappe med ekspørt Terje Gårdsmoen

Navn
Terje Gårdsmoen

Tittel og selskap
Tidl. teknologidirektør ved SØ og nå ansatt i Sykehuspartner,

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi
Jeg har i hele min karriere jobbet i aksen mellom teknologi, arbeidsprosesser og sist men ikke minst ledelse. Startet med implementering av ERP fokusert løsninger – deretter fokus på hvordan bruke teknologi for å effektivisere og rasjonalisere logistikkjeder, de siste årene hvordan bruke teknologi for å øke effektiviteten, øke pasientsikkerhet og skape en bedre hverdag for pasientene

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Skape entusiasme for hvordan teknologi kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. Så kan jo dette være litt flåsete – det jeg jobber mye med er faktisk å lage realistiske planer for hvordan vi skal implementere og utnytte teknologi i de pågående byggeprosjektene i regi av Helse SørØst. Helsevesenet er en kompleks organisasjon eller organisasjoner med mange forskjellig styringslinjer og ulike prosjektmandater. Vår jobbe er å sikre at alle nødvendige (og ønskede leveranser) er på plass i god tid før åpning av nye sykehus bygg slik at det både er tid for testing og opplæring.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg er mest opptatt av hvordan tilgjengelig teknologi kan brukes for å understøtte eller endre arbeidsprosesser eller måten å gjøre ting på + skape trygghet + tilgjengelig gjøre informasjon + forenkle + underholde. Er nok mer opptatt av hvordan tilgjengelig kan utnyttes enn teknologi innovasjon selv om dette er et viktig fundament for å videreutvikle tjenester og arbeidsprosesser + +

Hvorfor er det spennende?
Dersom vi tar utgangspunkt i helsevesenet synes jeg det er både morsomt og spennende og se hvordan enkelte pasient kan mestre egen behandling/overvåkning hjemme med enkle teknologiske hjelpemidler – dette sparer mange for mye tid/penger og ikke minst belastningen med å oppsøke lege/sykehus.

Videre synes jeg det er veldig spennende å jobbe med løsninger som bidrar til å gjøre samhandling/samarbeid og pasientsikkerhet på tvers av ulike profesjoner i sykehuset og mellom sykehus og pasient.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Her er det jo flere å velge i – helsevesenet er jo kjent å ligge lang etter når det gjelder bruk av teknologi, mange piloter og mange omkamper på beslutninger og begrenset gjennomføringsevne

«Legene ved Norges største sykehus ser seg nødt til å bruke privat mobil til å ta bilder av pasientskader. – Det skjer hver dag, over alt, hele tiden, sier foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes.» Kilde DN 11.03.19

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Det er klart at i tiden etter Østfoldprosjektet har de vært litt forskjellige prosjekter innen videreutvikling og gjenbruk erfaringer fra SØ – jeg er av den oppfatning at både HSØ og resten av helsenorge kunne dratt nytt av mange ulike erfaringer fra SØ prosjektet både innen teknologi og ikke minst innen endring av arbeidsprosesser og intern samhandling mellom ulike avdelinger.

NÅ har jeg fokus på koordinering av teknologirelaterte prosjekt innen mot nye sykehusbygg i HSØ.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Her er det flere å velge i men jeg tror det er 4 områder som jeg er spesielt spennende
1) Mobile enheter
2) Medisinteknisk utstyr til hjemmebruk
3) Sensor
4) Stordata og AI

Dersom man kombinerer denne type teknologi kan man levere mange spennende løsninger som dramatisk kan endre måten man driver behandling på. Det skjer også veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Helseteknologi vil bidra til en industrialisering. Endring i behandlingsform fra døgn til dagbehandling, kortere ligge tid og etter hvert hjemmesykehus vil stille nye krav til kunnskap

Nye kompetanser: Ingeniører innen ulike områder. Logistikk / industriell økonomi. Tjenestedesign & arbeidsprosesser

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har en ekstremt spennende «miljø» for nytenking og innovasjon innen helse. Her spiller Norway Healthtech, Innovasjon Norge en sentral rolle. Utfordringen er markedstilgang til det offentlige helsevesen. Høie – helsevesenet har flere piloter enn SAS. Helsesektoren burde lære mer fra oljesektoren både når det gjelder prosjektgjennomføring, bruk av innovativ teknologi, sikkerhetsfokus, logistikk & forsyning

Et favoritt fremtidssitat?
Er ikke spesielt opptatt av fremtidssitater med Barack Obama sa noe som festet seg når han presenterte den “nye helsereformen” for ca 10 år siden: “Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden – vi kom for å forme/skape en”.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Virkemidler for å akselerere bruk av teknologi i helsetjenesten. Helseminister Bent Høie har flere ganger adressert pilotproblematikken og uttalt: «Teknologi gjør livet hjemme enklere og tryggere. Vi vet det virker, og vi har teknologien. E-helse og omsorgsteknologi må ikke lenger være noe spesielt, det må være den nye normalen. – hvordan kan dette sikres.

Dette lørner du:

Selvinnsjekk på sykehus
Anvendelse av teknologi
Elektronisk kurve
Praktiske innovasjoner
Fjernbehandling av pasienter
Teknologi optimisme

Anbefalt litteratur:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/10/31/pa-tide-med-digitalt-taktskifte/
Artikkel fra legeforeningen
https://www.soprasteria.no/kundereferanser/kundereferanse/sykehuset-%C3%B8stfold-it-optimaliseringsreise
Artikkel om spillteknolgi prosjektet til sykehuspartner 
https://www.nrk.no/ostfold/sykehusets-tekniske-hjerte-1.12343198
Dagensmedisin .no/.se
Boken om Virginia Mason Hospital i Seattle som beskriver deres reise fra nær konkurs til en suksess

Det skjer veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr.

Terje Gårdsmoen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom